Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Briuselis, 2005 m. gruodžio 21 d.

Ekologiški maisto produktai: naujas reglamentas suteiks daugiau aiškumo vartotojams ir ūkininkams

Šiandien Europos Komisija priėmė naują reglamento pasiūlymą dėl ekologiškų maisto produktų, kuriuo siekiama suteikti daugiau aiškumo vartotojams ir ūkininkams. Naujosios taisyklės bus paprastesnės ir šiek tiek lankstesnės regioninių klimato ir sąlygų skirtumų atžvilgiu. Ekologiškų maisto produktų gamintojai galės rinktis – naudoti ES ekologinį ženklą arba nenaudoti. Nenaudojantys savo produktus privalo ženklinti etiketėmis su užrašu „ekologiškas ES produktas“. Kad būtų galima taip ženklinti, ekologiški turės būti ne mažiau kaip 95 procentai galutinio produkto. Ženklinti etiketėmis šiuo užrašu nebus galima produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), išskyrus tuos produktus, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,9 procento GMO, patekusių atsitiktinai užteršus. Bus leidžiama importuoti ekologiškus produktus, jeigu jie atitinka ES standartus arba įvežami iš kilmės šalies, teikiančios lygiavertes ekologiškumo garantijas.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga ES komisarė Mariann Fischer Boel sakė: „Dabar vartotojams bus kur kas lengviau atpažinti ekologiškus produktus ir suprasti, kaip jie padeda aplinkai ir gyvūnams. Dabartines taisykles pakeis paprastesnės, skaidresnės taisyklės. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai žinotų, ką perka, o ūkininkai tiksliai žinotų, kokiomis taisyklėmis vadovautis, bus nustatyti ekologinės gamybos tikslai ir principai, patikslintos ženklinimo taisyklės ir reglamentuojamas importas.“

Naujasis reglamentas atitinka 2004 m. spalio mėn. Tarybos išvadas dėl 2004 m. birželio mėn. priimto Europos veiksmų plano dėl ekologiškai švarių maisto produktų ir ekologinės žemdirbystės (EVP), kuriame pateikta bendra strateginė ekologinio ūkininkavimo indėlio į bendrą žemės ūkio politiką vizija. Importo režimui naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti 2007 m. sausio 1 d. Naująjį reglamentą siūloma pradėti taikyti nuo 2009 m. sausio 1 d.

Naujajame reglamente bus:

  • nustatyti ekologinės gamybos tikslai ir principai, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir vystymosi etapus
  • užtikrinta, kad šie tikslai ir principai būtų vienodai taikomi visais ekologinės gyvulininkystės, akvakultūros, augalininkystės, pašarų gamybos ir ekologiškų maisto produktų gamybos etapais,
  • patikslintos GMO taisyklės – nustatytos bendrosios leistinos GMO ribos, patikslinta, kad produktų, kurių sudėtyje yra GMO, negalima ženklinti ekologiškų produktų etiketėmis, o sėkloms gali būti patvirtinami konkretūs apribojimai,
  • nustatytas privalomas ženklinimas ekologiniu ES ženklu arba, jeigu jis nenaudojimas, stilizuota etikete su užrašu „EKOLOGIŠKAS ES PRODUKTAS“ ir įvesti ženklinimo ir reklamos teiginių apribojimai, siekiant bendros ekologinės produkcijos koncepcijos,
  • sugriežtintas rizikos vertinimas ir pagerinta kontrolės kokybė, kontrolės sistemą suderinus su oficialia ES maisto produktų ir pašarų kontrolės sistema, taikoma visiems maisto produktams ir pašarams,
  • pagerintas laisvas ekologiškų produktų judėjimas užtikrinant, kad ES taisyklėmis garantuojami aukštesni standartai, sustiprintas kontrolės sistemos nešališkumas, abipusis standartų pripažinimas ir sumažinta kontrolės įstaigų galimybė leisti taikyti ne tokias griežtas taisykles,
  • patobulintos nuolatinės importo taisyklės, pagrįstos galimybe tiesiogiai gauti visiškai standartus atitinkančius arba lygiaverčius

Side Bar