Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Briselē, 2005. gada 15. martā

Aptaukošanās epidēmija – Markos Kiprianu apņemas rīkoties, jo dati liecina, ka pieaug to bērnu skaits, kuriem ir liekais svars

Markos Kiprianu, Eiropas veselības un patērētāju tiesību aizsardzības komisārs, kopā ar ražotājiem un patērētāju grupām, ekspertiem veselības jomā un politiskajiem vadītājiem ir apņēmies rīkoties, lai apkarotu aptaukošanās epidēmiju Eiropā, jo šodien publicētie statistikas dati liecina, ka Eiropas Savienībā katru gadu apmēram par 400 000 palielinās tādu skolas vecuma bērnu skaits, kuriem ir liekais svars. Starptautiskās darba grupas „International Obesity Task Force” (IOTF) sniegtajos datos apgalvots, ka aptaukošanās problēma Eiropā netiek pietiekami novērtēta, jo dažu valstu paziņotie dati varētu būt nepilnīgi, un ka vairāk nekā 200 miljoni pieaugušo visā Eiropā cieš no liekā svara vai aptaukošanās. „Aptaukošanās izplatība ir strauja, un vidukļa apkārtmēra palielināšanās Eiropā rada postošas sekas sabiedrības veselībai un milzīgas izmaksas ekonomikā. Mūsu kontinentu apdraudošā aptaukošanās epidēmija ir tieši tikpat nopietna kā Ziemeļamerikā. Mani jo īpaši uztrauc nepārtrauktais liekā svara un aptaukošanās pieaugums skolas vecuma bērnu vidū”, teica komisārs Kiprianu. „ES rīcības programma, kuras īstenošanu mēs uzsākam šodien, ir Eiropas ieguldījums cīņā ar šo problēmu. Uzņēmējiem, pilsoniskajai sabiedrībai un valdībām kopīgi jāstrādā, lai aizkavētu aptaukošanās izplatību mūsu bērnu vidū.”

Komisārs Kiprianu turpināja: „Rīcības programma ietvers brīvprātīgus pasākumus tādās jomās kā patērētāju informēšana un izglītošana, tirdzniecība un reklāma, fizisku aktivitāšu veicināšana, pārtikas sastāvs un porciju lielums. Ceru, ka pirmās iniciatīvas tiks pieņemtas 2006. gadā, un tām jādod praktisks labums. Īstais pārbaudījums ir tas, vai šodien uzsāktais sadarbības process dos rezultātus.”

Aptaukošanās pieaugošā izplatība, jo īpaši jauniešu vidū, ir satraukusi ekspertus veselības jomā. Aptaukošanās ir daudzu smagu slimību riska faktors, tostarp tādu kā sirds slimības, paaugstināts asinsspiediens, infarkts, elpošanas orgānu slimības, artrīts un daži vēža veidi. Eiropas aptaukošanās epidēmija jau ir tikusi vainota pieaugošajā to cilvēku skaitā, kuriem attīstījies 2. tipa diabēts. Nepareizs uzturs un fizisku aktivitāšu trūkums ir to galveno cēloņu vidū, kas Eiropā izraisa nāves gadījumus, kurus būtu varēts novērst; turklāt aptaukošanās atbilst 2 % līdz 8 % veselības aprūpes izmaksu.

Eiropas rīcības programma sabalansēta uztura un fizisku aktivitāšu veicināšanai pulcē nozīmīgus ES līmeņa pārstāvjus no pārtikas, mazumtirdzniecības, ēdināšanas un reklāmas nozares, patērētāju organizācijām un ar veselības jomu saistītām nevalstiskām organizācijām.

Šodien programmas pirmajā sanāksmē pulcējās programmas izveidotāji — komisārs Markos Kiprianu, Luksemburgas veselības ministrs Mars Di Bartolomeo un Eiropas Parlamenta deputāts, EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētājs Karls-Haincs Florencs, kā arī uzņēmēju, pilsoniskās sabiedrības un valsts sektora organizāciju pārstāvji.

Turpmāko mēnešu laikā programmas dalībnieki izstrādās rīcības plānus, kuros paredzēs sīki izstrādātus pasākumus, kas vajadzīgi, lai mudinātu cilvēkus ēst veselīgāk un vairāk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

ES programmas mērķis ir ar tās dalībnieku palīdzību atbalstīt iniciatīvas valsts un vietējā līmenī, kā arī veicināt jaunas iniciatīvas visā Eiropas Savienībā. Programma darbosies arī kā forums, kurā ieinteresētās puses varēs izvērtēt viena otras rīcību cīņā ar liekā svara problēmu un pārliecināties par to, vai izteiktās apņemšanās patiešām tiek pildītas.

Papildu informācija
IOTF dati, kā arī papildu informācija par šodien uzsākto programmu atrodama šeit:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Papildu informācijai skatīt arī MEMO/05/91.


Side Bar