Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Brüssel, 15. märts 2005

Rasvumisepideemia: Markos Kyprianou tõotab asuda tegudele, sest andmed näitavad ülekaalulisuse tõusu laste hulgas

Tervishoiu ja tarbijakaitse volinik Markos Kyprianou on tõotanud asuda tegudele koos tööstuse ja tarbijarühmadega, tervishoiuekspertide ja poliitiliste liidritega, et võidelda rasvumisepideemiaga Euroopas, sest täna avaldatud andmete kohaselt tõuseb ülekaaluliste kooliõpilaste arv Euroopa Liidus umbes 400 000 võrra aastas. Rasvumisega tegeleva rahvusvahelise töörühma kogutud andmed viitavad, et rasvumise probleem võib Euroopas olla alahinnatud, sest mõningad riigid ei ole esitanud piisavalt andmeid, ja et kogu Euroopa Liidus võib üle 200 miljoni täiskasvanu olla ülekaalus või rasvunud. „Rasvumine levib kiiresti ja Euroopa paisuv piht toob kaasa laastava mõju rahva tervisele ja märkimisväärsed majanduslikud kulud. Euroopa seisab silmitsi täpselt sama raskekujulise rasvumisepideemiaga kui Põhja-Ameerika. Eriti teeb mulle muret ülekaalulisuse ja rasvumise jätkuv kasv kooliõpilaste hulgas,“ sõnas volinik Kyprianou. „Täna alguse saav ELi tegevusprogramm on Euroopa panus sellele väljakutsele vastamisel. Ettevõtted, kodanikud ja valitsus peavad tegutsema koos, et panna piir rasvumisele laste hulgas.“

Volinik Kyprianou jätkas: „Programmis kaalutakse vabatahtlikku tegevust tarbijate teavitamise ja harimise, turunduse ja reklaami, kehakultuuri edendamise, toitude koostise ja portsjonite suuruse alal. Loodan, et esimesed algatused võetakse vastu 2006. aastal ja et neist on tuntavat kasu. Tõeliseks proovikiviks täna käimalükatavale koostööprotsessile on soovitavate tulemuste saavutamine."

Rasvumise üha suurem pealetung, iseäranis noorte inimeste hulgas, on tervishoiueksperdid muretsema pannud. Rasvumine on riskitegur mitmele tõsisele haigusele, kaasa arvatud südamehaigused, kõrgvererõhutõbi, südamerabandus, hingamisteede haigused, liigesepõletik ja teatud vähktõve liigid. Euroopa rasvumisepideemiat on juba süüdistatud II tüübi suhkrutõve põdevate inimeste arvu tõusmises. Läbimõtlemata toitumine ja lodevus on peamised ärahoitavate surmajuhtumite põhjused Euroopas ning arvatakse, et rasvumise arvele võib panna 2–8 protsenti tervishoiukuludest.

Euroopa tervisliku toitumise ja kehakultuuri tegevusprogramm toob kokku tähtsaimad ELi tasandi toidutööstuse, jaemüügi, toitlustus- ja reklaamisektori, tarbijaorganisatsioonide ning tervishoiuvaldkonna vabaühenduste esindajad. Esimene kohtumine programmi raames toimus täna asutajaliikmete volinik Markos Kyprianou, Luksemburgi tervishoiuministri Mars Di Bartolomeo ning parlamendiliikme ja keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimehe Karl-Heinz Florenzi osalusel koos ettevõtete, kodanike ja avaliku sektori organisatsioonide esindajatega.

Järgnevate kuude jooksul esitavad programmi liikmed tegevuskavad üksikasjalike meetmetega tervislikuma toitumise soodustamiseks ja kehalise aktiivsuse tõstmiseks.

ELi tegevusprogrammi eesmärgiks on toetada liikmete tegevuse abil riiklikke ja kohaliku tasandi algatusi ning aidata käivitada uusi algatusi kogu ELis. Programm tegutseb ka foorumina, mille raames sidusrühmad saavad jälgida üksteise tegemisi rasvumisvastases võitluses ja näha, kas võetud kohustusi ka tegelikult täidetakse.

Täiendav teave

Rasvumisega tegeleva rahvusvahelise töörühma kogutud andmed koos täna käimalükatavat programmi käsitleva teabega võite leida aadressilt: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Lisateabe saamiseks programmi kohta vaadake ka MEMO/05/91.


Side Bar