Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV EL LT LV

IP/05/319

Brüssel, 16. märts 2005

Energiaturgude avamine: 10 liikmesriiki ei ole ikka veel uusi ELi eeskirju üle võtnud

Euroopa Komisjon saatis täna põhjendatud arvamuse Saksamaale, Belgiale, Eestile, Iirimaale, Leedule, Lätile, Rootsile, Kreekale, Hispaaniale ja Luksemburgile, kuna elektrienergia ja gaasi siseturgu käsitlevatest ELi direktiividest ei ole ühte või mõlemat siseriiklikku õigusse üle võetud. See on rikkumismenetluse teine etapp pärast komisjoni 2004. aasta oktoobris saadetud meeldetuletusi 18. riigile. Olukord on paranenud, kuid komisjonil on kahju, et kümme liikmesriiki ei ole kõnealuseid direktiive ligikaudu kahe aasta jooksul pärast nende vastuvõtmist 2003. aasta juunis ikka veel üle võtnud. «Õigusaktide välja andmisest ei piisa, liikmesriigid peavad kohaldama eeskirju, mida nad endi jaoks ise on teinud. Komisjon kasutab kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et seda liikmesriikidele meelde tuletada. Kõnealused õigusaktid kujutavad endast olulist etappi tõeliselt konkurentsivõimelise energiaturu loomisel Euroopas ja Lissaboni strateegia eduka elluviimise üht tingimust,» rõhutas energeetikavolinik Andris Piebalgs.

Komisjon otsustas saata põhjendatud arvamuse kümnele liikmesriigile (vt lisatud tabel), kes vaatamata meeldetuletustele ei ole üht ja/või teist elektrienergia ja gaasi siseturgu käsitlevat ELi direktiivi siseriiklikku õigusse ikka veel üle võtnud.

Neil kahel direktiivil on võtmeroll Euroopa elektrienergia- ja gaasiturgude avatuse kindlustamisel. Praktikas võimaldavad need alates 1. juulist 2004 tööstustarbijatel ja alates 1. juulist 2007 ka kodutarbijatel valida endale vabalt tarnijaid. Kõnealustes direktiivides on avatus konkurentsile ühendatud teenuse kvaliteedi säilitamisega, teenuse üldkättesaadavusega ja tundlikumate tarbijate kaitsega ning energiatarnimise ohutusega.

Need direktiivid kujundavad lähiaastateks Euroopa energiaturu uue struktuuri ning on aluseks energiaalase partnerluse arendamisel ELi naabermaadega, eelkõige Lääne-Balkani riikidega.

Komisjon rõhutab, et tegelikku konkurentsile avatust ei saa hinnata kohe pärast direktiivide ülevõtmist, vaid see oleneb ka niisugustest näitajatest nagu tarnijat vahetanud klientide arv. Seetõttu jälgib komisjon hoolikalt energiaturgude integratsiooni ja konkurentsile avatuse astet, avaldades igal aastal võrdleva aruande. Viimane aruanne jaanuari 2005. aasta detsembris. Komisjon avaldab üldaruande siseturu toimimise kohta enne 1. jaanuari 2006.

Lisateavet kõnealuste direktiivide ülevõtmise kohta leiate lisatud tabelist.

ANNEXE

Etat de la communication des mesures de transposition

(MNE – mesures nationales d’exécution)

 
Directive 2003/54/CE
Electricité
Directive 2003/55/CE
Gaz
BELGIQUE
 
Avis motivé
Avis motivé
R. TCHEQUE
 
MNE communiquées
Dérogation
                                                           
DANEMARK
 
MNE communiquées
MNE communiquées
ALLEMAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
ESTONIE
 
 
Avis motivé
GRECE
 
Avis motivé
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
ESPAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
FRANCE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
IRLANDE
 
MNE communiquées
Avis motivé
ITALIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
CHYPRE
 
MNE communiquées
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
LETTONIE
 
Avis motivé
Avis motivé
LITUANIE
MNE communiquées 
 
Avis motivé
LUXEMBOURG
 
Avis motivé
Avis motivé
HONGRIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées 
 
MALTE
 
MNE communiquées
Dérogation
Absence  d’infrastructure gazière
PAYS-BAS
 
MNE communiquées
MNE communiquées
AUTRICHE
MNE communiquées
 
MNE communiquées
POLOGNE
 
Report
Report
PORTUGAL
 
Report
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
SLOVENIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SLOVAQUIE
 
MNE communiquées
MNE communiqués
FINLANDE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SUEDE
 
Avis motivé
Avis motivé
ROYAUME-UNI
 
MNE communiquées
MNE communiquées


Side Bar