Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

V Bruselu dne 2. března 2005

Komise zahajuje konzultace o budoucí námořní politice Unie

Evropská komise dnes oznámila své rozhodnutí zahájit konzultační proces o budoucí námořní politice Unie. Ve sdělení, které společně předložili předseda José Manuel Barroso a komisař Joe Borg, Komise vysvětluje důvody k této iniciativě. Sdělení zdůrazňuje jednak významný podíl moře na naší obživě a blahobytu, jednak jeho potenciál pro ekonomický růst. Úkolem je využít tento potenciál co nejvíce, a to udržitelným způsobem. Jednotným přístupem se lze vyhnout neshodám a maximálně využít synergie mezi různými námořními činnostmi, a oživit tak jejich hospodářské možnosti a chránit životní prostředí. To rovněž podpoří větší účast zainteresovaných subjektů a umožní všem dotčeným stranám, aby na moře pohlížely jako na celek a aby pochopily vliv jednotlivých činností na tento celek. Pracovní skupina složená z komisařů odpovědných za politiky, které souvisejí s mořem, vedená komisařem Borgem připraví konzultační dokument o budoucí námořní politice Unie. Zveřejněním tohoto dokumentu, které je naplánováno na první polovinu příštího roku, budou zahájeny rozsáhlé konzultace o možných variantách námořní politiky Unie. Komise pak přezkoumá všechny příspěvky a rozhodne, jakou by měla mít nová politika podobu ještě předtím, než se v tomto směru připraví návrhy.

Předseda Barroso uvedl: „ Evropská minulost, přítomnost i budoucnost je pevně zakotvena v mořích a oceánech. Pouze budeme-li o moře a oceány dobře pečovat, odvděčí se za to nám i budoucím generacím. Námořní politika EU může napomoci odstartovat nesmírný růstový potenciál v Evropě a zároveň ochrání naše mořské prostředí. Při odpovědném řízení našich společných mořských zdrojů zůstanou i do budoucna moře a oceány zdrojem bohatství a potěšení pro každého v Evropě.“

„Námořní politika nám umožní určit, koordinovat a zavést opatření týkající se moře v Unii tak, aby se maximálně a udržitelným způsobem využily hospodářské a rekreační výhody moře, přičemž by se na využívání podílelo více zúčastněných subjektů. Velmi mě těší, že na tomto vzrušujícím projektu budu pracovat jak s mými kolegy, tak i s veřejnými a soukromými zúčastněnými subjekty,“ prohlásil Joe Borg, člen Komise zodpovědný za rybářství a námořní záležitosti.

Předseda Barroso vyzval pana Borga, aby „novou pracovní skupinu vedl s cílem zahájení rozsáhlých konzultací o budoucí námořní politice Unie.“ Dotčenými komisaři jsou pan Verheugen (podniky a průmysl), pan Barrot (doprava), pan Dimas (životní prostředí), paní Hübnerová (regionální politika), pan Potocnik (výzkum) a pan Pieblags (energie). O účast mohou být rovněž požádáni i ostatní členové Komise, pokud se bude debata týkat témat, které souvisejí s jejich oblastí. Při vypracování konzultačního dokumentu se bude čerpat z celé řady politických a technických oblastí.

Moře je pro Unii velmi důležité. Mořské pobřeží dvacet členských států je dlouhé téměř 70 000 km. Téměř polovina obyvatel EU žije méně než 50 km od pobřeží. Pobřežní regiony EU ve složení 15 členských států vytvářejí více než 40 % HNP. Loďařství, přístavy, rybářství a s tím související služby zaměstnávají dva a půl milionu lidí (viz přiložené přehledy a Memo/05/72).


Side Bar