Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

V Bruselu dne 15. března 2005

Epidemie obezity: Markos Kyprianou hodlá zakročit – roste počet dětí s nadváhou

Markos Kyprianou, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele, slíbil, že se společně s odvětvovými a spotřebitelskými skupinami, odborníky na zdraví a vedoucími osobnostmi politického života zasadí o řešení epidemie obezity v Evropě. Údaje, které byly dnes zveřejněny, totiž ukazují, že počet dětí ve školním věku, které trpí nadváhou, se za rok zvýšil o 400 000. Z čísel Mezinárodní pracovní skupiny pro obezitu (International Obesity Task Force, IOTF) vyplývá, že rozsah problému s obezitou v Evropě byl možná podhodnocen kvůli tomu, že některé země ve svých zprávách příslušné údaje uměle snižují. V EU tedy možná žije 200 milionů dospělých, kteří trpí nadváhou nebo obezitou. „Obézních lidí rychle přibývá. Rostoucí velikost v pase Evropě přináší i hrozivé důsledky pro veřejné zdraví a vysoké ekonomické náklady. Náš světadíl stojí před stejně nebezpečnou epidemií obezity jako Severní Amerika. Nejvíce mě zneklidňuje pokračující růst výskytu nadváhy a obezity mezi dětmi ve školním věku,“ uvedl komisař Kyprianou. „Akční platforma EU, kterou dnes otevíráme, je příspěvek Evropy k řešení tohoto problému. Podniky, občanská společnost i vlády musí spolupracovat a růst obezity mezi dětmi potlačit."

Komisař Kyprianou dále prohlásil: „Platforma se bude zabývat i možností dobrovolnické činnosti v oblastech informovanosti a výchovy spotřebitelů, marketingu a reklamy, propagace tělesných aktivit, složení stravy a velikosti porcí. Doufám, že první iniciativy budou přijaty v roce 2006 a že budou skutečným přínosem. Opravdová zkouška totiž spočívá v tom, zda spolupráce, kterou dnes zahajujeme, přinese výsledky."

Rostoucí výskyt obezity, zejména u mladých lidí, vzbuzuje obavy zdravotních odborníků. Obezita je rizikovým faktorem pro řadu vážných nemocí, včetně onemocnění srdce, vysokého tlaku, mozkových příhod, onemocnění dýchacího ústrojí, artritidy a některých druhů rakoviny. Evropská epidemie obezity již byla označena za příčinu rostoucího počtu lidí s diabetem typu 2. Špatná strava a nedostatek tělesné aktivity patří mezi hlavní příčiny odvratitelných úmrtí v Evropě. Odhaduje se, že obezitě lze přičíst mezi 2 a 8 procenty nákladů na zdravotnictví.

Evropská akční platforma pro stravu a tělesnou aktivitu svede dohromady hlavní představitele potravinářského, maloobchodního, pohostinského a reklamního odvětví v EU, organizace spotřebitelů a nevládní organizace působící v oblasti zdraví. První setkání platformy se odehrálo dnes a zúčastnili se jej nejen zakládající členové komisař Markos Kyprianou, lucemburský ministr zdravotnictví Mars Di Bartolomeo a poslanec Evropského parlamentu Karl-Heinz Florenz, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, ale i zástupci podniků, občanské společnosti a organizací z veřejného sektoru.

V příštích měsících předloží členové platformy akční plány, v nichž podrobně popíší kroky, které chtějí podniknout při prosazování zdravější stravy a při popularizaci tělesné aktivity mezi lidmi.

Platforma EU se prostřednictvím činností svých členů zaměří na podporu iniciativ na vnitrostátní a místní úrovni a bude pomáhat rozvoji nových iniciativ v celé EU. Platforma bude rovněž sloužit jako fórum, na němž mohou zúčastněné subjekty vzájemně podrobně posuzovat své činnosti v boji proti obezitě a prověřit, zda se jejich závazky skutečně daří plnit.

Další informace:
Údaje IOTF a další informace o platformě, která byla dnes otevřena, naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Více informací o platformě obsahuje i MEMO/05/91


Side Bar