Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL ET LT LV

IP/05/319

Bryssel den 16 mars 2005

Öppnandet av energimarknaderna: tio medlemsstater har ännu inte infört den nya europeiska lagstiftningen

Europeiska kommissionen har idag skickat motiverade yttranden till Tyskland, Belgien, Estland, Irland, Litauen, Lettland, Sverige, Grekland, Spanien och Luxemburg. Dessa länder har underlåtit att omsätta minst ett av de europeiska direktiven om den inre el- respektive gasmarknaden i nationell lagstiftning. Härmed börjar den andra fasen i det överträdelseförfarande som inleddes i oktober 2004 när kommissionen skickade en skriftlig påminnelse till 18 länder. En viss förbättring kan alltså skönjas, men kommissionen beklagar att tio medlemsstater ännu inte har fullgjort sina skyldigheter nästan två år det att direktiven antogs i juni 2003. Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för energi, betonade idag att det inte räcker att införa lagar, utan medlemsstaterna måste också tillämpa de lagar som de varit med om att stifta. Kommissionen kommer därför att utnyttja alla till buds stående medel för att påminna medlemsstaterna om sina skyldigheter. Det praktiska genomförandet av direktiven är ett viktigt steg mot en konkurrensutsatt europeisk energimarknad, och en förutsättning för att Lissabonstrategin skall kunna genomföras.

Kommissionen har beslutat att sända motiverade yttranden till tio medlemsstater (se bifogad tabell) som trots påminnelser har underlåtit att omsätta minst ett av direktiven om den inre marknaden för el respektive gas[1].

Direktiven är grundstenarna i öppnandet av de europeiska el- och gasmarknaderna. Direktiven ger företagskunder rätt att välja el- och gasleverantör från den 1 juli 2004, och hushållen skall ha samma möjlighet från den 1 juli 2007. Men de handlar inte bara om öppnandet av marknaderna, utan också om tjänsternas kvalitet, skyldigheter förknippade med tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster, skydd för utsatta konsumenter och försörjningstrygghet.

Direktiven innehåller ritningarna för den nya europeiska energimarknaden, och kommer att ligga till grund för nya energipartnerskap med EU:s grannar, särskilt på västra Balkan.

Kommissionen vill påminna om att öppnandet av marknaderna inte bara mäts i direktivens omsättande i nationell lagstiftning. Kommissionen ser också på flera indikatorer, t.ex. hur många kunder som har bytt leverantör. Kommissionen bevakar därför noga integreringen och öppnandet av energimarknaderna, och publicerar varje år en rapport om benchmarkingindikatorer[2], den senaste publicerad i januari 2005. Senast den 1 januari 2006 kommer en övergripande rapport om marknadens funktion.

Se även den bifogade tabellen över vilka medlemsstater som har anmält nationella genomförandeåtgärder.

1 Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003

2 http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/index_en.htm

ANNEXE

Etat de la communication des mesures de transposition

(MNE – mesures nationales d’exécution)

 
Directive 2003/54/CE
Electricité
Directive 2003/55/CE
Gaz
BELGIQUE
 
Avis motivé
Avis motivé
R. TCHEQUE
 
MNE communiquées
Dérogation
                                                           
DANEMARK
 
MNE communiquées
MNE communiquées
ALLEMAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
ESTONIE
 
 
Avis motivé
GRECE
 
Avis motivé
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
ESPAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
FRANCE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
IRLANDE
 
MNE communiquées
Avis motivé
ITALIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
CHYPRE
 
MNE communiquées
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
LETTONIE
 
Avis motivé
Avis motivé
LITUANIE
MNE communiquées 
 
Avis motivé
LUXEMBOURG
 
Avis motivé
Avis motivé
HONGRIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées 
 
MALTE
 
MNE communiquées
Dérogation
Absence  d’infrastructure gazière
PAYS-BAS
 
MNE communiquées
MNE communiquées
AUTRICHE
MNE communiquées
 
MNE communiquées
POLOGNE
 
Report
Report
PORTUGAL
 
Report
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
SLOVENIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SLOVAQUIE
 
MNE communiquées
MNE communiqués
FINLANDE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SUEDE
 
Avis motivé
Avis motivé
ROYAUME-UNI
 
MNE communiquées
MNE communiquées


Side Bar