Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/05/821

Bruksela, dnia 30 czerwca 2005 r.

Franco Frattini i Luc Frieden z wizytą w Agencji Granic Zewnętrznych (Frontex) w Warszawie

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franco Frattini, odpowiedzialny za politykę sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, oraz minister sprawiedliwości Luksemburga Luc Frieden, reprezentujący prezydencję UE, odwiedzają dzisiaj w Polsce Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Agencję FRONTEX). Po wycieczce na wschodnią granicę Polski i zarazem Unii Europejskiej do przejścia granicznego w Korczowej panowie Frattini i Frieden wspólnie zainaugurowali działalność Agencji przemawiając na drugim spotkaniu jej Zarządu.

„Dzięki tej Agencji - powiedzieli wiceprzewodniczący Frattini i minister Frieden - dysponujemy wreszcie na poziomie europejskim skutecznym mechanizmem współpracy operacyjnej przeznaczonym dla krajowej straży granicznej. Wizyta na granicy zewnętrznej umocniła jeszcze bardziej naszą ufność w możliwość utworzenia i utrzymania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich mieszkańców UE. Ogrom międzynarodowego terroryzmu, tragedie ofiar handlu ludźmi oraz równie zasmucające i poważne konsekwencje nielegalnej imigracji w UE nieustannie przypominają, że musimy podejmować jeszcze więcej działań w celu zwalczania wielu różnorodnych zagrożeń w tej dziedzinie.”

Wiceprzewodniczący Frattini dodał: „Obywatele europejscy słusznie oczekują od nas znalezienia skutecznych rozwiązań problemów związanych z bezpieczeństwem. Rozwiązania te muszą jednak zawsze wykazywać poszanowanie praw człowieka i zachowywać integralność wspólnej przestrzeni swobodnego przemieszczania się zapewnionej współpracą z Schengen.”

„Agencja Frontex - dodał minister Frieden - będzie ważnym narzędziem współpracy operacyjnej dla straży granicznych Państw Członkowskich, które połączą wysiłki we wspólnych działaniach na zewnętrznych granicach UE. Jest to nowy ważny krok w kierunku zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja Frontex będzie jednak nie tylko ważnym wewnętrznym narzędziem UE; stanie się ona również centrum koordynacji naszej współpracy ze światem zewnętrznym, zarówno z państwami sąsiadującymi, jak i ze światowymi partnerami strategicznymi, w zakresie kontroli granic.”

Agencja będzie koordynować i wspomagać pracę właściwych służb Państw Członkowskich odpowiedzialnych za wprowadzanie w życie dorobku Schengen w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych (krajowych służb straży granicznej). Zarząd Agencji Frontex zebrał się po raz pierwszy w Warszawie w dniu 25 maja 2005 r., uchwalił regulamin i wybrał Prezesa w osobie Minze Atte BEUVING, głównego dowódcy Królewskiej Marechaussee Niderlandów (służby kontroli granicznej). Major generał Jozsef BENDEK z Węgier został wybrany na stanowisko zastępcy Prezesa. W oparciu o listę kandydatów przedłożoną przez Komisję Zarząd powołał pułkownika Ilkka LAITINEN z Finlandii na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Agencji. Cfr MEMO/05/230


Side Bar