Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Bryssel, 16. helmikuuta 2005

Liikenteestä ihmisystävällisempää: uusia oikeuksia matkustajille

Komissio on hyväksynyt suunnitelman matkustajien oikeuksien vahvistamiseksi kaikissa liikennemuodoissa. Lisäksi se on tehnyt kaksi tämän suuntaista lainsäädäntöehdotusta lentoliikenteen alalla. Ensimmäisessä taataan liikuntarajoitteisille henkilöille samat mahdollisuudet matkustaa lentäen kuin kaikille muillekin henkilöille. Toisen tarkoituksena on taata matkustajille etukäteen tieto siitä, mikä lentoyhtiö heidän lentonsa suorittaa. Tällä kokonaisuudella täydennetään jo säädettyjä, 17. helmikuuta 2005 voimaan tulevia lentomatkustajien oikeuksia (katso IP/05/181) sekä neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltävinä olevia ehdotuksia matkustajien oikeuksista kansainvälisessä rautatieliikenteessä. ”EU vahvistaa kansalaisten oikeuksia. Komissio ehdottaa sosiaalisesti tärkeää toimenpidettä, jonka ansiosta ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset voivat matkustaa Euroopassa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa” toteaa Jacques Barrot, liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja.

Euroopan liikennepolitiikkaa vuoteen 2010 käsittelevässä valkoisessa kirjassa komissio sitoutui asettamaan matkustajat liikennepolitiikan ytimeen. Parantamalla matkustajien oikeuksia voidaan parantaa joukkoliikenteen julkista kuvaa yksityisautoiluun verrattuna ja kannustaa liikenteenharjoittajat terveeseen kilpailuun kilpailu- ja suorituskykyisten liikennepalvelujen kehittämisessä.

Liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä koskevassa asetusluonnoksessa lentoliikenteen harjoittajia kielletään epäämästä henkilön lentomatkavaraus tai lennolle pääsy tämän vamman tai iän perusteella. Siinä taataan myös tällaisten henkilöiden oikeus saada maksutonta apua lentoasemilla ja lentokoneissa. Jäsenvaltioiden on määrättävä seuraamuksia ja perustettava riippumattomat elimet käsittelemään valituksia[1]. Avun järjestävät lentoasemien hallintoelimet lentoyhtiöiltä saamansa rahoituksen turvin.

Tänään hyväksytyn toisen asetusluonnoksen tarkoituksena on varmistaa matkustajien oikeus saada tietää etukäteen, mikä lentoyhtiö heidän lentonsa suorittaa, ja vakuuttaa matkustajat siitä, että kaikki lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustiedot välitetään nopeasti ja tehokkaasti jäsenvaltioiden välillä. Vuonna 2004 Sharm-el-Sheikhissä tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli 148 ihmistä, joista suurin osa oli eurooppalaisia matkailijoita. Olivat onnettomuuden syyt mitkä hyvänsä, useat matkustajat eivät tienneet etukäteen, että heidän lentonsa suorittaisi Flash Airlines, eivätkä varsinkaan sitä, että kyseiseltä lentoyhtiöltä oli turvallisuuspuutteiden vuoksi väliaikaisesti evätty pääsy Sveitsin lentoasemille.

Ehdotetulla asetuksella täydennetään jo olemassa olevia ja tiukasti sovellettuja turvallisuustoimenpiteitä, kuten yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden lentoyhtiöiden yhdenmukaistettua tarkastusjärjestelmää ja Euroopan lentoturvallisuusviraston suorittamaa ilma-alusten sertifiointijärjestelmää. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä turvallisuuspuutteita havaittuaan kaikkiin tarvittaviin suojatoimenpiteisiin ja kieltotoimenpiteisiin.

Komissio ehdottaa myös, että matkustajien oikeudet ulotetaan koskemaan kaikkia liikennemuotoja, erityisesti meriliikennettä ja kansainvälistä linja-autoliikennettä, jotta EU:n kansalaisille taattaisiin kaikkialla EU:ssa voimassa olevat tarkat säännöt. Rautatieliikenteen osalta komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita hyväksymään viipymättä komission maaliskuussa 2004 tekemät ehdotukset[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Näiden elinten luettelo on saatavilla Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista, KOM 2004/143, 3.3.04. IP/04/291


Side Bar