Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Bruselj, 15. marec 2005

Epidemija debelosti: Markos Kyprianou napoveduje ukrepe spričo povečanega števila otrok s prekomerno težo

Markos Kyprianou, evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov, se namerava skupaj z živilsko industrijo in potrošniki, zdravstvenimi strokovnjaki in političnimi vodji resno lotiti evropske epidemije debelosti, saj se po najnovejših podatkih število predebelih šoloobveznih otrok v EU vsako leto poveča za približno 400.000. Iz podatkov Mednarodne skupine za debelost (IOTF) se da razbrati, da je bila razsežnost evropskega problema z debelostjo morda podcenjena predvsem zaradi pomanjkljivega poročanja nekaterih držav o tem pojavu, in da je v EU morda tudi več kot 200 milijonov odraslih pretežkih ali debelih. „Debelost zelo hitro narašča in vedno širši obseg pasu Evrope se odraža v poraznem stanju zdravja ljudi in ogromnih stroških. Naš kontinent se sooča z epidemijo debelosti v nič manjši meri kot Severna Amerika. Še posebej me vznemirja naraščanje prekomerne teže in debelosti med šolskimi otroki,“ je izjavil komisar Kyprianou. „Platforma za ukrepanje EU (Platform for Action EU), s katero začenjamo danes, je odgovor Evrope na ta izziv. Poslovni svet, civilna družba in vlada morajo s skupnimi močmi zajeziti rast debelosti med našimi otroki.“

Komisar Kyprianou je še povedal: „Platforma bo vključevala prostovoljne pobude na področju informiranja potrošnikov in izobraževanja,trženja in oglaševanja, spodbujanja telesnih aktivnosti, kombiniranja prehrane in velikosti obrokov. Upam, da bomo prve pobude, ki naj bi imele takojšen učinek, sprejeli že leta 2006. Bistveno vprašanje pa je, ali lahko projekt, s katerim začenjamo danes , obrodi sadove.“

Naraščanje pojava debelosti, predvsem med mladimi, je alarmantno za zdravstvene strokovnjake. Debelost je dejavnik tveganja za mnoge resne bolezni, vključno z boleznimi srca, hipertonijo, kapjo, dihalnimi okvarami, artritisom in nekaterimi oblikami raka. Evropska epidemija debelosti je že na seznamu krivcev za povečanje števila ljudi, obolelimi za diabetesom tipa 2. Slaba prehrana in pomanjkanje gibanja sta med glavnimi vzroki za skrajšano pričakovano življenjsko dobo v Evropi, debelost pa ustvarja od 2 do 8 % stroškov zdravstva.

Platforma za ukrepanje pri prehrani in telesni aktivnosti (The European Platform for Action on Diet and Physical Activity) združuje ključne predstavnike prehrambene industrije, trgovine na drobno, gostinskih dejavnosti in oglaševalskih agencij, organizacij potrošnikov in nevladnih zdravstvenih organizacij iz cele EU. Platforma je imela danes svoj prvi sestanek. Udeležili so se ga ustanovni člani komisar Markos Kyprianou, luksemburški minister za zdravje Mars Di Bartolomeo in predsedujoči parlamentarnega Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane Karl-Heinz Florenz MEP, skupaj s predstavniki podjetij, civilne družbe in organizacij iz javnega sektorja.

V prihajajočih mesecih bodo člani Platforme predložili načrt ukrepov z razčlembo dejavnosti, s katerimi bodo spodbujali bolj zdravo prehrano ali pozivali ljudi h gibanju. Platforma EU namerava podpreti državne in lokalne pobude preko svojih članov in pomagati katalizirati nove pobude v vsej EU. Platforma bo delovala tudi kot forum, v katerem bodo lahko sodelujoči podrobno spremljali medsebojne dejavnosti v boju zoper debelost in preverjali, ali se obveznosti dejansko izpolnjujejo.

Dodatne informacije:

Vse informacije v zvezi z IOTF in današnjo Platformo najdete na http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Za več informacij o Platformi glej tudi MEMO/05/91.


Side Bar