Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Bruxelles, den 15. marts 2005

Fedmeepidemien: Markos Kyprianou lover en indsats, fordi stadig flere børn konstateres overvægtige

Markos Kyprianou, EU-kommissær for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, har lovet, at han i samarbejde med industrien og forbrugergrupper, sundhedseksperter og politiske ledere vil gøre en indsats for at bekæmpe Europas fedmeepidemi. Tal offentliggjort i dag viser nemlig, at antallet af overvægtige skoleelever i EU stiger med omkring 400 000 om året. Data fra International Obesity Task Force (en international taskforce for bekæmpelse af overvægt (IOTF)) viser, at omfanget af Europas fedmeproblem måske har været undervurderet, fordi der i nogle lande ikke skrives så meget om det, og at der måske er over 200 mio. overvægtige eller fede voksne i EU-landene. "Fedmeproblemet vokser hurtigt, og Europas voksende taljemål har ødelæggende konsekvenser for folkesundheden med enorme økonomiske omkostninger til følge. Vort kontinent står over for en fedmeepidemi, der er nøjagtigt lige så alvorlig som den i Nordamerika. Det bekymrer mig især, at overvægt og fedme fortsat stiger blandt skoleeleverne", sagde EU-kommissær Markos Kyprianou. "Den EU-handlingsplatform, som vi lancerer i dag, er Europas bidrag til en indsats mod denne fedmeepidemi. Erhvervslivet, civilsamfundet og regeringerne må samarbejde om at dæmme op for stigningen i forekomsten af fedme blandt vore børn."

EU-kommissær Markos Kyprianou fortsatte: “Handlingsplatformen omhandler en frivillig indsats inden for forbrugeroplysning og uddannelse, markedsføring og reklame, fremme af fysisk aktivitet samt orientering om fødevarers sammensætning og portionstørrelser. Jeg håber, at vi i 2006 kan vedtage de første initiativer, som bør give et konkret udbytte. Det samarbejde, vi indleder i dag, skal stå sin virkelige prøve ved at vise, at det kan skabe resultater."

Den stigende forekomst af fedme, især blandt unge, skræmmer sundhedseksperterne. Fedme er en medvirkende risikofaktor ved mange alvorlige lidelser, bl.a. hjertesygdomme, for højt blodtryk, hjerneblødning, åndedrætssygdomme, gigt og visse typer kræft. Europas fedmeepidemi har allerede fået skylden for en stigning i antallet af mennesker, der udvikler type 2-diabetes. Dårlig kost og manglende motion er to af de største dødsårsager, som kunne undgås i Europa, hvor fedme skønnes at tegne sig for mellem 2 % og 8 % af udgifterne i sundhedsvæsenet.

Hensigten med EU-handlingsplatformen for kost og fysisk aktivitet er at skabe et samarbejde mellem de vigtigste aktører på EU-plan fra fødevare-, detail-, catering- og reklamebranchen, forbrugerorganisationerne og sundheds-ngo'erne.

Platformens første møde blev holdt i dag med deltagelse af de stiftende medlemmer Markos Kyprianou, EU-kommissær, Mars Di Bartolomeo, Luxembourgs sundheds- og socialminister, og Karl-Heinz Florenz MEP, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik, samt repræsentanter for erhvervslivet, civilsamfundet og organisationer fra den offentlige sektor.

I de kommende måneder vil handlingsplatformens medlemmer fremsætte handlingsplaner med en nærmere beskrivelse af de aktiviteter, som de vil iværksætte for at få folk til at indtage en sundere kost eller motionere mere.

Gennem medlemmernes indsats skal EU-handlingsplatformen støtte initiativer på nationalt og lokalt plan og virke som en katalysator for nye initiativer i hele EU. Platformen skal også fungere som et forum, hvor deltagerne kan granske hinandens indsats til bekæmpelse af fedme nærmere og fastslå, om de indgåede forpligtelser rent faktisk opfyldes.

Yderligere oplysninger:
Data fra IOTF og yderligere oplysninger om den EU-handlingsplatform, der blev lanceret i dag, findes på internetadressen:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Se også MEMO/05/91, hvor der findes flere oplysninger om EU-handlingsplatformen.


Side Bar