Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Bruselj, 2. marec 2005

Komisija začenja posvetovanja o prihodnji pomorski politiki Unije

Evropska komisija je danes objavila svojo odločitev o začetku posvetovalnega postopka o prihodnji pomorski politiki Unije. V sporočilu, ki sta ga skupno predstavila predsednik José Manuel Barroso in komisar Joe Borg, Komisija določa razloge za to pobudo. Sporočilo poudarja, da morje znatno prispeva k našemu preživetju in dobremu počutju ter predstavlja potencial za gospodarsko rast. Izziv je, kako zagotoviti, da lahko ta potencial izkoristimo v največji možni meri na trajnostni način. Celostni pristop bi pripomogel k izogibanju konfliktov in optimiziral sinergije med različnimi morskimi dejavnostmi, da bi okrepil njihov gospodarski potencial in zavaroval okolje. Prav tako bi spodbudil večje sodelovanje zainteresiranih strani in omogočil vsem zadevnim strankam, da upoštevajo morje kot celoto ter dojamejo posledice vsakega niza dejavnosti na to celoto. Projektna skupina, sestavljena iz komisarjev, odgovornih za politike, povezane z morjem, ki ji predseduje komisar Borg, bo pripravila posvetovalni dokument o prihodnji pomorski politiki Unije. Objava tega dokumenta, predvidena za prvo polovico prihodnjega leta, bo sprožila obširno posvetovanje o možnostih za pomorsko politiko Unije. Komisija bo nato proučila vse prispevke in odločila, kakšno obliko bi ta politika morala zavzeti, preden bo pripravila predloge v tej smeri.

Predsednik Barroso je izjavil: „Preteklost, sedanjost in prihodnost Evrope je zasidrana v oceanih in morjih. Samo če bomo dobro skrbeli zanje, bodo lahko oceani in morja skrbeli za nas in prihodnje generacije. Pomorska politika EU lahko pomaga sprostiti izreden potencial Evrope za rast ob hkratnem varovanju našega morskega okolja. Z odgovornim upravljanjem naših skupnih morskih virov lahko oceani in morja še dolga leta ostanejo vir bogastva in zadovoljstva za vsakogar v Evropi.“

„Pomorska politika bi nam omogočila prepoznati, uskladiti in izvesti ukrepe, povezane z morjem, v Uniji na način, ki bi optimiziral gospodarske in rekreacijske dobičke morja na bolj trajnosten način in z več sodelovanja. Zelo se veselim sodelovanja z mojimi kolegi ter javnimi in zasebnimi zainteresiranimi stranmi pri tem zanimivem projektu,“ je izjavil komisar Joe Borg, odgovoren za ribištvo in pomorske zadeve.

Predsednik Barroso je prosil Joe Borga, naj „vodi novo projektno skupino za pomorsko politiko s ciljem, da začne z obsežnim posvetovanjem o prihodnji pomorski politiki Unije“. Zadevni komisarji so Günter Verheugen, odgovoren za podjetništvo in industrijo, Jacques Barrot: promet, Stavros Dimas: okolje, Danuta Hübner: regionalna politika, Janez Potočnik: znanost in Andris Pieblags: energetika. Prav tako bodo lahko k sodelovanju povabljeni drugi komisarji, kadar se bodo razprave navezovale na vprašanja, povezana z njihovimi resorji. Pri pripravi posvetovalnega dokumenta bodo strokovna znanja izpeljana iz številnih političnih in tehničnih področij.

Morje je zelo pomembno za Unijo. Dvajset držav članic ima obale, ki obsegajo skoraj 70 000 km. Skoraj polovica prebivalcev EU živi manj kot 50 km od obale. Pomorske regije EU 15 držav članic so že dosegle več kot 40 % BNP. Ladjedelništvo, pristanišča, ribištvo in s tem povezane storitvene dejavnosti zaposlujejo dva milijona in pol ljudi (glej priložene sezname in Memo/05/72)


Side Bar