Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Brussel, 15 maart 2005

Obesitasepidemie: Markos Kyprianou komt in actie tegen toenemend overgewicht bij kinderen

Markos Kyprianou, Europees commissaris voor gezondheid en consumentenbescherming, heeft aangekondigd dat hij samen met het bedrijfsleven en consumentenorganisaties, gezondheidsdeskundigen en politiek leiders actie zal ondernemen om de obesitasepidemie in Europa te lijf te gaan. Uit vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat er in de EU elk jaar ongeveer 400.000 schoolkinderen met overgewicht bijkomen. Uit de gegevens van de International Obesity Task Force (IOTF) blijkt dat de omvang van het obesitasprobleem in Europa mogelijk is onderschat doordat in sommige landen niet alle gevallen worden geregistreerd, en dat mogelijk meer dan 200 miljoen volwassen in de EU kampen met overgewicht of obesitas. “Obesitas grijpt in Europa in rap tempo om zich heen en dit levert niet alleen groot gevaar voor de volksgezondheid maar ook hoge economische kosten op. Ons continent heeft te maken met een obesitasepidemie die net zo ernstig is als die in Noord-Amerika. Ik maak mij vooral zorgen om de voortdurende toename van overgewicht en obesitas onder schoolkinderen”, aldus commissaris Kyprianou. “Vandaag wordt het startschot gegeven voor een EU-actieplatform, waarmee Europa een bijdrage wil leveren aan het bestrijden van dit probleem. Het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en de regering moeten met elkaar samenwerken om de toename van obesitas onder kinderen tegen te gaan.”

Commissaris Kyprianou vervolgt: “Het actieplatform zal zich richten op vrijwillige acties op het gebied van consumentenvoorlichting en –educatie, marketing en reclame, het stimuleren van lichaamsbeweging, de samenstelling van levensmiddelen en portiegrootte. Ik hoop dat de eerste acties in 2006 kunnen worden goedgekeurd, en die moeten van praktisch nut zijn. De grootste uitdaging is om te laten zien dat de samenwerking waarmee we vandaag van start gaan resultaten oplevert”.

De toename van obesitas, met name onder jongeren, wordt door gezondheidsdeskundigen als verontrustend gezien. Obesitas verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten, waaronder hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk, beroertes, luchtwegaandoeningen, artritis en bepaalde vormen van kanker. De obesitasepidemie in Europa is al in verband gebracht met het groeiend aantal mensen met type 2-diabetes. Slechte eetgewoonten en een gebrek aan beweging behoren tot de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaken in Europa, en obesitas is verantwoordelijk voor tussen de 2% en 8% van de ziektekosten.

Het Europees Actieplatform voor voeding en lichaamsbeweging bestaat uit de belangrijkste vertegenwoordigers op EU-niveau van de levensmiddelen-, detailhandel-, catering- en reclamebranche, de consumentenorganisaties en de NGO’s op het gebied van gezondheid.

Het actieplatform is vandaag voor het eerst bijeengekomen in aanwezigheid van de oprichters, commissaris Markos Kyprianou, Luxemburgs minister van volksgezondheid Mars Di Bartolomeo en Europarlementariër Karl-Heinz Florenz, voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid van het Parlement. Ook afgevaardigden van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsorganen gaven acte de présence.

In de komende maanden zullen de leden van het actieplatform met actieplannen komen over de activiteiten die zij zullen ondernemen om een gezonder voedingspatroon te promoten en mensen te stimuleren meer te bewegen.

Het EU-actieplatform is bedoeld om, door middel van de activiteiten van de leden, nationale en lokale initiatieven te ondersteunen en nieuwe initiatieven in alle EU-landen te stimuleren. Ook zal het als forum dienen waarin de betrokken partijen hun mening kunnen geven over elkaars activiteiten om obesitas te bestrijden en kunnen controleren of gedane beloften ook echt worden nagekomen.

Meer informatie:
De gegevens van de IOTF en meer informatie over het nieuwe actieplatform zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Zie ook MEMO/05/91 voor meer informatie over het actieplatform.


Side Bar