Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Brüsszel, 2005. március 2.

A Bizottság konzultálni készül a jövőbeni uniós tengeri szakpolitikáról

Az Európai Bizottság ma jelentette be a jövőbeni tengeri szakpolitikát érintő konzultációs eljárás kezdeményezéséről szóló döntését. José Manuel Barroso elnök és Joe Borg biztos közösen előterjesztett közleménye részletezi a kezdeményezés hátterében meghúzódó okokat. A közlemény szerint a tengernek a megélhetésünkhöz és jólétünkhöz való hozzájárulása legalább olyan jelentős, mint a gazdasági növekedésben betöltött szerepe. A kihívás abban áll, hogy ezt fenntartható módon hasznosítsuk. Egy integrált megközelítés segítene elkerülni a konfliktusokat és optimalizálná a különböző tengeri tevékenységek közötti együttműködést. Így amellett, hogy azok gazdasági teljesítőképessége javulna, a környezet védelme is biztosítva volna. Szintén előmozdítaná az érdekelt felek nagyobb arányú szerepvállalását, a tengernek szerves egészként történő felfogását, valamint a különböző tevékenységek tengerre gyakorolt hatásainak megértését. A tengerrel kapcsolatos ügyekért felelős biztosokból Borg biztos elnöksége alatt álló munkacsoport konzultációs anyagot fog előkészíteni az Unió jövőbeni tengeri szakpolitikájáról. Ezen anyag a jövő év első felére tervezett közzététele nagyszabású konzultációt fog elindítani az Unió jövőbeni tengeri szakpolitikájának lehetőségeiről. A Bizottság ezt követően megvizsgál valamennyi hozzászólást, s eldönti, hogy az új tengeri szakpolitika milyen alakot és formát öltsön mielőtt javaslatokat készítene elő erre a területre.

Barroso elnök kijelentette: Európa múltja, jelene és jövője a tengerektől és óceánoktól elválaszthatatlan. Vizeink azonban csak akkor tudnak gondoskodni rólunk és az elkövetkezendő generációkról, ha mi is vigyázunk rájuk. Az EU tengeri szakpolitikája segíthet felszabadítani Európa hatalmas növekedési potenciálját, ugyanakkor a tengeri élőhelyeket is megóvná. Közös tengeri javaink felelős kezelése garancia arra nézve, hogy a tengerek és óceánok még hosszú évekig a gazdagság és az öröm forrását jelentsék minden európai számára.

„A tengeri szakpolitika segítségével a tengerrel kapcsolatos intézkedéseket olyan módon alkothatjuk meg, hangolhatjuk össze és hajthatjuk végre , amely fenntartható és tevékeny módon optimalizálja a tenger nyújtotta gazdasági és a rekreációs hozamokat. Nagy örömmel várom kollégáimmal, valamint a magán – és közszféra érdekeltjeivel az ezen az izgalmas projekten végzendő munkát.” - mondta Joe Borg, halászati és tengerészeti ügyekért felelős biztos.

Barroso elnök felkérte Borg urat „az új tengeri szakpolitika munkacsoport vezetésére azzal a céllal, hogy széleskörű konzultációt indítson el az Unió jövőbeni tengeri szakpolitikájáról”.

Az érintett biztosok: Verheugen úr, vállalkozáspolitikai és ipari biztos, Barrot úr, közlekedésügyi biztos, Dimas úr, környezetvédelmi biztos, Hübner asszony, regionális politikáért felelős biztos, Potocnik úr, tudományért és kutatásért felelős biztos és Pieblags úr, energiaügyi biztos. Más biztosokat is fel lehet kérni a munkacsoportban való részvételre, amennyiben a megvitatás során tárcájukkal kapcsolatos téma merül fel. A konzultációs anyag összeállításába számos szakpolitikai és technikai terület szakértőit vonják majd be.

A tenger nagyon fontos az Unió számára. Húsz tagországnak csaknem 70.000 km hosszú partvonala van. Az EU lakosságának majdnem fele él kevesebb, mint 50 km-re a tenger partjától. Az egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GNP) több mint 40 %-át már az EU 15-ök esetében is a tengeri területek adták. A hajógyárak, a halászat és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatóipar két és fél millió embernek ad munkát. .(Lásd a mellékelt táblázatokat és a Memo/05/72)


Side Bar