Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Brüsszel, 2005. június 7.

Állami támogatás: a Bizottság körvonalazza az állami támogatási politika átfogó, ötéves reformját, amelynek célja a növekedés, a munkahelyteremtés és a kohézió ösztönzése

Az Európai Bizottság által nemrégiben elfogadott állami támogatási cselekvési terv vázolja az állami támogatásra vonatkozó szabályok és eljárások elkövetkező öt évben végrehajtandó átfogó reformjának irányadó elveit. A Bizottság elsősorban az EK Szerződés állami támogatásra vonatkozó szabályait kívánja felhasználni arra, hogy a tagállamokat a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulásra ösztönözze. Ez a támogatásoknak az európai ipar versenyképességének fokozására, a fenntartható munkahelyek teremtésére (több támogatás a K+F és innováció területén, valamint a kis vállalatok kockázati tőkéjéhez), a szociális és regionális kohézió biztosítására, valamint a közszolgáltatások javítására való összpontosítása révén lehetséges. A Bizottság törekvései között szerepel az eljárások ésszerűsítése és korszerűsítése annak érdekében, hogy a szabályok egyértelműbbek legyenek, kevesebb támogatást kelljen bejelenteni és felgyorsuljon a döntéshozatal. Az érdekelt felek szeptember 15-ig tehetik meg észrevételeiket a cselekvési tervvel kapcsolatban, ezt követően részletes reformjavaslat kerül előterjesztésre.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos szerint „Az állami támogatások cselekvési tervben körvonalazott reformjának célja, hogy olyan világos, átfogó és kiszámítható keretet biztosítson a tagállamoknak, amelynek segítségével azok a kohéziót, versenyképességet és magas színvonalú közszolgáltatást elősegítő állami támogatást tudnak nyújtani. Mielőtt azonban konkrét változtatási javaslatokat tennék, látni akarom a cselekvési terv alapján útnak indított, széleskörű – vállalkozásokat, a tagállamokat és az Európai Parlamentet magában foglaló – konzultáció eredményét.”

Az állami támogatási cselekvési terv az alábbi elemekre épül:

  • összhangban az Európai Tanács ismételt nyilatkozatával, kevésbé piactorzító hatású és célzottabb állami támogatás annak érdekében, hogy a közpénzek hatékony módon, az uniós polgárok javára kerüljenek felhasználásra, az alábbiak révén: a gazdasági hatékonyság javítása, erőteljesebb növekedés és fenntartható munkahelyek teremtése, szociális és regionális kohézió, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások javítása, fenntartható fejlődés és kulturális sokszínűség
  • finomítottabb gazdasági megközelítés annak érdekében, hogy a kevésbé piactorzító hatású támogatások – különösen azokon a területeken, ahol a források a pénzügyi piacokról nehezebben érhetők el – könnyebben és gyorsabban jóváhagyásra kerülhessenek, és ezáltal a Bizottság erőforrásait azon esetekre összpontosíthassa, amelyek valószínűleg a verseny és a kereskedelem nagyobb torzulását eredményezik;
  • ésszerűbb és hatékonyabb folyamatok, eredményesebb szankcionálás, nagyobb fokú kiszámíthatóság és megnövelt átláthatóság. Jelenleg például a tagállamoknak a legtöbb nyújtani kívánt állami támogatásról értesíteniük kell a Bizottságot. A Bizottság az eljárások egyszerűsítését javasolja, valamint több intézkedés mentesítését a bejelentési kötelezettség alól.
  • felelősségmegosztás a Bizottság és a tagállamok között: a Bizottság a tagállamok tényleges támogatása, a tervezett támogatásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése iránti teljes elkötelezettségük, valamint a szabályok megfelelő érvényre juttatása nélkül nem tudja tökéletesíteni az állami támogatások szabályait és gyakorlatát.

Kérjük, az észrevételeket szíveskedjenek „Az állami támogatás reformja” hivatkozás feltüntetésével az Európai Bizottsághoz e-mail formájában, a STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT címre küldeni.

A közlemény szövege elérhető az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar