Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Bruxelles, den 2. marts 2005

Kommissionen lancerer høring om Unionens fremtidige maritime politik

Europa-Kommissionen meddelte i dag, at den havde besluttet at lancere en høring om Unionens fremtidige maritime politik. I en meddelelse, der blev præsenteret af Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og kommissær Joe Borg i fællesskab, udstikker Kommissionen baggrunden for dette tiltag. I meddelelsen fremføres det, at såvel havets bidrag til vores liv og velvære som potentialet for økonomisk vækst er betydelige. Udfordringen er at sikre, at vi udnytter dette potentiale bedst muligt på en bæredygtig måde. Med en integreret fremgangsmåde kunne man undgå konflikter og optimere synergier mellem de forskellige havbaserede aktiviteter og således udvikle deres økonomiske potentiale og beskytte miljøet. Det ville ligeledes tilskynde til større inddragelse af interesseparter og gøre det muligt for alle berørte parter at betragte havet som en helhed såvel som at forstå de forskellige aktiviteters følger herfor. En task force, der består af den kommissær, der har ansvaret for havrelaterede politikker, og har kommissær Joe Borg som formand, vil udarbejde et høringsoplæg om Unionens fremtidige maritim politik. Offentliggørelsen af dette dokument, der er planlagt til første halvdel af næste år, vil lancere en meget omfattende høring om, hvilke valgmuligheder der er for Unionens maritime politik. Kommissionen vil derefter gennemgå alle bidrag og træffe beslutning om, hvilken form den bør tage, før der udarbejdes forslag herom

Kommissionsformand José Manuel Barroso sagde: “Europas fortid, nutid og fremtid er forankret i oceanerne og havene. Kun hvis vi passer godt på oceaner og have, vil de kunne hjælpe os og fremtidens generationer. En maritim politik for EU kan hjælpe med til at frigive Europas enorme vækstpotentiale samtidig med, at havmiljøet beskyttes. Gennem en ansvarlig forvaltning af vores fælles havressourcer kan oceaner og have forblive en kilde til rigdom og fornøjelse for alle i Europa i årene fremover.”

“En maritim politik ville sætte os i stand til at fastlægge, koordinere og gennemføre havrelaterede foranstaltninger i Unionen på en sådan måde, at de økonomiske og rekreative afkast fra havet optimeres på en bæredygtig måde og med inddragelse af interesseparter. Jeg glæder mig meget til at arbejde med mine kolleger og offentlige og private interesseparter om dette spændende projekt”, udtalte kommissær Joe Borg, der er ansvarlig for fiskeri og søfartsanliggender.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, har bedt Joe Borg om, at “styre en ny 'Maritime Policy Task Force' med det mål at lancere en bred høring om Unionens fremtidige maritime politik”. De berørte kommissærer er Günter Verheugen med ansvar for erhvervs- og industripolitik, Jacques Barrot med ansvar for transport, Stavros Dimas med ansvar for miljø, Danuta Hübner med ansvar for regionalpolitik, Janez Potocnik med ansvar for forskning og Andris Pieblags med ansvar for energi.

Andre kommissærer kan også blive bedt om at deltage, hvis drøftelserne kommer til at vedrøre emner i tilknytning til deres porteføljer. Ved udarbejdelsen af høringspapiret vil der hentet ekspertviden fra forskellige politiske og tekniske områder.

Havet er meget vigtigt for Unionen. Tyve medlemsstater har tilsammen kyststrækninger på næsten 70 000 km. Næsten halvdelen af EU's befolkning bor mindre end 50 km fra kysten. 15 medlemsstaters havregioner tegner sig for over 40 % af bruttonationalproduktet. Skibsbygning, havne, fiskeri og tilknyttede serviceindustrier beskæftiger 2,5 mio. mennesker (jf. vedlagte datablad og Memo/05/72)


Side Bar