Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Brüsszel, 2005. február 16.

Tömegközlekedés az emberekért: az utasok új jogai

Az Európai Bizottság elfogadott egy tervet, melynek célja, hogy a tömegközlekedés valamennyi területén megerősítse az utasok jogait. Elfogadott továbbá két, légiközlekedésre vonatkozó jogszabályi javaslatot is: az első a többi utaséval azonos igénybevételi lehetőséget biztosít a mozgáskorlátozottak számára valamennyi közlekedési mód esetében; a második célja pedig az, hogy garantálja minden utas jogát arra vonatkozóan, hogy előzetesen tájékoztatást kapjon a légifuvarozót illetően. E tervegyüttes egészíti ki a légiutasok holnap, február 17-én hatályba lépő, már létrejött jogait (ld.: IP/05/181), valamint a már a Tanács és a Parlament asztalán lévő javaslatokat a nemzetközi vasúti közlekedésben résztvevő utasok jogaira vonatkozóan. „Európa megerősíti a polgárok jogait. Ez a Bizottság egy olyan jelentős társadalmi intézkedésre tett javaslata, amely lehetővé teszi az időskorú, valamint a mozgáskorlátozott emberek számára, hogy a lehető legjobb feltételek mellett utazhassanak Európában”, nyilatkozta Jacques Barrot, az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke.

A Bizottság az "Az európai közlekedéspolitika 2010-ig" című fehér könyvében elkötelezte magát, hogy a felhasználókat helyezi e politika középpontjába. Az utasok hatékonyabb védelmének hozzá kell járulnia a tömegközlekedésről kialakult kép javításához a magángépkocsik használatával szemben, valamint egészséges versenyt kell támasztania a szolgáltatók között az európai közlekedési szolgáltatások eredményes és versenyképes fejlődése érdekében.

A mozgáskorlátozott személyek jogaira vonatkozó rendelettervezet megtiltja a légiközlekedésben a szolgáltatóknak, hogy mozgáskorlátozottságra vagy korra való hivatkozással megtagadják a helyfoglalást vagy a beszállást. Biztosítja továbbá ezen utasok számára azt a jogot, hogy térítésmentes segítséget élvezhessenek a repülőtereken és a repülőgépek fedélzetén. A tagállamoknak rendelkezniük kell a szankciókat illetően, és létre kell hozniuk azokat a független szervezeteket, amelyek a panaszokkal foglalkoznak[1]. A repülőterek üzemeltetőinek biztosítaniuk kell a segítségnyújtást, amelyért a légitársaságoktól részesülnek finanszírozásban.

A másik, ma elfogadott rendelettervezet célja, hogy garantálja az utasok azon jogát, hogy tájékoztatást kapjanak azon légifuvarozóról, amellyel utazni kívánnak, ezáltal biztosítva őket arra vonatkozóan, hogy minden, a járat biztonságát érintő információt gyorsan és hatékonyan egymás tudomására hoznak a tagállamok. Egy 2004-ben Sharm-el-Sheikhben történt baleset 148 ember életét követelte, többségükben európai utasokét. Bármilyen okokból kifolyólag következett is be a baleset, néhány utas nem volt tisztában azzal, hogy a járatot a Flash Airlines üzemelteti, és még kevesebben tudták, hogy a légitársaság a tragédia idején biztonsági okok miatt ideiglenesen nem vehette igénybe a svájci repülőtereket.

A javasolt rendelet kiegészíti a már meglévő és szigorúan végrehajtott olyan biztonsági rendelkezéseket, mint amilyenek az európai repülőtereket igénybevevő harmadik országokból származó szolgáltatók összehangolt felügyeleti rendszere, valamint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség berendezésekre vonatkozó tanusítványa.

Hiányosságok esetén a tagállamoknak minden szükséges védelmi és esetleges tilalmi intézkedést meg kell tenniük.

Az Európai Bizottság javasolja, hogy ugyanilyen módon bővítsék az utasok jogait valamennyi közlekedési mód esetében, nevezetesen a tengeri és a nemzetközi autóbusz-közlekedésben annak érdekében, hogy az Unió egész területén pontos és érvényes előírásokat garantáljanak az utasok számára. A vasúti közlekedésre vonatkozóan a Bizottság felszólítja az Európai Parlamentet és a tagállamokat, hogy amint lehet, fogadják el a 2004 márciusában javasolt rendelkezéseket[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] A szervezetek jegyzéke megtalálható:

http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] A nemzetközi vasúti közlekedés utasainak jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2004. március 3-i európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat, COM 2004/143 (IP/04/291)


Side Bar