Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Bruselj, 16. februarja 2005

Do uporabnika prijazni prevozi: nove pravice potnikov

Evropska komisija je sprejela načrt z namenom povečati pravice potnikov v vseh vrstah javnega prevoza. Sprejela je tudi dva zakonodajna predloga glede letalskega prometa. Prvi predlog osebam z zmanjšano gibljivostjo zagotavlja enako možnost dostopa do te vrste prevoza kakor ostalim potnikom, namen drugega pa je vsem potnikom zagotoviti pravico, da so predhodno obveščeni o identiteti svojega letalskega prevoznika. Ta celotni načrt dopolnjuje že uveljavljene pravice letalskih potnikov, ki začnejo veljati jutri 17. februarja (glej IP/05/181), in predloge o pravicah potnikov v mednarodnem železniškem prevozu, ki so že predloženi Svetu in Evropskemu parlamentu. „Evropa povečuje pravice državljanov. Predlog Komisije je pomemben socialni ukrep, ki bo starejšim in osebam z zmanjšano gibljivostjo omogočil potovati po Evropi v najboljših možnih pogojih“ je izjavil Jacques Barrot, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet.

V Beli knjigi o evropski prometni politiki za 2010 se je Komisija zavezala, da bo uporabnike postavila v ospredje te politike. Boljše varstvo pravic potnikov bi moralo prispevati k izboljšanju podobe javnega prevoza v primerjavi z uporabo osebnih avtomobilov in spodbuditi zdravo konkurenco med izvajalci, ki bi doprinesla k razvoju konkurenčnih in učinkovitih prometnih storitev V Evropi.

Osnutek uredbe o pravicah oseb z zmanjšano gibljivostjo v sektorju letalskega prometa izvajalcem prepoveduje zavrnitev rezervacije ali vkrcanja osebe zaradi invalidnosti ali starosti. Tem osebam zagotavlja tudi pravico do brezplačne pomoči na letališčih in letalih. Države članice bodo morale predvideti sankcije in ustanoviti neodvisne organe za obravnavo pritožb[1]. Pomoč bodo morali zagotoviti upravljalci letališč, ki jih bodo za ta namen financirale letalske družbe.
Drugi osnutek uredbe, sprejete danes, želi potnikom zagotoviti pravico do obveščenosti o identiteti letalskega prevoznika in jim dati zagotovilo, da bodo vsi podatki v zvezi z varnostjo prevoznikov posredovani na podlagi hitrega in učinkovitega sporočanja med državami. Leta 2004 je v nesreči v Sharm el-Sheikhu umrlo 148 oseb, večinoma evropskih turistov. Ne glede na razloge za to nesrečo nekateri potniki niso vedeli, da bodo leteli z družbo Flash Airlines, še manj pa, da so temu prevozniku iz varnostnih razlogov na švicarskih letališčih začasno prepovedali opravljanje storitev. Predlagana uredba dopolnjuje že obstoječe in strogo izvajane varnostne ukrepe, kot sta sistem usklajenih inšpekcijskih pregledov izvajalcev iz tretjih držav, ki uporabljajo evropska letališča, in certificiranje naprav pri Evropski agenciji za zračno varnost.
Slednje morajo sprejeti vse potrebne varnostne ukrepe in v primeru pomanjkljivosti tudi ukrepe prepovedi.

Evropska komisija predlaga tudi, da se pravice potnikov razširijo na vsa sredstva prevoza, zlasti pomorskega prevoza in mednarodnega avtobusnega prevoza, zato da se državljanom zagotovijo jasna in veljavna pravila na celotnem ozemlju Unije. Glede železniškega prevoza pa Komisija Evropski parlament in države članice poziva k čimprejšnjem sprejetju ukrepov, ki jih je predlagala marca 2004[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Glej seznam organov na spletni strani:

http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v mednarodnem železniškem prevozu, COM 2004/143 z dne 3.3.2004.IP/04/291


Side Bar