Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Brussell, is-7 ta' Ġunju 2005

Għajnuna mill-Istat: il-Kummissjoni tfisser ir-riforma wiesgħa, fuq ħames snin, tal-politika dwar l-Għajnuna mill-Istat biex tmexxi ‘l quddiem it-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-koeżjoni

Il-prinċipji li se jmexxu r-riforma wiesgħa tar-regoli u l-proċeduri ta’ l-għajnuna mill-istat għall-ħames snin li ġejjin ġew deskritti b’mod ġenerali fi Pjan ta’ Azzjoni għall-Għajnuna mill-Istat li għadu kif ġie adottat mill-Kummissjoni Ewropea. B’mod partikolari, il-Kummissjoni beħsiebha tuża r-regoli ta’ l-għajnuna mill-istat tat-Trattat tal-KE biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jagħtu kontribut lill-Istrateġija ta’ Liżbona billi jiffukaw l-għajnuna fuq it-titjib tal-kompetittività ta’ l-industrija ta’ l-UE u l-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli (aktar għajnuna għar-Riċerka u l-Iżvilupp (R&D), l-innovazzjoni u l-kapital għar-riskju għal kumpaniji żgħar), biex tiżgura koeżjoni soċjali u reġjonali u biex ittejjeb is-servizzi pubbliċi. Il-Kummissjoni qed timmira wkoll li tirrazzjonalizza u tissemplifika l-proċeduri biex ir-regoli jkunu aktar ċari u inqas għajnuna jkollha tiġi notifikata, u biex jitgħaġġel it-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-partijiet interessati huma mistiedna jressqu kummenti dwar il-Pjan ta’ Azzjoni sal-15 ta’ Settembru, u wara dan jiġu ppreżentati d-dettalji tal-proposti għar-riforma.

Il-Kummissarju għall-Kompetizzjoni Neelie Kroes ikkummentat: ”Ir-riformi ta' l-għajnuna ta’ l-istat imniżżla fil-Pjan ta’ Azzjoni għandhom l-għan li jiżguraw li l-Istati Membri jkollhom qafas ċar, wiesa’ u li jista' jitbassar, biex dawn ikunu jistgħu jipprovdu għajnuna mill-istat li tagħti kontribut għall-koeżjoni, il-kompetittività u l-kwalità għolja tas-servizzi pubbliċi. Iżda qabel ma nagħmel proposti konkreti għall-bidla, irrid nara r-riżultati tal-konsultazzjoni vasta – inklużi ma’ l-intrapriżi, l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew – li qed inniedu dwar dan il-Pjan ta’ Azzjoni.”

Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat huwa msejjes fuq dawn l-elementi:

  • għajnuniet mill-istat li jfixklu inqas il-ħidma tas-suq u li jkunu mmirati aħjar, f’konsistenza mad-dikjarazzjonijiet ripetuti tal-Kunsill Ewropew, sabiex il-flus pubbliċi jiġu wżati għall-ġid taċ-ċittadini ta’ l-UE għal dak li għandu x’jaqsam mat-titjib ta’ l-effiċjenza ekonomika, il-ħolqien ta’ aktar tkabbir ekonomiku u impjiegi sostenibbli, il-koeżjoni soċjali u reġjonali, it-titjib tas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, l-iżvilupp sostenibbli u d-diversità kulturali
  • approċċ ekonomiku aktar irfinat, sabiex l-għajnuna li toħloq inqas distorsjonijiet, partikolarment fejn il-flus huma inqas disponibbli mis-swieq finanzjarji, tista’ tiġi approvata aktar faċilment u aktar malajr u sabiex il-Kummissjoni tikkonċentra r-riżorsi tagħha fuq il-każijiet li jistgħu joħolqu tfixkil aktar serju tal-kompetizzjoni
  • u tinnegozja proċeduri aktar sempliċi u effiċjenti, infurzar aħjar, aktar prevedibilità u trasparenza mtejba. Per eżempju, l-Istati Membri kurrenti għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-biċċa l-kbira tas-sussidji ta’ l-istat li jridu jagħtu. Il-Kummissjoni qed tipproponi li teżenta numru akbar ta’ miżuri minn dan l-obbligu ta’ notifika u li tissemplifika l-proċeduri.
  • resposabbiltà maqsuma bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri: il-Kummissjoni ma tistax ittejjeb ir-regoli u l-prattika ta’ l-għajnuna ta’ l-istat mingħajr l-appoġġ effettiv ta’ l-Istati Membri u l-impenn sħiħ tagħhom biex jirrispettaw l-obbligi tagħhom li jinnotifikaw kull għajnuna ppjanata u li jinfurzaw ir-regoli kif suppost.

Kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea bir-referenza “riforma ta’ l-għajnuna ta’ l-istat” permezz ta’ l-email lil STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT

It-test tal-Komunikazzjoni jinsab fuq:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar