Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Bryssel 15. maaliskuuta 2005

Liikalihavuusepidemia: Markos Kyprianou perää toimintaa lasten ylipainoisuuden lisääntyessä

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava Euroopan komission jäsen Markos Kyprianou perää yhteistyötä teollisuuden, kuluttajaryhmien, terveysalan asiantuntijoiden ja poliittisten johtajien kanssa tarkoituksenaan pysäyttää Euroopan liikalihavuusepidemia. Tänään julkaistut luvut osoittavat, että ylipainoisten koululaisten määrä EU:ssa kasvaa vuosittain noin 400 000 lapsella. Kansainväliseltä ylipainoisuutta käsittelevältä työryhmältä (International Obesity Task Force, IOTF) saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että Euroopan liikalihavuusongelmaa on ehkä aliarvioitu joidenkin maiden puutteellisesta raportoinnista johtuen ja että EU:n alueen aikuisista yli 200 miljoonaa saattaa olla ylipainoisia tai liikalihavia. ”Liikalihavuus lisääntyy nopeasti, ja eurooppalaisten kasvava vyötärön ympärys aiheuttaa musertavia seurauksia kansanterveydelle huomattavista taloudellisista kustannuksista puhumattakaan. Mantereellamme on syntynyt liikalihavuusepidemia, joka on aivan yhtä paha kuin Pohjois-Amerikassa. Olen erityisen huolestunut ylipainoisuuden ja liikalihavuuden jatkuvasta lisääntymisestä koululaisten keskuudessa”, sanoi komissaari Kyprianou. ”Tänään käynnistämämme Euroopan toimintafoorumi on Euroopan unionin vastaus liikalihavuuden haasteeseen. Teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja hallitusten on tehtävä yhteistyötä lastemme liikalihavuuden kasvun pysäyttämiseksi.”

Komissaari Kyprianou jatkoi: ”Toimintafoorumi harkitsee vapaaehtoistoimintaa kuluttajavalistukseen ja koulutukseen, markkinointiin ja mainontaan, liikunnan edistämiseen, ruoan koostumukseen ja annoskokoihin liittyen. Toivoakseni ensimmäiset aloitteet hyväksytään vuonna 2006, ja niillä pitäisi olla käytännön vaikutuksia. Todellinen koe on, saadaanko tänään käynnistämästämme yhteistyöprosessista tuloksia.”

Liikalihavuuden yleistyminen etenkin nuorten keskuudessa on herättänyt terveysalan asiantuntijat. Liikalihavuus on monien vakavien sairauksien – esimerkiksi sydäntautien, verenpainetaudin, aivohalvauksen, hengityselinten sairauksien, niveltulehdusten ja tietyntyyppisten syöpien – riskitekijä. Euroopan liikalihavuusepidemiaa on pidetty syynä siihen, että yhä useammat sairastuvat tyypin 2 diabetekseen. Epäterveellinen ruokavalio ja liikunnan puute ovat Euroopassa johtavia vältettävissä olevien kuolemien syitä, ja liikalihavuuden arvioidaan aiheuttavan 2–8 prosenttia terveydenhuoltokustannuksista.

Ruokavalioon ja liikuntaan kohdistettu Euroopan toimintafoorumi kokoaa yhteen elintarvike-, vähittäismyynti-, ateriapalvelu- ja mainonta-alojen, kuluttajajärjestöjen ja terveysalan kansalaisjärjestöjen keskeiset edustajat.

Tänään pidettyyn foorumin ensimmäiseen kokoukseen osallistuivat sen perustajajäsenet komissaari Markos Kyprianou, Luxemburgin terveysministeri Mars Di Bartolomeo ja Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsen Karl-Heinz Florenz sekä toimialojen, kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin organisaatioiden edustajat.

Tulevina kuukausina foorumin jäsenet esittävät toimintasuunnitelmia, joissa esitetään yksityiskohtaisesti toimet, joilla ihmisiä aiotaan kannustaa terveellisempään ruokavalioon ja liikunnan lisäämiseen.

Euroopan toimintafoorumin tarkoituksena on tukea kansallisia ja paikallisia aloitteita jäsentensä toimien kautta ja saada aikaan uusia aloitteita kaikkialla EU:ssa. Lisäksi foorumi tarjoaa sidosryhmille mahdollisuuden tarkastella toistensa toimia liikalihavuuden vähentämiseksi ja todentaa, toteutetaanko tehdyt sitoumukset todella käytännössä.

Lisätietoa:
IOTF:n tiedot sekä lisätietoa tänään käynnistetystä toimintafoorumista on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Lisätietoja foorumista löytyy myös asiakirjasta MEMO/05/91.


Side Bar