Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Brussell, is-16 ta’ Frar 2005

Trasport b’wiċċ uman: drittijiet ġodda għall-passiġġieri

Il-Kummissjoni Ewropea adottat pjan maħsub biex isaħħaħ id-drittijiet tal-passiġġieri tal-mezzi kollha tat-trasport pubbliku. Barra minn hekk, adottat żewġ proposti leġiżlattivi dwar it-trasport bl-ajru: l-ewwel waħda tiggarantixxi lil persuni b’mobilità mnaqqsa kull aċċess għall-mezzi ta’ trasport daqs kull passiġġier ieħor; it-tieni taħseb biex tiggarantixxi d-dritt ta' kull passiġġier li jkun infurmat minn qabel dwar l-identità tal-kumpanija tat-trasport bl-ajru li jkun qed juża. Dan kollu jkompli jżid mad-drittijiet diġà stabbiliti għall-passiġġieri ta’ l-ajru li jidħlu fis-seħħ għada, is-17 ta’ Frar (ara IP/05/181), kif ukoll mal-proposti li diġà hemm quddiem il-Kunsill u l-Parlament fuq id-drittijiet tal-passiġġieri tal-linji internazzjonali tal-ferrovija. “L-Ewropa qed issaħħaħ id-drittijiet taċ-ċittadini. Din hija miżura soċjali importanti li l-Kummissjoni qed tipproponi, li se tippermetti lill-persuni anzjani u dawk li għandhom mobilità mnaqqsa li jkunu jistgħu jivvjaġġaw fl-Ewropa bl-aqwa kundizzjonijiet possibbli", qal Jacques Barrot, il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mit-trasport.

Fil-White Paper dwar il-politika Ewropea tat-trasport lejn is-sena 2010, il-Kummissjoni mpenjat ruħha li tpoġġi lil dawk li jużaw it-trasport fil-qalba ta’ din il-politika. Ħarsien aħjar tad-drittijiet tal-passiġġieri għandu jgħin biex titjieb l-idea li teżisti tas-sistemi ta’ trasport pubbliku meta mqabbla ma’ l-użu tal-karozza privata, u biex jitrawwem sens kompetittiv b’saħħtu bejn l-operaturi biex dawn jiżviluppaw servizzi ta’ trasport Ewropej kompetittivi u effettivi.

Skond l-abbozz ta' regolament dwar id-drittijiet tal-persuni b'mobilità mnaqqsa fil-qasam ta’ l-ivvjaġġar bl-ajru, l-operaturi mhux se jkunu jistgħu jċaħħdu persuna milli tibbukkja vjaġġ, jew li timbarka fuqu, minħabba li din ikollha bżonnijiet speċjali jew għax tkun anzjana. Ir-regolament jagħti wkoll lil dawn il-persuni d-dritt li jgawdu minn għajnuna bla ħlas fl-ajruporti u fuq l-ajruplani. L-Istati Membri se jkollhom l-obbligu li jistabbilixxu penali, u li joħolqu strutturi indipendenti, li jisimgħu u jieħdu azzjoni fuq l-ilmenti[1]. L-assistenza trid tingħata minn dawk li jmexxu l-ajruporti, u ta’ dan jitħallsu mill-kumpaniji ta’ l-ajru.

L-abbozz l-ieħor ta’ regolament li ġie adottat illum jaħseb biex jiggarantixxi lill-passiġġieri d-dritt li jkunu jafu l-identità tal-kumpanija ta’ l-ajru li jkunu qed jivvjaġġaw magħha u biex jingħataw l-assigurazzjoni li l-informazzjoni kollha dwar il-ħarsien ta’ persunithom tkun tista’ tgħaddi malajr bejn pajjiż u ieħor. Fid-diżgrazzja ta’ Sharm-el-Sheikh fl-2004 kienu mietu 148 ruħ, il-biċċa l-kbira minnhom turisti Ewropej. Kienu x’kienu l-kawżi ta’ dik it-traġedja, uħud mill-passiġġieri lanqas biss kienu jafu li kienu se jivvjaġġaw ma’ Flash Airlines, u wisq anqas li din il-kumpanija f’dak iż-żmien ma kinitx tista’ topera fl-Iżvizzera minħabba nuqqas ta’ ħarsien tal-persuna.

L-abbozz ta’ regolament jikkumplimenta miżuri ta’ ħarsien li diġà jeżistu u li qed jiġu nfurzati għal kollox, bħal ma hi s-sistema armonizzata li biha ssir l-ispezzjoni fuq kumpaniji ta’ l-ajru minn pajjizi terzi li jużaw l-ajruporti ta’ l-Unjoni Ewropea, u ċ-ċertifikar ta’ l-ajruplani mill-Aġenzija Ewropea dwar il-Ħarsien tal-Persuna fl-Avjazzjoni. Il-gvernijiet, min-naħa tagħhom, iridu jieħdu l-miżuri ta’ ħarsien meħtieġa, u jekk ikun hemm bżonn anki ma jħallux kumpanija topera, f’każ ta’ xi nuqqas.

Fl-istess waqt, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li tifrex id-drittijiet tal-passiġġieri għal fuq il-mezzi kollha ta’ trasport, bħal ma huma l-mezzi tat-trasport bil-baħar u t-trasport internazzjonali bil-kowċ, biex iċ-ċittadini Ewropej ikollhom garanzija ta’ regoli preċiżi u ta’ siwi li jgħoddu fit-territorju kollu ta' l-Unjoni Ewropea. Għal dak li għandu x’jaqsam mat-trasport bil-ferrovija il-Kummissjoni tappella lill-Parlament Ewropew u lill-Istati Membri biex jadottaw kemm jista’ jkun malajr il-miżuri li pproponiet f’Marzu 2004[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Ara lista ta’ dawn l-istrutturi f’din il-websajt:

http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Abbozz ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi ta’ min jivvjaġġa fuq il-linji internazzjonali tal-ferrovija, KUM 2004/143 tat-03.03.04. (IP/04/291)


Side Bar