Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV EL ET LT LV

IP/05/319

Brussel, 16 maart 2005

Openstelling van de energiemarkten: tien lidstaten hebben de nieuwe Europese regels nog steeds niet omgezet

De Europese Commissie heeft vandaag een met redenen omkleed advies gezonden aan Duitsland, België, Estland, Ierland, Litouwen, Letland, Zweden, Griekenland, Spanje en Luxemburg omdat deze landen de Europese richtlijn betreffende de interne elektriciteitsmarkt en/of de richtlijn betreffende de interne gasmarkt nog niet in nationaal recht hebben omgezet. Na de schriftelijke aanmaningen die de Commissie in oktober 2004 naar 18 landen heeft gestuurd is dit de tweede stap in de inbreukprocedure. Hoewel de situatie erop is verbeterd, betreurt de Commissie dat tien lidstaten de richtlijnen, die in juni 2003 - dus bijna twee jaar geleden - zijn goedgekeurd, nog steeds niet hebben omgezet. Andris Piebalgs, Europees Commissaris voor Energie, verklaarde dat het “niet volstaat regels uit te vaardigen. De lidstaten moeten de regels die ze zelf hebben goedgekeurd ook toepassen. De Commissie zal alle middelen die ze ter beschikking heeft, gebruiken om de lidstaten hieraan te herinneren. Deze wetgeving vormt een essentiële stap op weg naar de invoering van een echte, op concurrentie gebaseerde, energiemarkt in Europa en een van de voorwaarden voor het welslagen van de strategie van Lissabon”.

De Commissie heeft besloten met redenen omklede adviezen te zenden aan tien lidstaten (zie tabel in de bijlage) die, ondanks een schriftelijke aanmaning, de richtlijn betreffende de interne markt voor elektriciteit en/of de richtlijn betreffende de interne markt voor gas nog steeds niet hebben omgezet[1].

Deze twee richtlijnen zijn essentiële elementen die de openstelling van de elektriciteits- en de gasmarkt in Europa moeten garanderen. In de praktijk maken zij het mogelijk dat industriële klanten sedert 1 juli 2004 en huishoudens vanaf 1 juli 2007 vrij hun leverancier kunnen kiezen. De richtlijnen koppelen openstelling voor concurrentie aan handhaving van de kwaliteit van de dienstverlening, universele dienstverlening en bescherming van kwetsbare consumenten, en aan doelstellingen inzake continuïteit van de voorziening.

Deze richtlijnen zullen de komende jaren de nieuwe configuratie van de Europese energiemarkt structureren en als grondslag dienen voor de ontwikkeling van energiepartnerschappen met de buurlanden van de EU, met name in de westelijke Balkan.

De Commissie wijst erop dat daadwerkelijke openstelling voor concurrentie niet alleen wordt afgemeten aan de omzetting van de richtlijnen in nationaal recht, maar ook aan de hand van indicatoren zoals het aantal klanten dat van leverancier verandert.

Daarom ziet de Commissie nauwlettend toe op de integratie en de mate van openstelling van de energiemarkt voor concurrentie door jaarlijks een benchmarkingversla[g][2] uit te brengen. Het jongste verslag is verschenen in januari 2005. Vóór 1 januari 2006 zal de Commissie een algemeen verslag indienen over de werking van de markt.

Meer informatie over de aangemelde omzettingsmaatregelen vindt u in de tabel in de bijlage.

1 Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003

2 http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/index_en.htm

ANNEXE

Etat de la communication des mesures de transposition

(MNE – mesures nationales d’exécution)

 
Directive 2003/54/CE
Electricité
Directive 2003/55/CE
Gaz
BELGIQUE
 
Avis motivé
Avis motivé
R. TCHEQUE
 
MNE communiquées
Dérogation
                                                           
DANEMARK
 
MNE communiquées
MNE communiquées
ALLEMAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
ESTONIE
 
 
Avis motivé
GRECE
 
Avis motivé
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
ESPAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
FRANCE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
IRLANDE
 
MNE communiquées
Avis motivé
ITALIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
CHYPRE
 
MNE communiquées
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
LETTONIE
 
Avis motivé
Avis motivé
LITUANIE
MNE communiquées 
 
Avis motivé
LUXEMBOURG
 
Avis motivé
Avis motivé
HONGRIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées 
 
MALTE
 
MNE communiquées
Dérogation
Absence  d’infrastructure gazière
PAYS-BAS
 
MNE communiquées
MNE communiquées
AUTRICHE
MNE communiquées
 
MNE communiquées
POLOGNE
 
Report
Report
PORTUGAL
 
Report
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
SLOVENIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SLOVAQUIE
 
MNE communiquées
MNE communiqués
FINLANDE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SUEDE
 
Avis motivé
Avis motivé
ROYAUME-UNI
 
MNE communiquées
MNE communiquées


[]


Side Bar