Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Briuselis, 2005 m. kovo 15 d.

Nutukimo epidemija: Markos Kyprianou įsipareigoja imtis veiksmų siekiant sumažinti antsvorį turinčių vaikų skaičių

Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą ir vartotojų apsaugą, Markos Kyprianou įsipareigojo kartu su pramonės įmonėmis ir vartotojais, sveikatos ekspertais ir politikais imtis veiksmų kovojant su sparčiai plintančiu nutukimu Europoje. Statistikos duomenimis, antsvorį turinčių mokinių ir moksleivių skaičius ES kasmet išauga 400000. Tarptautinės kovos su nutukimu grupės (International Obesity Task Force, IOTF) duomenimis nutukimo problema Europoje dėl nepakankamos kai kurių šalių pateiktos informacijos galėjo būti įvertinta netiksliai ir daugiau nei 200 mln. suaugusiųjų visoje ES gali turėti antsvorį ar būti nutukę. „Tunkama vis sparčiau, o „storėjanti Europa“ reiškia neigiamus padarinius visuomenės sveikatai ir ekonomines sąnaudas. Mūsų žemynui gresia tokia pati nutukimo epidemija, kokia ištiko Šiaurės Ameriką. Ypač didelį nerimą kelia nuolat didėjantis antsvorį turinčių ir nutukusių mokyklinio amžiaus vaikų skaičius, – teigė Komisijos narys M. Kyprianou. – Europos mėginimas įveikti šią problemą – ES veiklos programa, kurią šiandien pradedame įgyvendinti. Kovodamos su mūsų vaikų nutukimu, verslas, visuomenė ir vyriausybės turi veikti išvien.“

Komisijos narys M. Kyprianou tęsė: „Į Veiklos programą bus įtraukta savanoriška veikla vartotojų informavimo ir švietimo, rinkodaros ir reklamos, fizinės veiklos skatinimo, maisto produktų sudėties ir porcijų dydžio nustatymo srityse. Tikiuosi, kad pirmosios iniciatyvos bus įgyvendintos jau 2006 metais ir duos praktinės naudos. Siekti rezultatų bendradarbiaujant šiame procese, kurį šiandien pradedame, yra tikras išbandymas.“

Vis didėjantis nutukusių žmonių, ypač jaunų, skaičius, kelia nerimą sveikatos ekspertams. Nutukimas yra daugelio rimtų ligų (širdies ligų, padidėjusio kraujospūdžio, insulto, kvėpavimo sutrikimo, artrito ir kai kurių vėžio rūšių) rizikos faktorius. Europos nutukimo epidemija bandoma paaiškinti didėjantį žmonių, sergančių antrojo tipo diabetu, skaičių. Netinkama mityba ir nepakankama fizinė veikla yra viena iš svarbiausių ankstyvos mirties priežasčių Europoje, o su nutukimu susijusioms ligoms gydyti skiriama 2–8 proc. sveikatos apsaugos išlaidų.

Europos veiklos programa, skirta tinkamai mitybai ir fiziniam aktyvumui skatinti, kviečia susivienyti pagrindinius ES maisto gamybos, mažmeninės prekybos, maitinimo ir reklamos pramonės atstovus, vartotojų organizacijas ir nevyriausybines sveikatos organizacijas.

Šiandien vykusiame pirmajame Veiklos programos susitikime dalyvavo programos sudarytojai: Komisijos narys Markos Kyprianou, Liuksemburgo sveikatos ministras Mars Di Bartolomeo ir Europos Parlamento narys, Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos apsaugos ir maisto saugos komiteto pirmininkas Karl-Heinz Florenz bei kiti verslo, visuomenės ir viešųjų organizacijų atstovai.

Kelis mėnesius Veiklos programos dalyviai siūlys projektus, kur nurodys veiksmus, kurių jie imsis siekdami skatinti sveikesnę mitybą ir didesnį fizinį aktyvumą.

ES veiklos programa siekiama paremti valstybių narių nacionalinio ir vietos lygmens iniciatyvas ir paskatinti naujas iniciatyvas ES mastu. Veiklos programa suteikia galimybę suinteresuotiems asmenims susipažinti su programos partnerių kovos su nutukimu veikla ir patikrinti, ar vykdomi prisiimti įsipareigojimai.

Kita informacija

Informacijos apie Tarptautinę kovos su nutukimu grupę (International Obesity Task Force, IOTF) ir šiandien pradėtą įgyvendinti Veiklos programą rasite http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Daugiau informacijos apie Veiklos programą žr. MEMO/05/91.


Side Bar