Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV EL ET LV

IP/05/319

Briuselis, 2005 m. kovo 16 d.

Energetikos rinkų atvėrimas: dešimt valstybių narių perkėlė ne visas Europos taisykles

Šiandien Europos Komisija išsiuntė pagrįstas nuomones Vokietijai, Belgijai, Estijai, Airijai, Lietuvai, Latvijai, Švedijai, Graikijai, Ispanijai ir Liuksemburgui, kadangi jos neperkėlė į nacionalinę teisę vienos ir (arba) kitos iš dviejų su elektros energijos ir dujų vidaus rinkomis susijusių Europos direktyvų. Tai antras pažeidimo procedūros etapas po to, kai Komisija 2004 m. spalį 18 valstybių narių išsiuntė įspėjamuosius raštus dėl įsipareigojimų nevykdymo. Padėtis pagerėjo, bet Komisija apgailestauja, kad praėjus beveik dvejiems metams po direktyvų priėmimo 2003 m. liepą dešimt valstybių narių vis dar neperkėlė jų. „Vien tik priimti teisės aktus nepakanka: valstybės narės turi taikyti pačių sukurtas taisykles. Komisija imsis visų galimų priemonių, siekdama tai priminti valstybėms narėms. Šie teisės aktai – tai svarbiausias žingsnis kuriant tikrą konkurencingą energetikos rinką Europoje ir viena iš sėkmingos Lisabonos strategijos įgyvendinimo sąlygų“, – pabrėžė Andris Piebalgs, už energetiką atsakingas Komisijos narys.

Komisija nutarė išsiųsti pagrįstas nuomones dešimčiai valstybių narių (žr. lentelę), kurios, nepaisydamos įspėjamųjų raštų dėl įsipareigojimų nevykdymo vis dar neperkėlė direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos ir (arba) direktyvos dėl dujų vidaus rinkos[1].

Šios dvi direktyvos yra pačios svarbiausios, siekiant atverti elektros energijos ir dujų rinkas Europoje. Iš esmės jomis leidžiama nuo 2004 m. liepos 1 d. pramonės vartotojams, o nuo 2007 m. liepos 1 d. – buitiniams vartotojams laisvai pasirinkti tiekėją. Direktyvose rinkos atvėrimas konkurencijai derinamas su paslaugų kokybės išlaikymu, tolesniu bendrųjų paslaugų teikimu, labiausiai pažeidžiamų vartotojų apsauga, taip pat išdėstomi tiekimo užtikrinimo tikslai.

Šiomis direktyvomis nustatoma naujoji Europos energetikos vidaus rinkos forma ateinančiais metais ir padedamas partnerystės su ES kaimynėmis, ypač su Vakarų Balkanų šalimis, plėtojimo pagrindas.

Komisija nori priminti, kad veiksmingas rinkos atvėrimas konkurencijai matuojamas ne tik direktyvų perkėlimu, bet ir rodikliais, pavyzdžiui tiekėjų skaičiaus pokyčiu. Todėl Komisija atidžiai stebi energetikos rinkų integraciją ir atvirumo konkurencijai laipsnį, kiekvienais metais išleisdama lyginamosios analizės ataskaitą[2], kurios naujausias leidimas pasirodė 2004 m. gruodžio mėnesį. Iki 2006 m. sausio 1 d. ji išleis bendrą ataskaitą apie rinkos veikimą.

Daugiau informacijos apie direktyvų perkėlimą rasite šioje lentelėje.

1 Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003

2 http://ec.europa.eu/energy/electricity/benchmarking/index_en.htm

ANNEXE

Etat de la communication des mesures de transposition

(MNE – mesures nationales d’exécution)

 
Directive 2003/54/CE
Electricité
Directive 2003/55/CE
Gaz
BELGIQUE
 
Avis motivé
Avis motivé
R. TCHEQUE
 
MNE communiquées
Dérogation
                                                           
DANEMARK
 
MNE communiquées
MNE communiquées
ALLEMAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
ESTONIE
 
 
Avis motivé
GRECE
 
Avis motivé
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
ESPAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
FRANCE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
IRLANDE
 
MNE communiquées
Avis motivé
ITALIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
CHYPRE
 
MNE communiquées
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
LETTONIE
 
Avis motivé
Avis motivé
LITUANIE
MNE communiquées 
 
Avis motivé
LUXEMBOURG
 
Avis motivé
Avis motivé
HONGRIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées 
 
MALTE
 
MNE communiquées
Dérogation
Absence  d’infrastructure gazière
PAYS-BAS
 
MNE communiquées
MNE communiquées
AUTRICHE
MNE communiquées
 
MNE communiquées
POLOGNE
 
Report
Report
PORTUGAL
 
Report
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
SLOVENIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SLOVAQUIE
 
MNE communiquées
MNE communiqués
FINLANDE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SUEDE
 
Avis motivé
Avis motivé
ROYAUME-UNI
 
MNE communiquées
MNE communiquées


Side Bar