Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL PL

IP/05/318

Bruselj, 16. marca 2005

Evropska komisija uradno obvešča države članice o zamudah pri izvajanju evropske zakonodaje o biogorivih

Komisija je danes poslala pisma z uradnim obvestilom devetim državam članicam, ki še niso sporočile svojega cilja v zvezi z deležem biogoriv za leto 2005, kot to zahteva evropska zakonodaja o biogorivih. V skladu s to zakonodajo naj bi naraščajoč delež vsega dizelskega goriva in motornega bencina, prodanega v državah članicah, predstavljalo biogorivo, začenši z 2 % v letu 2005, kar naj bi se postopno povečalo, tako da bo dosežen minimum 5,75 % goriv, prodanih v letu 2010. Akcijski načrt, sprejet leta 2001 z namenom pospeševanja uporabe alternativnih goriv v sektorju prevoza, je pokazal, da je uporaba goriv iz kmetijskih virov (kot sta etanol in biodizel) tehnologija, ki ima kratkoročno do srednjeročno največji potencial. „Trg prevoznih storitev je danes skoraj v celoti odvisen od oljnih goriv,“ je dejal Andris Piebalgs, komisar za energetiko. „Nujno je, da vse države članice izpolnijo svojo zavezo, da bodo razvile strategijo alternativnih goriv v sektorju prevoza in rešile to preveliko odvisnost, ki za Evropsko unijo predstavlja pomemben vir skrbi glede okolja in preskrbe.“

Belgija, Italija, Luksemburg, Poljska in Slovenija Komisiji še niso predložile svojega nacionalnega poročila, ki bi ga v skladu z direktivo o biogorivih[1] morale predložiti do 1. julija 2004. Nacionalni poročili Cipra in Estonije sta bili predloženi, vendar ne vsebujeta cilja v zvezi z deležem biogoriv. In tudi cilji, navedeni v nacionalnih poročilih Francije in Portugalske, niso dokončni.

Biogoriva igrajo pomembno vlogo v evropski prometni in energetski politiki, saj so ena od redkih razpoložljivih možnosti, ki lahko nadomestijo motorni bencin in dizelsko gorivo kot gorivi v sektorju prevoza. Z izogibanjem emisijam toplogrednih plinov rešujejo podnebne spremembe, razširjajo vire energije v Evropi in zmanjšujejo odvisnost od uvoza nafte ter ponujajo nove trge za evropsko kmetijstvo.

Biogoriva so vnetljiva goriva, ki se lahko uporabljajo namesto konvencionalnih goriv ali v mešanicah z njimi in ki se pridobivajo s predelavo ali pri fermentaciji nefosilnih bioloških virov, kot so rastlinska olja, sladkorna pesa in druge poljščine ter organski odpadni material. Vključujejo biodizel, izdelan iz oljnic (predvsem oljne ogrščice) in uporabljenega jedilnega olja; bioetanol, izdelan iz žit in rastlin, iz katerih se pridobiva sladkor; ter bioplin, izdelan iz odlagališčnega plina in kmetijskih odpadkov.

Prejšnji mesec so bila 19 državam članicam, ki Komisije niso obvestile o svojih ukrepih za prenos direktive v nacionalno zakonodajo (rok do 31. decembra 2004), poslana pisma z uradnim obvestilom. To so bile Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska.

Končno so nekatere države članice določile cilje za tržni delež biogoriv v letu 2005, ki so nižji od 2 % referenčne vrednosti, določene v direktivi. Komisija trenutno proučuje, če so bili predloženi ustrezni razlogi za te primanjkljaje.

Več informacij boste našli v priloženi preglednici, ki povzema sedanji položaj glede izvajanja direktive o biogorivih v državah članicah.

The present position with regard to the implementation of the biofuels Directive (2003/30) in the Member States – state of play on 7.3.5

(yellow boxes indicate the grounds for the letters of formal notice already sent or about to be sent; grey boxes indicate possible grounds for future letters of formal notice, still under examination/preparation)

MS
transposition
national report
 
 
national report submitted?
contains 2005 target?
is target definitive?
what is the target?
AT
not communicated
ü
ü
x
–letter under preparation
2.5 %
BE
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
CY
not communicated
ü
x
n.a.
n.a.
CZ
recently sent documents – under study
ü
ü
ü
3.7% (2006)
DK
transposed
 
ü
ü
ü
0 %
EE
recently sent documents – under study
ü
x
n.a.
n.a.
FI
not communicated
ü
ü
ü
0.1 %
FR
not communicated
ü
ü
x
1.2 %
DE
recently sent documents – under study
ü
ü
ü
2 %
GR
not communicated
ü
ü
ü
0.7 %
HU
not communicated
ü
ü
ü
0.4-0.6 %
IE
not communicated
ü
ü
ü
0.06 %
IT
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
LA
not communicated
ü
ü
ü
2 %
LI
transposed
ü
ü
ü
2 %
LU
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
MT
transposed
ü
ü
ü
0.3 %
NL
not communicated
ü
ü
ü
2% (2006)
PL
transposed
x
n.a.
n.a.
n.a.
PT
not communicated
ü
ü
x
1.15 %
SK
not communicated
ü
ü
x
-letter under preparation
2 %
SI
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
ES
transposed
ü
ü
ü
2 %
SV
not communicated
ü
ü
ü
3 %
UK
transposed
ü
ü
ü
0.3 %


[1] Direktiva 2003/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza, UL L 123 z dne 17. maja 2003.


Side Bar