Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Bruksela, dnia 15 marca 2005 r.

Epidemia otyłości: Markos Kyprianou deklaruje podjęcie działań w reakcji na dane ukazujące wzrost liczby dzieci z nadwagą

Markos Kyprianou, Komisarz ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów zadeklarował podjęcie działań wspólnie z przemysłem, organizacjami konsumentów, specjalistami ds. zdrowia oraz przywódcami politycznymi, aby stawić czoło europejskiej epidemii otyłości. Jest to reakcja na opublikowane dziś dane pokazujące, że liczba dzieci z nadwagą w wieku szkolnym w UE rośnie o około 400 000 rocznie. Informacje Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Otyłości (International Obesity Task Force – IOTF) wskazują, że skala problemu otyłości w Europie może być niedoceniana w związku z zaniżonymi danymi w niektórych krajach, oraz że ponad 200 milionów dorosłych w całej UE cierpi na nadwagę bądź otyłość. „Otyłość stanowi gwałtownie rosnący problem, a problemy Europejczyków z nadwagą mają poważne skutki dla zdrowia publicznego oraz niosą za sobą olbrzymie koszty ekonomiczne. Nasz kontynent stoi w obliczu epidemii otyłości równie poważnej jak ta w Ameryce Północnej. Jestem szczególnie zaniepokojony ciągłym wzrostem liczby przypadków nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym” – stwierdza Komisarz Kyprianou. „Europejska Platforma Działania, którą dziś uruchamiamy, jest europejskim wkładem w walkę z tym wyzwaniem. Przedsiębiorstwa, społeczeństwo oraz rządy muszą współpracować w celu zahamowania wzrostu otyłości wśród dzieci”.

Komisarz Kyprianou kontynuuje: „Platforma będzie rozważać dobrowolne działania w obszarach informowania i kształcenia konsumentów, marketingu i reklamy, wspierania aktywności fizycznej, składu produktów spożywczych i wielkości porcji. Mam nadzieję, że pierwsze inicjatywy przynoszące wymierne korzyści zostaną przyjęte w 2006 roku. Zasadnicze pytanie brzmi, czy rozpoczęty dziś proces współpracy przyniesie efekty”.

Coraz częstsze występowanie otyłości, szczególnie wśród młodzieży, zaalarmowało specjalistów ds. zdrowia. Otyłość stanowi czynnik ryzyka dla wielu poważnych chorób, łącznie z chorobami serca, nadciśnieniem, udarem, chorobami układu oddechowego, artretyzmem i niektórymi odmianami nowotworów. Epidemii otyłości w Europie przypisuje się już wzrost liczby osób, u których rozwija się cukrzyca typu 2. Złe nawyki żywieniowe oraz brak ćwiczeń fizycznych to jedne z głównych przyczyn powodujących możliwe do uniknięcia zgony w Europie, zaś udział otyłości w łącznych kosztach opieki zdrowotnej określa się szacunkowo na 2% do 8%.

Europejska Platforma Działania na rzecz właściwego sposobu żywienia i aktywności fizycznej skupia głównych przedstawicieli (na poziomie europejskim) przemysłu spożywczego, handlu, cateringu i reklamy, organizacji konsumenckich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowia.

W pierwszym spotkaniu Platformy uczestniczyli dziś członkowie-założyciele: Komisarz Markos Kyprianou, Mars di Bartolomeo, minister zdrowia Luksemburga oraz Karl-Heinz Florenz, poseł do PE, Przewodniczący Parlamentarnej Komisji ds. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, a także przedstawiciele gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji sektora publicznego.

W ciągu najbliższych miesięcy członkowie Platformy przedstawią plany działań zawierające konkretne akcje, które będą chcieli przeprowadzić dla wspierania zdrowego sposobu odżywiania się i zachęcenia obywateli do zwiększenia aktywności fizycznej.

Platforma UE będzie wspierać krajowe i lokalne inicjatywy poprzez działania jej członków oraz zachęcać do podejmowania nowych inicjatyw w całej UE. Platforma ma także pełnić rolę forum, na którym zainteresowane strony mogą wzajemnie kontrolować swe działania na rzecz walki z otyłością i weryfikować wypełnianie podjętych zobowiązań.

Dodatkowe informacje:
Dane IOTF oraz więcej informacji o uruchomionej dziś Platformie można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Platformie patrz także MEMO/05/91.


Side Bar