Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Brussell, il-21 ta' Diċembru 2005

L-Ikel Organiku: Regolament ġdid se jtejjeb iċ-ċarezza sew għall-konsumaturi kif ukoll għall-bdiewa

Il-Kummissjoni Ewropea llum adottat proposta għal Regolament ġdid dwar il-produzzjoni organika, li għandu l-għan li jtejjeb iċ-ċarezza sew għall-konsumaturi kif ukoll għall-bdiewa. Ir-regoli l-ġodda se jkunu aktar sempliċi, u se jħallu li jkun hemm ċerta flessibbiltà fid-dawl ta-differenzi reġjonali fil-klima u l-kundizzjonijiet. Il-produtturi ta' l-ikel organiku se jkunu jistgħu jagħżlu jekk jużawx is-simbolu organiku ta' l-UE jew le. Jekk jagħżlu li ma jużawhx, il-prodotti tagħhom ikunu jridu jġibu t-tikketta organiċi-UE. Talanqas 95% tal-prodott finali jrid ikun organiku biex iġib din it-tikketta. Il-prodotti li jkun fihom organiżmi ġenetikament modifikati (GMOs) ma jkunux jistgħu jġibu t-tikketta organika, ħlief dawk li, b'riżultat ta' kontaminazzjoni inċidentali, ikun fihom sa 0.9% ta' kontenut GMO. L-importazzjoni ta' prodotti organiċi tkun permessa sakemm jikkonformaw ma' l-istandards ta' l-UE jew inkella jiġu b'garanziji ekwivalenti mill-pajjiżi ta' l-oriġini tagħhom.

Mariann Fischer Boel, il-Kummissarju għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, qalet: "Il-konsumaturi se jsibuha ħafna eħfef li jagħrfu l-prodotti organiċi u jifhmu l-benefiċċji li jġibu magħhom għall-ambjent u l-benessri ta' l-annimali. Minflok ir-regoli ta' llum se jidħlu oħrajn aktar sempliċi u trasparenti. Sejrin jiddefinixxu l-miri u l-prinċipji għall-produzzjoni organika, jiċċaraw ir-regoli dwar it-tikkettar u jirregolaw l-importazzjoni, biex jiggarantixxu li l-konsumaturi jkunu jafu x'qed jixtru u l-bdiewa jkunu jafu preċiż x'regoli għandhom jimxu fuqhom.

Ir-Regolament il-ġdid huwa risposta għall-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ottubru 2004 dwar il-Pjan Ewropew ta' Azzjoni għall-ikel organiku u l-agrikoltura organika (EAP) ta' Ġunju 2004, li ta viżjoni globali strateġika għall-kontribut ta' l-agrikoltura organika lill-Politika Komuni dwar l-Agrikoltura. Għas-sistema ta' l-importazzjoni, ir-regoli l-ġodda se jibdew japplikaw mill-1 ta' Jannar 2007. Qed jiġi propost li r-Regolament il-ġdid jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2009.

Ir-Regolament il-ġdid sejjer:

  • jiddefinixxi l-miri u l-prinċipji tal-produzzjoni organika, fil-kunsiderazzjoni tal-kundizzjonjiet u l-istadji ta' żvilupp lokali,
  • jiżgura li l-miri u l-prinċipji japplikaw bl-istess mod għall-fażijiet kollha tal-produzzjoni organika fit-trobbija ta' l-annimali, fl-akkwakultura, fil-koltivazzjoni tal-pjanti u l-produzzjoni ta' l-għalf, kif ukoll fil-produzzjoni ta' l-ikel organiku.
  • jiċċara r-regoli dwar il-GMOs, partikolarment li l-valuri ġenerali ta' limitu tal-GMOs japplikaw, li l-prodotti GMO ma jistgħux iġorru t-tikketta organika, u li jistgħu jiġu adottati valuri ta' limitu speċifiċi għaż-żrieragħ,
  • jagħmel obbligatorju jew is-simbolu UE jew inkella – fin-nuqqas tiegħu – l-indikazzjoni stilizzata 'ORGANIKU-UE' bl-impożizzjoni ta' restrizzjonjiet fuq dak li jingħad fit-tikkettar u fir-reklamar sabiex jinġieb 'il quddiem "il-kunċett komuni" tal-produzzjoni organika,
  • isaħħaħ l-approċċ li jibbaża fuq apprezzament tar-riskji, u jtejjeb il-kontrolli billi s-sistema ta' kontroll iġibha konformi mas-sistema uffiċjali ta' l-UE dwar l-ikel u l-għalf, li tapplika għal kull tip tagħhom,
  • itejjeb il-moviment ħieles tal-prodotti organiċi billi jiżgura li r-regoli ta' l-UE jiggarantixxu l-ogħla standards, isaħħu l-imparzjalità tas-sistema ta' kontroll u r-rikonoxximent reċiproku ta' l-istandards, u jnaqqas il-lok għall-awtorizzazzjoni ta' regoli aktar laxki min-naħa tal-korpi ta' kontroll,,
  • jiżviluppa regoli permanenti dwar l-importazzjoni fuq il-bażi ta' l-aċċess dirett għall-prodotti li jkunu għal kollox konformi, jew l-aċċess fuq il-bażi ta'

Side Bar