Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

V Bruselu dne 16. února 2005

Doprava s lidskou tváří: nová práva pro cestující

Evropská komise přijala plán na posílení práv cestujících ve všech oborech veřejné dopravy. Přijala také dva legislativní návrhy týkající se letecké dopravy: první zaručuje osobám s omezenou pohyblivostí stejný přístup k tomuto oboru dopravy jako všem jiným cestujícím; druhý má zajistit právo každého cestujícího být předem informován o totožnosti leteckého dopravce. Tento plán doplňuje práva cestujících v letecké dopravě, která vstupují v platnost zítra, dne 17. února (viz IP/05/181), a návrhy, které jsou již na stole Rady a Parlamentu, týkající se práv cestujících v mezinárodní železniční dopravě. „Evropa posiluje práva svých občanů. Jedná se o důležité sociální opatření navrhované Komisí, které umožní starým osobám a osobám s omezenou pohyblivostí cestovat po Evropě za nejlepších možných podmínek“, uvedl Jacques Barrot, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu.

V Bílé knize evropské dopravní politiky pro rok 2010 se Komise zavázala, že tato politika se zaměří na uživatele. Lepší ochrana práv cestujících by měla přispět ke zlepšení obrazu veřejné dopravy vzhledem k používání osobního automobilu a měla by podnítit zdravou hospodářskou soutěž mezi subjekty vedoucí k rozvoji výkonných a konkurenceschopných evropských dopravních služeb.

Předloha nařízení o právech osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě subjektům zakazuje odepřít komukoli rezervaci nebo nástup na palubu z důvodu jeho zdravotního postižení nebo jeho věku. Těmto osobám také zajišťuje právo zdarma využívat pomoci na letištích i na palubách letadel. Členské státy budou muset stanovit sankce a vytvořit nezávislé subjekty, které se budou zabývat stížnostmi[1]. Pomoc na letištích budou poskytovat řídící orgány letiště, tuto činnost jim budou financovat letecké společnosti.

Další předloha dnes přijatého nařízení by měla cestujícím zaručit právo být informován o totožnosti dopravce a měla by jim zaručit, že jednotlivé státy si mezi sebou budou rychle a účinně sdělovat všechny informace týkající se bezpečnosti dopravců. Při neštěstí u Sharm-El-Sheikh v roce 2004 přišlo o život 148 osob, většinu z nich tvořili evropští turisté. Ať jsou příčiny této nehody jakékoli, někteří cestující nevěděli, že budou cestovat se společností Flash Airlines a ještě méně jich vědělo, že tento dopravce byl z důvodu nedostatečné bezpečnosti v té době vykázán ze švýcarských letišť. Navrhované řešení doplňuje stávající a přísně aplikovaná bezpečnostní opatření, jako je systém harmonizovaných inspekcí subjektů třetích zemí, které používají evropská letiště a certifikace strojů Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví. V případě nedostatků budou muset jednotlivé státy přijmout veškerá nutná ochranná opatření a případně i opatření vedoucí k zákazu.

Evropská komise také navrhuje, že rozšíří práva cestujících ve všech oborech dopravy, zejména námořní dopravy a mezinárodní autobusové dopravy, aby občanům byla zajištěna přesná a platná práva na celém území Unie. U železniční dopravy Komise vyzývá Evropský parlament a členské státy, aby co nejdříve přijaly opatření, která navrhla v březnu 2004[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Viz seznam subjektů na: http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících využívajících mezinárodní železnice, KOM 2004/143, 3.3.4 IP/04/291


Side Bar