Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Briuselis, 2005 m. kovo 2 d.

Komisija tarsis dėl Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos

Europos Komisija šiandien paskelbė nusprendusi pradėti konsultacijų procesą dėl Europos Sąjungos būsimos jūrų politikos. Komisijos pirmininko José Manuel Barroso ir Komisijos nario Joe Borg parengtame pranešime Komisija pateikia šią iniciatyvą paskelbti paskatinusias priežastis. Pranešime sakoma, kad jūra yra labai svarbus ES pragyvenimo ir gerovės šaltinis, ji taip pat turi didelį ekonominio augimo potencialą. Svarbiausia yra užtikrinti, kad šis potencialas subalansuotomis priemonėmis būtų kuo geriau išnaudotas. Kompleksinis požiūris padėtų išvengti konfliktų ir padidintų įvairių jūrinės veiklos rūšių sąveiką, sustiprintų jų ekonominį potencialą bei saugotų aplinką. Tokios priemonės taip pat skatintų aktyviau dalyvauti suinteresuotas šalis ir leistų visoms joms pažvelgti į jūrą kaip į visumą bei suprasti, kokį poveikį jūrai daro kiekviena veiklos rūšis. Specialiai darbo grupei, sudarytai iš Komisijos narių, atsakingų už su jūra susijusias politikos sritis, pirmininkaus Komisijos narys J. Borg. Grupė parengs konsultacinį dokumentą apie būsimą ES jūrų politiką. Šį dokumentą numatoma paskelbti ateinančių metų pirmoje pusėje, kartu bus pradėtos išsamios konsultacijos dėl galimų ES jūrų politikos sprendimų. Vėliau Komisija išnagrinės visus jai pateiktus siūlymus ir prieš pradėdama rengti atitinkamus savo pasiūlymus, nuspręs, kokie turėtų būti naujosios politikos matmenys.

Komisijos pirmininkas J. M. Barroso pasakė: „Europos praeitis, dabartis ir ateitis yra neatsiejama nuo vandenynų ir jūrų. Tik jei jais tinkamai pasirūpinsime, vandenynai ir jūros galės pasirūpinti mumis ir ateities kartomis. ES jūrų politika padėtų išjudinti didžiulį Europos augimo potencialą, kartu apsaugodama mūsų jūrinę aplinką. Jeigu atsakingai valdysime bendrus jūrų išteklius, vandenynai ir jūros daugelį metų visiems Europoje bus gerovės, pramogų ir poilsio šaltinis.

„Jūrų politika leis mums nustatyti, koordinuoti ir įgyvendinti su jūra susijusias priemones ES taip, kad demokratinėmis ir subalansuotomis priemonėmis būtų tinkamiausiai panaudota jūros teikiama ūkinė ir rekreacinė nauda. Nekantraudamas laukiu, kol drauge su kolegomis bei suinteresuotais viešojo ir privataus sektorių atstovais galėsiu pradėti įgyvendinti šį įdomų projektą“, – sakė Komisijos narys, atsakingas už žuvininkystę ir jūrų reikalus, J. Borg.

Komisijos pirmininkas J. M. Barroso paprašė J. Borg „vadovauti naujajai jūrų politikos darbo grupei, kurios tikslas bus pradėti konsultacijas dėl būsimos ES jūrų politikos“. Darbo grupėje dalyvauja šie Komisijos nariai: G. Verheugen, atsakingas už įmones ir pramonę, J. Barrot, atsakingas už transportą, S. Dimas, atsakingas už aplinkosaugą, D. Hubner, atsakinga už regioninę politiką, J. Potocnik, atsakingas už mokslinius tyrimus ir A. Pieblags, atsakingas už energetiką. Kiti Komisijos nariai taip pat gali būti paprašyti prisidėti prie diskusijų, kuomet bus aptariamos su jų veiklos sritimi susijusios temos. Rengiant konsultacinį dokumentą, bus pasinaudota įvairiose politikos ir technikos srityse įgyta profesine patirtimi.

Jūra yra labai svarbi ES. 20 valstybių narių turi pakrantes, kurių bendras ilgis siekia 70 tūkstančių kilometrų. Beveik pusė ES gyventojų gyvena mažiau nei už 50 kilometrų nuo jūros kranto. Tuomet, kai ES sudarė 15 valstybių narių, jų jūriniuose regionuose buvo sukuriama per 40 % BVP. Laivų statybos, uostų, žuvininkystės ir susijusiuose sektoriuose dirba pustrečio milijono žmonių. (Žr. pridedamus duomenis ir Memo/05/72).


Side Bar