Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Brüsszel, 2005. december 21.

Ökológiai élelmiszerek: az új rendeletnek köszönhetően a fogyasztók és a mezőgazdasági termelők jobban átlátják a szabályzást

Az Európai Bizottság ma az ökológiai termelésről szóló új rendeletjavaslatot fogadott el, amelynek célja átláthatóbbá tenni a szabályokat mind a fogyasztók, mind pedig a mezőgazdasági termelők számára. Az új szabályok egyszerűbbek és az éghajlati és egyéb feltételek regionális eltéréseinek figyelembevétele érdekében rugalmasabbak lesznek. Az ökológiai élelmiszerek termelői dönthetnek arról, hogy használni kívánják-e az ökológiai élelmiszereket jelölő EU-logót. Ha úgy döntenek, hogy nem, akkor a termékeiken kötelezően fel kell tüntetni az EU-ökológiai feliratot. A felirat használatának feltétele, hogy a végtermék legalább 95%-ban ökológiai termelésből származó összetevőkből álljon. A géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO-k) tartalmazó termékeken nem tüntethető fel az ökológiai felirat, kivéve ha a termék véletlen szennyeződés következtében legfeljebb 0,9% géntechnológiával módosított szervezetet tartalmaz. Az ökológiai termékek behozatala engedélyezett lesz, ha termékek megfelelnek az EU-szabványoknak vagy ha a származási ország ezekkel egyenértékű garanciákat tud felmutatni.

Mariann Fischer Boel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos elmondta: „Az új rendeletnek köszönhetően a fogyasztók egyszerűbben felismerik majd az ökológiai termékeket és könnyebben megértik azok környezetvédelmi és állatjóléti előnyeit. A jelenlegi szabályokat egyszerűbb és átláthatóbb szabályok váltják fel. Az új szabályok az ökológiai termelés számára célkitűzéseket és alapelveket határoznak meg, világosabbá teszik a címkézési szabályokat és szabályozzák a behozatalt annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók tudják mit vásárolnak, a mezőgazdasági termelők pedig pontosan tisztában legyenek a betartandó szabályokkal.”

Az új rendelet a Tanácsnak az ökológiai élelmiszerekre és termelésre vonatkozó európai cselekvési tervről (2004. június) szóló 2004. októberi következtetéseire válaszul jött létre; a terv megfogalmazta az ökológiai gazdálkodásnak a közös agrárpolitikához való hozzájárulásáról szóló átfogó stratégiai elképzelést. A behozatali rendszer tekintetében az új szabályokat 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. Az új rendelet hatálybalépésének javasolt időpontja 2009. január 1.

Az új rendelet:

  • meghatározza az ökológiai termelés célkitűzéseit és alapelveit tekintetbe véve ugyanakkor a helyi feltételeket és a fejlődés egyes szakaszait,
  • biztosítja, hogy az említett célkitűzések és alapelvek egyenlően vonatkozzanak az ökológiai állattartás, az akvakultúra, a növény- és a takarmánytermesztés minden szakaszára, valamint az ökológiai élelmiszerek előállítására,
  • tisztázza a géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO-k) kapcsolatos szabályokat, vagyis azt, hogy az általános GMO-határértékek alkalmazandók, a GMO-termékek nem kaphatnak ökológiai címkét és a vetőmagok tekintetében speciális határértékeket lehet elfogadni,
  • kötelezővé teszi vagy az EU-logó vagy – ennek hiányában – a stilizált „EU-ÖKOLÓGIAI” felirat feltüntetését, korlátozásokat vezet be a címkézés és a reklámokban elhangzó állítások vonatkozásában az ökológiai termelés „általános fogalmának” előmozdítása érdekében,
  • megerősíti a kockázatalapú megközelítést és javítja az ellenőrzéseket az ellenőrzési rendszernek az összes élelmiszerre és takarmányra alkalmazandó hivatalos EU élelmiszer- és takarmányellenőrzési rendszerhez igazításával,
  • javítja az ökológiai termékek szabad áramlását annak biztosításával, hogy az EU szabályai a legmagasabb szabványokat garantálják, megerősíti az ellenőrzési rendszer objektivitását, a szabványok kölcsönös elismerését és csökkenti az ellenőrző hatóságok lehetőségét kevésbé szigorú szabályok engedélyezésére,
  • állandó behozatali szabályokat dolgoz ki, amelyek az előírásoknak teljes mértékben megfelelő termékek esetében közvetlen, vagy az egyenértékűségen alapuló piacra jutást tesz

Side Bar