Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Brusel, 15. marca 2005

Epidémia obezity: Markos Kyprianou sa zaväzuje k činnosti po tom, čo údaje ukazujú, že viac detí má nadváhu

Markos Kyprianou, európsky komisár pre  zdravie a ochranu spotrebiteľov, vyzval na spoluprácu s priemyselnými a spotrebiteľskými skupinami, zdravotnými odborníkmi a politickými lídrami na boj proti epidémii obezity v Európe po tom, čo dnes zverejnené čísla ukazujú počet školopovinných detí v EÚ s nadváhou, ktorých počet narastá o približne 400 000 ročne. Údaje Medzinárodnej pracovnej skupiny pre obezitu (MPSO, International Obesity Task Force - IOTF) tvrdia, že rozšírenie problému obezity v Európe sa pravdepodobne podcenilo kvôli nedostatočnému spravodajstvu v niektorých krajinách a že viac ako 200 miliónov dospelých v celej EÚ má pravdepodobne nadváhu alebo je obéznych. „Obezita rapídne stúpa a rozširovanie obvodu pásu v Európe prináša so sebou ničivé dôsledky pre verejné zdravie a obrovské ekonomické náklady. Náš kontinent čelí epidémii obezity rovnako ako kontinent severnej Ameriky. Som obzvlášť znepokojený pokračujúcim nárastom nadváhy a obezity medzi školopovinnými deťmi“, povedal komisár Kyprianou. „Platforma pre činnosť v EÚ, ktorú dnes spúšťame je európskym príspevkom v procese konfrontácie s touto výzvou. Súkromný sektor, občianska spoločnosť a vláda musia spolupracovať na zastavení rastu obezity medzi našimi deťmi.“

Komisár Kyprianou pokračoval: „Platforma bude brať do úvahy dobrovoľnícku činnosť v oblastiach informovanosti a vzdelávania spotrebiteľa, odbytu a reklamy, podpory fyzickej aktivity, zloženia jedla a veľkostí porcií. Dúfam, že budem svedkom prijatia prvej iniciatívy v roku 2006 a tie by mali byť praktickými prínosmi. Skutočnou skúškou je, či proces spolupráce , ktorý dnes spúšťame, môže priniesť výsledky.“

Zvyšujúce sa rozšírenie obezity, najmä medzi mladými ľuďmi, znepokojil zdravotných odborníkov. Obezita je rizikový faktor mnohých vážnych ochorení vrátane chyby srdca, zvýšeného krvného tlaku, mozgovej príhody, ochorenia dýchacích ciest, artritídy a niektorých druhov rakoviny. Epidémia obezity v Európe už zapríčinila zvýšenie počtu ľudí, ktorí ochoreli na cukrovku typu 2. Nedostatočná strava a nedostatok pohybu patria medzi hlavné príčiny úmrtia v Európe, ktorému sa dá predísť spolu s odhadovanou obezitou, ktorá predstavuje 2 – 8% nákladov na lekársku starostlivosť.

Európska platforma pre činnosť v súvislosti so stravovaním a fyzickou aktivitou spája kľúčových zástupcov na úrovni EÚ v oblastiach potravín, maloobchodu, stravovacích služieb a reklamného priemyslu, spotrebiteľských organizácií a mimovládnych zdravotných organizácií.

Platforma sa dnes prvýkrát stretla za účasti zakladajúcich členov: komisára Markos Kyprianou, Mars Di Bartolomeo - luxemburského ministra zdravotníctva a Karl-Heinz Florenz - člena Európskeho parlamentu, predsedu parlamentného Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín spoločne so zástupcami súkromného sektora, občianskej spoločnosti a organizácií verejného sektora.

Počas ďalších mesiacov predložia členovia platformy akčné plány s podrobnými informáciami o činnostiach, ktoré podniknú na podporu zdravšej stravy alebo na presvedčenie ľudí, aby viac cvičili.

Platforma pre EÚ bude mať za cieľ podporovať iniciatívy na národnej a miestnej úrovni prostredníctvom činností svojich členov a pomáhať s novými iniciatívami v celej EÚ. Platforma bude taktiež pôsobiť ako fórum, v rámci ktorého môžu zainteresovaní podrobne preskúmať činnosti na boj proti obezite a skontrolovať či sú záväzky skutočne plnené.

Ďalšie informácie:
Údaje MPSO spolu s ďalšími informáciami o dnes spustenej platforme, možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Pre viac informácií o platforme pozri tiež MEMO/05/91.


Side Bar