Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Bruxelles, den 16. februar 2005

Transport med mennesket i centrum - nye passagerrettigheder

Europa-Kommissionen har vedtaget en plan for hvordan man kan styrke passagerernes rettigheder inden for alle former for kollektiv trafik. Desuden har den godkendt to retsaktsforslag om flytrafik. Med det ene sikres bevægelseshæmmede samme adgang til denne transportform som alle andre passagerer. Det andet vil garantere alle passagerers ret til at få at vide på forhånd hvilket selskab de skal flyve med. Helhedsplanen supplerer flypassagerernes allerede fastslåede rettigheder som træder i kraft i morgen den 17. februar (se IP/05/181), og de forslag til passagerrettigheder i den internationale jernbanetrafik som nu ligger på Rådets og Parlamentets bord. Jacques Barrot, som er næstformand for Kommissionen med ansvar for trafikpolitik, siger: "Europa styrker borgernes rettigheder. Det Kommissionen her foreslår, er en vigtig social foranstaltning. Den vil gøre det muligt for ældre og bevægelseshæmmede at rejse rundt i Europa på de bedst mulige vilkår."

I hvidbogen om europæisk trafikpolitik frem til 2010 lovede Kommissionen at sætte brugerne i centrum. En bedre beskyttelse af passagerernes rettigheder bør kunne bidrage til at give den kollektive trafik et bedre ry over for privatbilismen og fremkalde en sund konkurrence mellem trafikselskaber for ad den vej at udvikle konkurrence- og præstationsdygtige europæiske trafikforbindelser.

Efter forordningsforslaget om bevægelseshæmmedes rettigheder i lufttrafikken må trafikselskaberne ikke nægte en person at reservere billet eller at gå ombord på grund af vedkommendes handicap eller alder. Forslaget giver desuden disse mennesker ret til gratis bistand i lufthavne og fly. Medlemsstaterne skal indføre sanktioner og oprette uafhængige klageorganer[1]. Bistanden skal ydes af lufthavnenes forvaltningsorganer, som får betaling for deres ydelse fra luftfartsselskaberne.

Det andet forordningsforslag som er godkendt i dag, har til formål at sikre passagerernes ret til oplysning om hvilket luftfartsselskab de skal rejse med, og at forsikre dem om at staterne hurtigt og effektivt udveksler alle sikkerhedsrelevante oplysninger om trafikselskaberne. En ulykke ved Sharm el-Sheikh i 2004 kostede 148 mennesker livet, de fleste af dem europæiske turister. Hvad end årsagerne var til denne ulykke, vidste et antal passagerer ikke at de skulle flyve med Flash Airlines, og slet ikke at det selskab indtil videre havde forbud mod at lande i schweiziske lufthavne fordi det ikke havde sikkerheden i orden. Den foreslåede forordning supplerer de gældende sikkerhedsregler, som håndhæves strengt, f.eks. det harmoniserede system for inspektion af luftfartsselskaber fra tredjelande der benytter europæiske lufthavne, og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs certificering af fly.

Ved huller i sikkerheden skal alle nødvendige forholdsregler træffes, eventuelt udstedelse af forbud.

Europa-Kommissionen foreslår også at passagerrettighederne udvides til alle trafikformer, herunder skibstrafik og international bustrafik, således at europæiske borgere kan være trygge ved at der gælder præcise og holdbare regler i hele EU. For jernbanernes vedkommende opfordrer Kommissionen Europa-Parlamentet og medlemsstaterne til hurtigst muligt at vedtage de retsakter den foreslog i marts 2004[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Se en oversigt over disse organer på: http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, KOM(2004)143 af 3.3.2004. IP/04/291


Side Bar