Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/606

Brusel, 26. máj 2005

Komisia začína kampaň za život bez tabaku

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj) Európska Komisia odhalila ďalšiu fázu kampane programu proti fajčeniu POMOC, celoeurópskej reklamnej televíznej kampane, ktorá má viesť k „denormalizácii“ tohto zlozvyku. Reklamy poukazujú na abnormálnosť fajčenia a problémov, ktoré predstavuje prostredníctvom nahradenia cigariet píšťalkami v troch každodenných situáciách. Cieľom kampane je ukázať, že pomoc je dostupná pre tých, ktorí sú závislí od fajčenia, citliví voči nemu alebo ním ovplyvnení. Reklama neodsudzuje fajčiarov a mladých ľudí, ale zameriava sa na výsmech samotnej cigarety. Markos Kyprianou, európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, dnes predstavil tlači reklamu, ktorá tvorí súčasť kampane EÚ proti fajčeniu „POMOC – za život bez tabaku“ (pozri IP/05/225). Okrem reklám, ktoré budú od 7. júna vysielané v 25 členských krajinách EÚ, komisár spustil webovú stránku POMOC a informoval o aktuálnom vývoji kampane. Nezávisle od toho Komisia schválila splnomocňujúce právne predpisy na uvedenie „varovných obrázkov“ na škatuľkách od cigariet, vrátane obrázkov čiernych pľúc a skazených zubov (pozri IP/04/1284).

Väčšina starších fajčiarov vie, že je absurdné míňať peniaze na zlozvyk, ktorý ich zabije“, hovorí Markos Kyprianou, európsky komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Najmä mladí ľudia sú náchylnejší na „nasávací účinok“ tabakového priemyslu a ľahko sa dostanú pod tlak, aby ich rovesníci pokladali za „cool“. Táto reklama sa zameriava na to, aby vzala tabakovému priemyslu vietor z plachiet tým, že ukáže, že fajčenie nie je „cool“, ani čarovné – dokonca to ani nie je normálne. Kampaň sa humorným spôsobom snaží zdôrazniť, aké je fajčenie v skutočnosti smiešne a zároveň oznámiť dôležité posolstvo, že je možné pomôcť ľuďom, ktorí sa snažia žiť bez tabaku.

Tieto tri reklamy ukazujú tínedžera, ktorý je pod tlakom rovesníkov aby začal fajčiť; dospelého fajčiara, ktorý by chcel s fajčením prestať a nefajčiara, ktorý musí znášať dym druhých na večierku. V každom z uvedených prípadov sú však fajčiari zobrazení s píšťalkami namiesto fajčenia cigariet. Rozsiahle predbežné testy poukázali na to, že cieľové skupiny jednoznačne pochopili, že zámerom tejto zámeny je zosmiešniť fajčenie.

Reklamy končia správou, že k dispozícii je pomoc a zverejňujú webovú stránku kampane POMOC www.help-eu.com. Táto stránka v 20 jazykoch EÚ informuje o tom, ako prestať fajčiť a ako možno odolať tlaku a nezačať fajčiť a o organizáciách v 25 členských štátoch EÚ, ktoré môžu pri týchto problémoch pomôcť.

Reklama prebehne v dvoch fázach, prvá začne 7. júna a druhá v septembri. Pred odvysielaním reklám navštívi roadshow POMOC každú členskú krajinu.

Obrázkové varovania

Právne predpisy prijaté Komisiou umožňujú, že pokiaľ si to členské krajiny želajú, môžu prijať alternatívu a vyznačiť štandardné zdravotné varovania EÚ na tabakových výrobkoch prostredníctvom obrázkov z databáz, ktoré vytvorila Komisia. Záujem prejavili Belgicko, Írsko, Lotyšsko a Spojené kráľovstvo.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm

http://www.help-eu.com

a

MEMO/05/174.


Side Bar