Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/606

V Bruselu dne 26. května 2005

Komise zahajuje televizní propagační kampaň na podporu života bez tabáku

U příležitosti Světového dne bez tabáku, organizovaného dne 31. května OSN, odhalila Evropská komise další fázi své protikuřácké kampaně „HELP“ - celoevropské televizní propagační kampaně, jejímž účelem je učinit v očích veřejnosti tento smrtící návyk „abnormálním“. Propagační šoty poukazují na abnormálnost kouření a na související problémy tak, že ve třech každodenních situacích nahrazují cigarety recesistickými píšťalkami (frkačkami). Cílem kampaně je ukázat, že pro lidi závislé na kouření, pro lidi kouřením ohrožené nebo dotčené je k dispozici pomoc. Tyto propagační šoty neodsuzují kuřáky a mladé lidi, ale jsou zaměřené na zesměšnění samotné cigarety. Markos Kyprianou, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele, dnes představil tisku propagační šoty, které jsou součástí protikuřácké kampaně EU „HELP: Za život bez tabáku“ (viz IP/05/225). Kromě propagačních šotů, které budou od 7. června vysílány v televizích po 25 členských státech EU, spustil komisař také internetovou stránku „HELP“ a informoval o aktuálním stavu kampaně. Nezávisle na tom přijala Komise právní předpisy, kterými se umožňuje zavést na balíčky cigaret „ilustrační upozornění“, včetně obrázků zčernalých plící a zkažených zubů (viz IP/04/1284).

Markos Kyprianou, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele, prohlásil: „Většina starších kuřáků ví, že je směšné utrácet peníze za zlozvyk, který je zabije. Ale zejména mladí lidé jsou vnímavější k sociálně přitažlivým schématům, s jakými své produkty spojuje tabákový průmysl, a dostávají se snadno pod tlak, aby je jejich vrstevníci coby kuřáky akceptovali jako „cool“. Cílem těchto propagačních šotů je vzít tabákovému průmyslu vítr z plachet tím, že se předvede, že kouření není „cool“, okouzlující a dokonce ani normální. Kampaň se humorným způsobem snaží ukázat, jak směšné ve skutečnosti kouření je, a zároveň vyslat závažnou zprávu o tom, že existuje pomoc pro lidi, kteří chtějí žít bez tabáku.“

Tyto tři propagační šoty ukazují, jak teenager pod tlakem vrstevníků začne kouřit, dospělého kuřáka, který by chtěl s kouřením přestat, a nekuřáka, který musí na večírku snášet cigaretový kouř od kuřáků. V každém z uvedených případů jsou však kuřáci zobrazeni místo s cigaretami s recesistickými píšťalkami. Rozsáhlé předběžné zkoušky prokázaly, že cílové skupiny jednoznačně pochopily, že účelem této záměny je zesměšnit kouření.

Propagační šoty končí zprávou, že existuje pomoc, a zveřejňují internetovou stránku kampaně HELP www.help-eu.com. Tato internetová stránka informuje ve 20 jazycích EU o tom, jak přestat kouřit, jak odolávat tlaku a kouřit nezačít, a o organizacích v každé z 25 zemí EU, které mohou při těchto problémech pomoci.

Propagační šoty budou vysílány ve dvou vlnách, přičemž první začne 7. června a druhá proběhne v září. Před odvysíláním navštíví každou členskou zemi pojízdné představení kampaně HELP.

Ilustrovaná upozornění

Právní předpisy přijaté Komisí umožňují členským státům, které si to přejí, přijmout alternativní opatření k ilustraci standardních zdravotních upozornění EU na tabákových výrobcích za použití obrázků z databáze vytvořené Komisí. Zájem tak učinit vyjádřily Belgie, Irsko, Lotyšsko a Spojené království.

Bližší informace

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/help_en.htm

http://www.help-eu.com

a

MEMO/05/174.


Side Bar