Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Bruxelles, den 21. december 2005

Økologiske fødevarer: ny forordning vil skabe større klarhed for forbrugerne og landbrugsproducenterne

Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag til en ny forordning om økologisk produktion, der skal skabe større klarhed både for forbrugerne og landbrugsproducenterne. De nye regler bliver enklere og vil give mulighed for en vis fleksibilitet for at tage hensyn til regionale klimaforskelle og forskelle i produktionsbetingelser. Producenterne af økologiske fødevarer vil kunne vælge, om de ønsker at bruge EU's logo for økologiske produkter. Ønsker de ikke at bruge logoet, skal deres produkter mærkes som EU-økologiske. Mindst 95 % af det færdige produkt skal være økologisk for at kunne mærkes som økologisk. Produkter, der indeholder GMO'er, vil ikke kunne mærkes som økologiske, undtagen produkter, der har et GMO-indhold på højst 0,9 %, som skyldes utilsigtet kontaminering. Det er tilladt at importere økologiske produkter, når blot de opfylder EU-normerne, eller oprindelseslandet giver tilsvarende garantier for dem.

Mariann Fischer Boel, kommissæren med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, sagde: "Det bliver nu meget lettere for forbrugerne at identificere økologiske produkter og forstå, hvilke miljømæssige og dyrevelfærdsfordele der er forbundet med dem. De nugældende regler bliver afløst af enklere, mere gennemskuelige regler. Der opstilles mål og principper for økologisk produktion, mærkningsreglerne afklares, og importen reguleres for at sikre, at forbrugerne ved, hvad de køber, og at producenterne ved præcis, hvilke regler de skal overholde."

Den nye forordning er baseret på de konklusioner, som Rådet nåede frem til på sit møde i oktober 2004 om EU-aktionsplanen for økologiske fødevarer og økologisk landbrug fra juni 2004, som skabte en overordnet strategisk vision for det økologiske landbrugs bidrag til den fælles landbrugspolitik. De nye regler kommer til at gælde for importordningen fra den 1. januar 2007. Det foreslås, at den nye forordning skal anvendes fra den 1. januar 2009.

Den nye forordning:

  • opstiller mål og principper for økologisk produktion, samtidig med at der tages hensyn til lokale forhold og udviklingstrin
  • sikrer, at målene og principperne gælder ensartet for alle stadier af den økologiske husdyr- og akvakulturproduktion, den økologiske vegetabilske produktion og foderproduktion samt den økologiske fødevareproduktion
  • præciserer GMO-reglerne, især at de generelle GMO-grænseværdier gælder, at GMO-produkter ikke må mærkes som økologiske, og at der kan vedtages særlige grænseværdier for udsæd
  • gør det obligatorisk at anvende enten EU-logoet eller også betegnelsen "EU-ØKOLOGISK", og indfører restriktioner for, hvad der kan anføres i mærkningen og i reklamer, for at støtte det fælles begreb økologisk produktion
  • styrker den risikobaserede linje og forbedrer kontrollen ved at tilpasse kontrolordningen til EU's officielle fødevare- og foderkontrolordning, der gælder for alle fødevarer og foderstoffer
  • forbedrer den frie omsætning af økologiske produkter ved at sikre, at EU-reglerne garanterer de højeste normer, styrker kontrolordningens uvildighed, den gensidige anerkendelse af normer og indskrænker kontrolorganernes muligheder for at tillade mindre strenge regler
  • indfører permanente importregler baseret på direkte adgang for produkter, der er i fuld overensstemmelse med EU-reglerne, eller adgang for produkter, som frembyder tilsvarende

Side Bar