Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Briselē, 2005. gada 16. februārī

Cilvēciskais faktors pārvadājumos: jaunas tiesības pasažieriem

Eiropas Komisija ir pieņēmusi plānu, kura mērķis ir stiprināt visu veidu sabiedriskā transporta pasažieru tiesības. Turklāt tā ir pieņēmusi divas likumdošanas iniciatīvas attiecībā uz gaisa transportu: pirmā garantē personām ar kustību traucējumiem tādas pašas piekļūšanas iespējas gaisa transportam, kā jebkuram citam pasažierim; otras iniciatīvas mērķis ir garantēt jebkuram pasažierim tiesības savlaicīgi saņemt informāciju par gaisa pārvadātāja identitāti. Šis kopējais plāns papildina jau noteiktās aviopasažieru tiesības, kas stājas spēkā rīt, 17. februārī (skat. IP/05/181), kā arī likumdošanas iniciatīvas attiecībā uz starptautiskā dzelzceļa transporta pasažieru tiesībām, kuras jau ir iesniegtas Padomei un Parlamentam. „Eiropa stiprina pasažieru tiesības. Komisija ir piedāvājusi būtisku sociālo pasākumu, kas ļaus vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar kustību traucējumiem ceļot Eiropā pēc iespējas labākos apstākļos” ir paziņojis Žaks Barro, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir atbildīgs par transporta jautājumiem.

Baltajā grāmatā par Eiropas transporta politiku līdz 2010. gadam Komisija ir uzņēmusies nodrošināt lietotājiem centrālo vietu šajā politikā. Labāka pasažieru tiesību aizsardzība palīdzēs uzlabot sabiedriskā transporta tēlu salīdzinājumā ar individuālā transporta izmantošanu, kā arī veicināt veselīgu konkurenci starp tirgus dalībniekiem, attīstot konkurētspējīgus un efektīvus transporta pakalpojumus Eiropā.
Regulas projekts par personu ar kustību traucējumiem tiesībām gaisa transportā, nosaka, ka tirgus dalībniekiem ir aizliegts atteikt šīm personām rezervāciju vai iekāpšanu viņu invaliditātes vai vecuma dēļ. Turklāt tas nodrošina šīm personām tiesības saņemt bezmaksas palīdzību lidostās un lidmašīnās. Dalībvalstīm jāparedz attiecīgas sankcijas un jāizveido neatkarīgas iestādes sūdzību izskatīšanai[1]. Lidostu vadībai būs jānodrošina šī palīdzība, saņemot par to finansējumu no aviosabiedrībām.
Cits regulas projekts, kas tika pieņemts šodien, garantē pasažieriem tiesības saņemt informāciju par attiecīgā gaisa pārvadātāja identitāti, lai tie gūtu pārliecību, ka starp dalībvalstīm notiek ātra un efektīva informācijas apmaiņa attiecībā uz pārvadātāju drošību. Nelaimes gadījumā, kas notika 2004. gadā Šarmelšeihā, gāja bojā 148 cilvēki, lielākā daļa no tiem bija Eiropas tūristi. Lai kādi arī nebūtu šā nelaimes gadījuma iemesli, atsevišķi pasažieri nezināja, ka lidos ar Flash Airlines aviosabiedrību, un vēl mazāk tie bija informēti par to, ka drošības iemeslu dēļ Šveices lidostas bija uz laiku izraidījušas šo pārvadātāju.

Regulas projekts papildina jau esošos un stingri piemērotos drošības pasākumus, piemēram, trešo valstu pakalpojuma sniedzēju saskaņotu inspekcijas sistēmu, ko izmanto Eiropas lidostas, lidaparātu sertifikāciju, ko veic Eiropas Aviācijas drošības aģentūra. Dalībvalstīm būs jāveic visi nepieciešami aizsardzības pasākumi, tostarp iespējami aviosabiedrību izraidīšanas pasākumi neatbilstības gadījumos.

Turklāt Eiropas Komisija ir piedāvājusi attiecināt pasažieru tiesības uz visiem transporta veidiem, proti, uz jūras transportu un starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusu, lai garantētu pilsoņiem konkrētus noteikumus, kas ir spēkā visā Eiropā. Komisija aicina Eiropas Parlamentu un dalībvalstis pieņemt visīsākajā laikā pasākumus, ko tā ir piedāvājusi 2004. gada martā attiecībā uz dzelzceļa transportu[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators.

Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Skatīt iestāžu sarakstu : http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par starptautiskā dzelzceļa transporta pasažieru tiesībām un pienākumiem priekšlikums, KOM 2004/143, 3.3.2004., IP/04/291.


Side Bar