Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Briuselis, 2005 m. gruodžio 21 d.

Komisija siekia skatinti ekologiškus automobilius

Šiandien Europos Komisija pristatė naują teisės aktą, kuriuo siekiama prisidėti prie ekologiškų transporto priemonių rinkos kūrimo, kad būtų sumažinta transporto sektoriaus sukeliama tarša. Naujosios europinės taisyklės, pagal kurias 25 % per metus valstybinių įstaigų naujai įsigyjamų transporto priemonių turės būti ekologiškos, automobilių gamintojams suteiks garantijas, reikalingas platesnei tokios rūšies transporto priemonių rinkai kurti.

Komisijos vicepirmininkas Žakas Baro (Jacques Barrot) pareiškė, kad didėjant miestų taršai ir toliau augant naftos kainoms, reikia rasti būdų padėti automobilių pramonei gaminti ekologiškesnes transporto priemones. Už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgs, palaikantis tokios direktyvos pasiūlymą, pridūrė: „Tokios priemonės ilgainiui leis geriau išnaudoti išteklius transporto sektoriuje, kuris sukelia daugiausia taršos ir kuriam reikia daugiausia energijos išteklių.“

Kadangi transporto sektorius nuolatos plečiasi, o kartu vis stipriau juntamos su tuo susijusios taršos ir priklausomybės nuo naftos pasekmės, Komisija pabrėžia stiprėjančią būtinybę šiandien plėtoti ekologiškų transporto priemonių rinką. Europos Sąjungoje kelių transporto sektorius sunaudoja apie ketvirtį visų energetinių išteklių ir sukuria tokią pat dalį viso išmetamo CO2 dujų kiekio. Galimybių sumažinti transporto priemonių išmetamų taršalų kiekį ir taupiau naudoti energetikos išteklius dar yra gana daug. Tačiau tam reikalingos technologijos kol kas yra brangesnės už tradicinių automobilių gamybos technologijas.
Dėl šių priežasčių Europos Komisija nusprendė imtis veiksmų, kad paskatintų naujos kartos mažiau energijos reikalaujančių ir mažiau teršiančių automobilių gamybą. Direktyvoje numatyta, kad 25 % per metus viešųjų administravimų įstaigų (valstybinio ar vietos savivaldos pavaldumo, privataus kapitalo organizacijų, viešųjų įstaigų ir paslaugų teikėjų, su valstybinėmis institucijomis sudariusių susisiekimo paslaugų sutartis) naujai įsigyjamų (perkant arba įsigyjant išperkamosios nuomos būdu) sunkiasvorių transporto priemonių (kurių bendroji masė yra didesnė nei 3,5 t) privalės būti ekologiškesni automobiliai, kaip numatyta Europiniame veikimo standarte (EEV) [1]. Prie sunkiasvorių transporto priemonių priskiriami autobusai ir dauguma specialiosios paskirties transporto priemonių, kaip antai šiukšlių išvežimo sunkvežimiai.

Reikalavimas įsigyti ekologiškas transporto priemones iš pradžių bus taikomas tik tokių kategorijų transporto priemonėms, kurių valstybinės įstaigos įsigyja daugiausia (apie 6 % įsigyjant sunkvežimius ir apie trečdalis – autobusus). Padidėjusi ekologiškų automobilių paklausa suteiks galimybę padėti automobilių gamintojams kurti tokios rūšies transporto priemones: siekiama, kad sukūrus pakankamą masto ekonomiką leidžiančią pasiekti paklausą, rinka taptų rentabili. Beje, Komisijos atlikti tyrimai akivaizdžiai parodė teigiamą poveikį Europos automobilių pramonei. Žinant, kiek daug miestų taršos problemų kyla daugelyje sparčiai ekonomiškai augančių pasaulio šalių, tikimasi, kad padidėjusi ekologiškų automobilių pasiūla taps svarbiu konkurencijos postūmiu.

Vėliau Komisija išnagrinės, ar tikslinga tokių kvotų taikymą numatyti ir kitų kategorijų transporto priemonėms. Vienas iš direktyvos tikslų – skatinti kurti transporto priemones, kuriose galima naudoti didelę dalį biodegalų turinčius degalų mišinius (žr. IP/05/1546 dėl su biomase susijusio veiksmų plano). Kitų taikytinų technologinių sprendimų pavyzdžiai galėtų būti gamtinės dujos, suskystintos naftos dujos (SND), vandenilis, elektra arba mišrieji – vidaus degimo ir elektros – varikliai.

Tokie technologiniai sprendimai yra remiami Europos lėšomis per tyrimų bei taikomosios veiklos programas ir struktūrinių fondų lėšomis. Komisija direktyvos pasiūlymą bendro sprendimo priėmimo tvarka jau pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Kaip numatyta Direktyvoje 2005/55/EC, OL L 275/1, 2005.10.20


Side Bar