Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/1672

Brüsszel, 2005. december 21.

Az Európai Bizottság támogatni kívánja környezetbarát járműveket

A mai napon az Európai Bizottság új jogszabályra tett javaslatot, amelynek célja, hogy – a közlekedési ágazat károsanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében – hozzájáruljon a környezetbarát járművek piacának megteremtéséhez. Az új európai szabályok értelmében a hatóságok éves beszerzési keretük egynegyedét kötelesek környezetbarát járművek vásárlására fordítani, amelynek következtében a járműgyártók megkapják az ilyen járművek szélesebb piacra történő kifejlesztéséhez szükséges biztosítékokat.

„Látva a városi környezetszennyezésből fakadó egyre súlyosbodó problémákat, és a folyamatosan emelkedő kőolajárakat, támogatni kell a járműipart a környezetbarát járművek előállításában.” – nyilatkozta Jacques Barrot, a Bizottság közlekedésért felelős alelnöke. Az irányelvjavaslathoz csatlakozó energiaügyi biztos, Andris Piebalgs hozzátette: „Ezekkel az intézkedésekkel végre növelhető az egyik legkörnyezetszennyezőbb, és legnagyobb energiaszükségletű ágazat, a közlekedési ágazat energiahatékonysága.”

Látván a közlekedési ágazat folyamatos növekedését, az ezzel együtt járó környezetszennyezési hatásokat, valamint a kőolajfüggőséget, a Bizottság hangsúlyozza, milyen fontos a környezetbarát járművek piacának fejlesztése. Az Európai Unióban a széndioxid-kibocsátás és az energiafogyasztás közel egy negyedét a közúti közlekedés teszi ki. A járművek károsanyag-kibocsátásának csökkentésére és az energiamegtakarításra számos lehetőség kínálkozik. Azonban az ehhez szükséges technológiák továbbra is költségesebbek, mint a hagyományos járműgyártásban alkalmazott eljárások.

Ezért az Európai Bizottság úgy határozott, hogy támogatja olyan új generációs járművek kifejlesztését, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, és kisebb a károsanyag-kibocsátásuk. Az irányelv kötelezi a közigazgatási intézményeket (az államot, a regionális vagy helyi hatóságokat, a közjogi szervezeteket, az állami vállalkozásokat, valamint a közlekedési szolgáltatás nyújtása céljából a közigazgatási intézményekkel szerződéses viszonyban álló piaci szereplőket) arra, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járművek beszerzésére rendelkezésre álló éves keretük (beszerzések vagy lízingelések) legkevesebb 25%-át fordítsák a teljesítményre vonatkozó európai szabvány (EEV)[1] szerint meghatározott kiemelten környezetbarát járművek beszerzésére. A nehézgépjárművek kategóriájába tartoznak a buszok, illetve a legtöbb haszongépjármű, pl. a hulladékgyűjtő autók.

A környezetbarát járművek beszerzésére vonatkozó kötelezettség eredendően csak azon járműkategóriákra vonatkozik, amelyek a közigazgatási intézmények tulajdonában lévő járművek között jelentős piaci részesedéssel (a teherautók esetében körülbelül 6 %, a buszok esetében pedig körülbelül egy harmad) rendelkeznek. A környezetbarát járművek iránti megnövekedett kereslet segítségével a járműgyártók további fejlesztéseket valósíthatnak meg: a cél: a piac fizetőképessé tétele a méretgazdaságossághoz szükséges elegendő kereslet megteremtésével. A Bizottság által készített tanulmányok arra is rávilágítottak, hogy mindez előnyösen hat az európai járműipar versenyképességére is. A versenyképesség szempontjából sokat számít, hogy egy járműgyártó kínálatában szerepel-e környezetbarát jármű, hiszen a városi környezetszennyezés világszerte több, gyors gazdasági növekedésű országban is jellemző probléma.

A Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a beszerzésre vonatkozó kvótát idővel más járműkategóriákra is kiterjessze. Az irányelv egyik hatásaként ösztönzést kap a magas keverékarányban bioüzemanyagokkal működő járművek fejlesztése (lásd az IP/05/1546 sajtóközleményt a biomasszával kapcsolatos cselekvési tervről). Egyéb ilyen technológia a földgáz, az LPG (cseppfolyósított gáz), a hidrogén, valamint a robbanómotort és a villanymotort ötvöző elektromos vagy hibridmeghajtás.

Ezeket a technológiákat az európai alapok a kutatási és fejlesztési programokból és a strukturális alapokból finanszírozzák. Az együttdöntési eljárás keretében a Bizottság javaslatát most a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek továbbította.

Please see also : MEMO/05/495


[1] Amint azt a 2005/55/EK irányelv meghatározta, HL L 275/1., 2005. 10. 20.


Side Bar