Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Briselē, 2005. gada 21. decembrī

Eiropas Komisija vēlas sekmēt videi draudzīgus transportlīdzekļus

Eiropas Komisija šodien ierosināja jaunu tiesību aktu, kura mērķis ir sekmēt videi draudzīgu transportlīdzekļu tirgus izveidi nolūkā samazināt piesārņojošu vielu emisiju transporta nozarē. Jaunajos Eiropas noteikumos paredzēts, ka valstu administrācijām jārezervē ceturtdaļa no ikgadējiem transportlīdzekļu iegādei paredzētajiem līdzekļiem videi draudzīgu transportlīdzekļu iegādei; tādējādi šie noteikumi transportlīdzekļu ražotājiem sniegs nepieciešamās garantijas, lai tie varētu izstrādāt šādus transportlīdzekļus plašākam tirgum.

„Sakarā ar pieaugošajām piesārņojuma problēmām pilsētās un nepārtraukto naftas cenu pieaugumu, ir jārod risinājumi, lai palīdzētu autotransporta nozarei ražot videi draudzīgākus transportlīdzekļus,” paziņoja Žaks Barro (Jacques Barrot), Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un komisārs transporta jautājumos. Enerģētikas komisārs Andris Piebalgs, kas pievienojies direktīvas priekšlikumam, piebilda: „Šie pasākumi ļaus ilgākā laika posmā paaugstināt energoefektivitāti transporta nozarē, kas ir viena no vispiesārņojošākajām un viena no lielākajām enerģijas patērētājām.”

Ņemot vērā pastāvīgo izaugsmi transporta nozarē un šīs izaugsmes neizbēgamās sekas – piesārņojumu un atkarību no naftas -, Komisija šobrīd uzsver vajadzību attīstīt videi draudzīgu transportlīdzekļu tirgu. Eiropas Savienībā autotransports patērē aptuveni ceturtdaļu enerģijas un rada aptuveni ceturtdaļu CO2 emisiju. Transportlīdzekļu emisiju samazināšanas un enerģijas ekonomijas potenciāls ir ievērojams. Tomēr nepieciešamās tehnoloģijas vēl joprojām ir dārgākas par tām, kuras izmanto tradicionālo transportlīdzekļu ražošanā.

Tāpēc Eiropas Komisija ir nolēmusi rīkoties, lai attīstītu jaunu transportlīdzekļu paaudzi, kas patērē mazāk enerģijas un rada mazāk piesārņojošu izmešu. Direktīvā noteikts, ka publiskās pārvaldes iestādes (valsts, teritoriālās kopienas, publisko tiesību subjekti, valsts uzņēmumi un uzņēmumi, kuri sniedz transporta pakalpojumus, pamatojoties uz līgumu ar publiskās pārvaldes iestādēm) vismaz 25 % no ikgadējiem līdzekļiem, kas atvēlēti smago transportlīdzekļu (vairāk kā 3,5 tonnas) iegādei (pirkums vai līzings), piešķir saskaņā ar Eiropas efektivitātes normām (EEV)[1] videi draudzīgāku transportlīdzekļu iegādei. Smago transportlīdzekļu kategorijā ietilpst autobusi un lielākā daļa kravas automašīnu, piemēram, atkritumu savākšanas transportlīdzekļi.

Sākotnēji pienākumu iegādāties videi draudzīgus transportlīdzekļus attiecina uz tām transportlīdzekļu kategorijām, kuru nozīmīgi pircēji ir publiskās pārvaldes iestādes (tās iegādājas aptuveni 6 % kravas automašīnu un aptuveni trešdaļu autobusu). Palielināts pieprasījums pēc videi draudzīgiem šīs kategorijas transportlīdzekļiem ļaus atbalstīt to attīstību, jo, radot pietiekamu pieprasījumu, tiek veidots dzīvotspējīgs tirgus, kurā var īstenot apjomradītus ietaupījumus.

Turklāt Komisijas veiktie pētījumi liecina par pozitīvu ietekmi uz Eiropas autotransporta nozares konkurētspēju. Ražotāju piedāvāti videi draudzīgi transportlīdzekļi būs nozīmīgs konkurētspējas faktors, ņemot vērā pilsētu piesārņojuma problēmas, ar ko sastapušās vairākas pasaules valstis, kuras piedzīvojušas strauju ekonomisko izaugsmi.

Komisija izskatīs iespēju nākošajā posmā attiecināt kvotas noteikšanas pienākumu arī uz citām transportlīdzekļu kategorijām. Cita starpā ar direktīvu tiks atbalstīta arī tādu transportlīdzekļu attīstība, kurus var darbināt ar degvielu, kurā ir liels biodegvielas piemaisījums (skatīt IP/05/1546 par rīcības plānu biomasas izmantošanai). Tas pats attiecas uz tādām piedziņas tehnoloģijām kā dabasgāze, sašķidrināta naftas gāze, ūdeņradis, elektrodzinēji vai hibrīdtransportlīdzekļi, kuri apvieno iekšdedzes dzinēju un elektrodzinēju.

Eiropas fondi ir atbalstījuši šīs tehnoloģijas pētniecības un attīstības programmās un ar struktūrfondu palīdzību. Komisijas priekšlikums ir iesniegts Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Saskaņā ar Direktīvu 2005/55/EK, OV L 275/1, 20.10.2005.


Side Bar