Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Briuselis, 2005 m. vasario 16 d.

Geresnės transporto sąlygos: naujos keleivių teisės

Europos Komisija patvirtino planą, kurio tikslas – suteikti daugiau teisių visų rūšių viešojo transporto keleiviams. Be to, ji dar patvirtino du siūlomus teisės aktų projektus dėl oro transporto. Pirmasis užtikrina judėjimo negalią turintiems žmonėms tokias pačias naudojimosi šiuo transportu galimybes, kaip ir visiems kitiems keleiviams. Antruoju siekiama užtikrinti visų keleivių teisę iš anksto žinoti, koks vežėjas teiks oro transporto paslaugas. Šis planas papildo jau pagerintas lėktuvų keleivių teises, kurios įsigalioja rytoj, vasario 17 d. (žr.IP/05/181) ir pasiūlymus dėl tarptautinio geležinkelio transporto keleivių teisių, kurie pateikti Tarybai ir Parlamentui. „Europa suteikia daugiau teisių piliečiams. Komisija siūlo svarbią socialinę priemonę, leisiančią vyresnio amžiaus ir judėjimo negalią turintiems žmonėms keliauti po Europą kaip įmanoma geresnėmis sąlygomis“, – pareiškė Jacques Barrot, už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Baltojoje knygoje apie Europos transporto politiką iki 2010 m. Komisija įsipareigojo daugiausia dėmesio skirti keleiviams. Geresnė keleivių teisių apsauga turėtų paskatinti žmones verčiau rinktis kolektyvinį transportą nei automobilį ir sukelti sveiką konkurenciją tarp operatorių, kad Europoje būtų plėtojamos konkurencingos ir veiksmingos transporto paslaugos.

Reglamento dėl turinčių judėjimo negalią keleivių teisių keliaujant oro transportu projekte numatoma, kad operatoriams draudžiama atsisakyti iš anksto užsakyti bilietą ar įlaipinti žmogų dėl jo negalios ar amžiaus. Projekte taip pat garantuojama tų žmonių teisė naudotis nemokama pagalba oro uostuose ir lėktuvuose. Valstybės narės privalės numatyti sankcijas ir įkurti nepriklausomas įstaigas skundams nagrinėti[1]. Pagalbą privalės teikti oro uostų vadovai, ją finansuos oro transporto bendrovės.

Kitu šiandien priimto reglamento projektu siekiama užtikrinti keleivių teisę būti informuotiems apie oro linijas, su kuriomis jie keliaus, ir kad visa informacija apie vežėjų saugumą valstybėms narėms būtų perduodama greitai ir veiksmingai. Per Šarm El Šeiko tragediją 2004 m. žuvo 148 žmonės, dauguma jų buvo turistai iš Europos Sąjungos. Kokios bebūtų šios nelaimės priežastys, kai kurie keleiviai nežinojo ne tik kad skris su Flash Airlines aviakompanijos lėktuvu, bet ir kad šios kompanijos lėktuvams buvo laikinai uždrausta leistis Šveicarijos oro uostuose dėl to, kad jie neatitiko saugumo reikalavimų. Siūlomas reglamentas papildo jau esančias griežtai taikomas saugumo priemones, tokias kaip suderinta trečiųjų šalių, besinaudojančių Europos oro uostais, operatorių tikrinimo sistema ir Europos aviacijos saugos agentūros atliekamas lėktuvų sertifikavimas.

Valstybės narės turės imtis visų atsargumo priemonių ir būtinu atveju galės net uždrausti skrydžius.

Europos Komisija siūlo suteikti daugiau teisių visų transporto rūšių keleiviams, ypač jūrų transporto ir tarptautinių reisų autobusų keleiviams, kad Europos piliečiai galėtų naudotis aiškiomis taisyklėmis, galiojančiomis visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Geležinkelio transporto srityje Komisija ragina Europos Parlamentą ir valstybes nares kaip įmanoma greičiau priimti 2004 m. kovo mėn. pasiūlytas priemones[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Žr. įstaigų sąrašą

http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinio geležinkelio transporto keleivių teisių ir pareigų, COM 2004/143, 2004 03 03. (IP/04/291)


Side Bar