Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Bruksela, dnia 2 marca 2005 r.

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje na temat przyszłej polityki morskiej UE

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj decyzję w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat przyszłej polityki morskiej Unii Europejskiej. W komunikacie ogłoszonym wspólnie przez przewodniczącego José Manuela Barroso oraz komisarza Joe Borga, Komisja przedstawia powody wystąpienia z taką inicjatywą. Komunikat podkreśla istotne znaczenie morza dla naszego utrzymania i dobrobytu oraz jego potencjału dla wzrostu gospodarczego. Wykorzystanie tego potencjału w sposób trwały stanowi dla nas wyzwanie. Zintegrowane podejście pomogłoby uniknąć konfliktów i zapewnić jak najlepsze współdziałanie między różnymi projektami związanymi z morzem, aby pobudzić potencjał gospodarczy i chronić środowisko naturalne. Zachęciłoby to również wszystkie zainteresowane strony do większego zaangażowania oraz do traktowania morza jako pewnej całości, a także do zrozumienia konsekwencji, jakie mają dla niego różnego typu działania. Grupa zadaniowa, składająca się z komisarzy odpowiedzialnych za polityki związane z morzem, pod przewodnictwem komisarza Joe Borga przygotuje dokument z konsultacji na temat przyszłej polityki morskiej Unii Europejskiej. Opublikowanie tego dokumentu, zaplanowane w pierwszej połowie przyszłego roku, rozpocznie szerokie konsultacje dotyczące możliwych rozwiązań w zakresie polityki morskiej UE. Komisja Europejska zbada następnie wszystkie wnioski i określi, jaki kształt powinna przybrać nowa polityka zanim rozpocznie przygotowywanie propozycji w tej dziedzinie.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy zakotwiczone są w morzach i oceanach. Tylko pod warunkiem, że zatroszczymy się o morza i oceany, będą one mogły służyć nam i następnym pokoleniom. Polityka morska UE może pomóc uwolnić ogromny europejski potencjał w zakresie wzrostu gospodarczego, chroniąc jednocześnie środowisko morskie. Dzięki odpowiedzialnej gospodarce naszymi wspólnymi zasobami morskimi, morza i oceany pozostaną w przyszłości dla wszystkich w Europie źródłem dobrobytu i przyjemności.”

„Polityka morska pomoże nam określić, skoordynować i wdrożyć w ramach Unii środki związane z morzem w taki sposób, aby uzyskać optymalne gospodarcze i rekreacyjne korzyści z morza w bardziej demokratyczny i trwały sposób. Bardzo się cieszę, że będę pracować nad tym ekscytującym projektem z moimi współpracownikami oraz z zainteresowanymi podmiotami sektora publicznego i prywatnego” - powiedział komisarz Joe Borg, odpowiedzialny za rybołówstwo i gospodarkę morską.

Przewodniczący Barroso zwrócił się do Joe Borga o „sterowanie nową grupą zadaniową ds. polityki morskiej w celu rozpoczęcia szerokich konsultacji w sprawie przyszłej polityki morskiej Unii.” Zaangażowani w te prace są następujący komisarze: Günter Verheugen (odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i przemysł), Jacques Barrot (transport), Stavros Dimas (środowisko), Danuta Hübner (polityka regionalna), Janez Potocnik (nauka i badania) oraz Andris Pieblags (energia). Również inni komisarze mogą zostać poproszeni o udział w dyskusjach, jeśli będą one związane z zagadnieniami wchodzącymi w zakres ich kompetencji. Przy sporządzaniu dokumentu z konsultacji potrzebna będzie specjalistyczna wiedza z różnych obszarów polityki i dziedzin techniki.

Morze ma bardzo duże znaczenie dla Unii; dwadzieścia Państw Członkowskich posiada w sumie linię brzegową o długości prawie 70 000 km, a prawie połowa ludności UE mieszka w odległości mniejszej niż 50 km od wybrzeża. Jeszcze w składzie piętnastu Państw Członkowskich regiony nadmorskie UE wytwarzały 40% dochodu narodowego brutto. Przemysł stoczniowy, porty, rybołówstwo oraz związane z nimi usługi zatrudniają dwa i pół miliona osób (Patrz załączone: arkusze informacyjne oraz Memo/05/72).


Side Bar