Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/828

Bρυξέλλες, 01/07/2005

Οι επιβάτες ταξιδεύουν εύκολα στην ΕΕ, εξακολουθούν όμως να μη γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τα δικαιώματα των επιβατών, την οποία δημοσιεύει σήμερα η Επιτροπή, οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ πιστεύουν ότι τους είναι το ίδιο εύκολο να ταξιδεύουν στην ΕΕ όσο και μέσα στη χώρα τους. Τα 24.000 άτομα που ρωτήθηκαν συμφωνούν σε ποσοστό 69% ότι είναι εύκολο να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη. Οι μισοί και περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν πρόθυμοι να αγοράσουν υπηρεσίες από μεταφορικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος. Όταν ρωτήθηκαν τι τους αποτρέπει να ταξιδεύουν μέσα στην ΕΕ, η απάντηση που έδωσαν ήταν κυρίως η έλλειψη πληροφόρησης και οι υψηλές τιμές.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Barrot, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: “Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ταξιδεύουν συχνότερα. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι δεν υπάρχει πάντοτε κατάλληλη μέριμνα. Ελπίζω το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στις διεθνείς αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές”.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, πρόσθεσε: “Η έρευνα είναι πολύ διαφωτιστική διότι δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα μέσα στην Κοινότητα. Θα ήθελα πάντως να γνωρίζουν περισσότεροι πολίτες την εκτεταμένη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί με σκοπό την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων τους όταν ταξιδεύουν.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί μέχρι ποίου βαθμού οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους ως επιβατών και για να διαπιστωθεί η στάση που τηρείται στα διάφορα μέσα μεταφοράς, δεδομένης της αύξησης των ταξιδιών τις τελευταίες δεκαετίες. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποτιμηθεί επίσης πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες τις μετακινήσεις μέσα στην ΕΕ, μετά την κατάργηση των συνόρων.

Εκείνοι που πιστεύουν περισσότερο ότι είναι εύκολη η μετακίνηση μέσα στην ΕΕ ήσαν οι ερωτηθέντες στις χώρες της Μπενελούξ, και συγκεκριμένα στις Κάτω Χώρες (84%), το Λουξεμβούργο (82%) και το Βέλγιο (82%) παρατηρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που συμφωνούν σε αυτό, καθώς και στη Γαλλία (82%). Το αντίστοιχο χαμηλότερο ποσοστό σημειώθηκε στη Λεττονία (47%) και στην Ιρλανδία (50%).

Εκτός από την έλλειψη πληροφόρησης (44%) και τις υψηλές τιμές (30%), σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη οι κύριες δυσκολίες κατά τη μετακίνηση μέσα στην ΕΕ αφορούν τα προβλήματα συνδέσεων (26%), τις δυσχέρειες στην αγορά εισιτηρίου (25%), τις αναξιόπιστες πληροφορίες (20%) και την ελλιπή συχνότητα των προσφερόμενων συγκοινωνιών (17%). Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών υποστήριξε την ιδέα να υπάρχει ένα και μόνον εισιτήριο για συνδυασμένες μεταφορές στα διεθνή ταξίδια, και άνω των τριών τετάρτων δήλωσαν ότι εάν υπήρχε μία και μόνη υπηρεσία αναζήτησης ταξιδιωτικών πληροφοριών, θα την χρησιμοποιούσαν ευχαρίστως. Οι διαπιστώσεις αυτές συνηγορούν υπέρ των προσπαθειών της Επιτροπής να καθιερωθούν ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η έρευνα έδειξε ότι ποικίλλει η διαβάθμιση των διαφόρων μεταφορικών συστημάτων. Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν εν γένει θετική εικόνα, με 72% συνολικό ποσοστό ικανοποίησης και καλής αντίληψης για τα περισσότερα στοιχεία που συνδέονται με τις μεταφορές αυτές. Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές, για τις οποίες μόνον το 13% των επιβατών δηλώνει “πολύ ικανοποιημένοι”, ενώ το 9% δηλώνει “καθόλου ικανοποιημένοι”.

Σε ό,τι αφορά την επίγνωση των δικαιωμάτων, η έρευνα έδειξε ότι τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν ότι συνάπτουν σύμβαση με μια επιχείρηση μεταφορών όταν αγοράζουν από αυτήν εισιτήριο. Ωστόσο, μόνον το 35% ήξερε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη σύμβαση αυτή, και μάλιστα οι Βέλγοι (76%), οι Γάλλοι (74%) και οι Δανοί (72%) ήσαν οι λιγότερο πληροφορημένοι. Όσον αφορά το ερώτημα εάν μένουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο που επιλύονται τα προβλήματα που ανακύπτουν, οι ερωτηθέντες έδειξαν ότι έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αεροπορικές εταιρείες (53%) στην αντιμετώπιση καταστάσεων όταν τα πράγματα δεν βαίνουν όπως έχουν προγραμματισθεί. Το αντίστοιχο χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης (35%) αφορούσε τις τοπικές αστικές συγκοινωνίες.
http://ec.europa.eu/consumers/topics/facts_en.htm#survey


Side Bar