Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Brüsszel, 2005. december 21.

Ökológiai élelmiszerek: az új rendeletnek köszönhetően a fogyasztók és a mezőgazdasági termelők jobban átlátják a szabályzást

Az Európai Bizottság ma az ökológiai termelésről szóló új rendeletjavaslatot fogadott el, amelynek célja átláthatóbbá tenni a szabályokat mind a fogyasztók, mind pedig a mezőgazdasági termelők számára. Az új szabályok egyszerűbbek és az éghajlati és egyéb feltételek regionális eltéréseinek figyelembevétele érdekében rugalmasabbak lesznek. Az ökológiai élelmiszerek termelői dönthetnek arról, hogy használni kívánják-e az ökológiai élelmiszereket jelölő EU-logót. Ha úgy döntenek, hogy nem, akkor a termékeiken kötelezően fel kell tüntetni az EU-ökológiai feliratot. A felirat használatának feltétele, hogy a végtermék legalább 95%-ban ökológiai termelésből származó összetevőkből álljon. A géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO-k) tartalmazó termékeken nem tüntethető fel az ökológiai felirat, kivéve ha a termék véletlen szennyeződés következtében legfeljebb 0,9% géntechnológiával módosított szervezetet tartalmaz. Az ökológiai termékek behozatala engedélyezett lesz, ha termékek megfelelnek az EU-szabványoknak vagy ha a származási ország ezekkel egyenértékű garanciákat tud felmutatni.

Mariann Fischer Boel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos elmondta: „Az új rendeletnek köszönhetően a fogyasztók egyszerűbben felismerik majd az ökológiai termékeket és könnyebben megértik azok környezetvédelmi és állatjóléti előnyeit. A jelenlegi szabályokat egyszerűbb és átláthatóbb szabályok váltják fel. Az új szabályok az ökológiai termelés számára célkitűzéseket és alapelveket határoznak meg, világosabbá teszik a címkézési szabályokat és szabályozzák a behozatalt annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók tudják mit vásárolnak, a mezőgazdasági termelők pedig pontosan tisztában legyenek a betartandó szabályokkal.”

Az új rendelet a Tanácsnak az ökológiai élelmiszerekre és termelésre vonatkozó európai cselekvési tervről (2004. június) szóló 2004. októberi következtetéseire válaszul jött létre; a terv megfogalmazta az ökológiai gazdálkodásnak a közös agrárpolitikához való hozzájárulásáról szóló átfogó stratégiai elképzelést. A behozatali rendszer tekintetében az új szabályokat 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. Az új rendelet hatálybalépésének javasolt időpontja 2009. január 1.

Az új rendelet:

  • meghatározza az ökológiai termelés célkitűzéseit és alapelveit tekintetbe véve ugyanakkor a helyi feltételeket és a fejlődés egyes szakaszait,
  • biztosítja, hogy az említett célkitűzések és alapelvek egyenlően vonatkozzanak az ökológiai állattartás, az akvakultúra, a növény- és a takarmánytermesztés minden szakaszára, valamint az ökológiai élelmiszerek előállítására,
  • tisztázza a géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO-k) kapcsolatos szabályokat, vagyis azt, hogy az általános GMO-határértékek alkalmazandók, a GMO-termékek nem kaphatnak ökológiai címkét és a vetőmagok tekintetében speciális határértékeket lehet elfogadni,
  • kötelezővé teszi vagy az EU-logó vagy – ennek hiányában – a stilizált „EU-ÖKOLÓGIAI” felirat feltüntetését, korlátozásokat vezet be a címkézés és a reklámokban elhangzó állítások vonatkozásában az ökológiai termelés „általános fogalmának” előmozdítása érdekében,
  • megerősíti a kockázatalapú megközelítést és javítja az ellenőrzéseket az ellenőrzési rendszernek az összes élelmiszerre és takarmányra alkalmazandó hivatalos EU élelmiszer- és takarmányellenőrzési rendszerhez igazításával,
  • javítja az ökológiai termékek szabad áramlását annak biztosításával, hogy az EU szabályai a legmagasabb szabványokat garantálják, megerősíti az ellenőrzési rendszer objektivitását, a szabványok kölcsönös elismerését és csökkenti az ellenőrző hatóságok lehetőségét kevésbé szigorú szabályok engedélyezésére,
  • állandó behozatali szabályokat dolgoz ki, amelyek az előírásoknak teljes mértékben megfelelő termékek esetében közvetlen, vagy az egyenértékűségen alapuló piacra jutást tesz

Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website