Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Brüsszel, December 2005. december 21.

Állami támogatás: A Bizottság elfogadta a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó új regionális támogatási iránymutatásokat

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatási szabályainak megfelelően elfogadta az új regionális támogatási iránymutatásokat. Az iránymutatásokat a 2007–2013 közötti időszakra kell alkalmazni, amely egybeesik az EU strukturális alapjainak következő programozási időszakával. Az iránymutatások ismertetik a szegényebb régiók fejlesztését előmozdító állami támogatások (többek között közvetlen befektetési támogatások és a vállalatoknak biztosított adócsökkentések) engedélyezésének szabályait. Az iránymutatások megadják a regionális támogatásra jogosult régiók kiválasztásának szabályait, és meghatározzák a támogatás engedélyezett maximális szintjét. Az EU kohéziós politikájával és az Európai Tanács azon óhajával összhangban, hogy legyen kevesebb, de célirányosabb állami támogatás, az új iránymutatások fókusza a kibővített Unió leghátrányosabb helyzetű régióira helyeződik át, a versenyképesség javítása és a zökkenőmentes átmenet szükségességének egyidejű figyelembe vételével.

Neelie Kroes, versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „Az iránymutatások igazságos egyensúlyt teremtenek a különböző érintett érdekek között, támogatják kohéziós célkitűzéseinket, és elősegítik azt, hogy az állami támogatási cselekvési terv kevesebb, de célirányosabb támogatásokra összpontosítson. Nagy örömömre szolgál, hogy időben végeztünk az iránymutatások felülvizsgálatával ahhoz, hogy a tagállamok elkészíthessék a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális fejlesztési stratégiáikat.”

A jelenlegi iránymutatások szerint az EU-25-ök lakosságának 52,2 %-a él regionális állami támogatásra jogosult régiókban, ebből 34,2 % az EU-25-ök összesített átlagához képest hátrányos helyzetben lévő (és így a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja[1] szerint támogatásra jogosult) régiókban él és a legmagasabb támogatási kulcsokra (40 %–50 %) jogosult, a többi 18 % pedig viszonylag kevésbé hátrányos helyzetben lévő (és így a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja[2] szerint támogatásra jogosult) régiókban él és alacsonyabb támogatási kulcsokra (10 %–20 %) jogosult.

Az új iránymutatások a teljes népesség regionális állami támogatásban részesülő hányadát az EU-25-ök népességének 43,1 %-ában határozzák meg. Az iránymutatások tartalmaznak egy biztonsági hálót is annak biztosítására, hogy egy tagállam se veszítse el jelenlegi jogosultságainak több mint 50 %-át.

Az EU-25-ök egy főre jutó átlagos GDP-jének 75 %-át el nem érő (tehát hátrányos helyzetben lévő) régiók a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint a legmagasabb támogatási kulcsokra, valamint működési támogatásra (a vállalatok folyó kiadásainak csökkentését célzó regionális támogatás) is jogosultak. E régiók az EU-25-ök lakosságának 27,7 %-át teszik ki. Ezek a régiók a közöttük fennálló jelentős jóléti különbségek miatt (a közösségi átlag 32,2 és 74,9 %-a között mozgó értékek) három kategóriára oszlanak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezekben a régiókban nagyvállalatok kapják a regionális támogatást, a legmagasabb támogatási kulcsok a következőképpen alakulnak:

Regionális GDP az EU-25-ök %-ában
Lakosság az EU-25-ök lakosságának %-ában
Legmagasabb támogatási kulcsok a nagyvállalatok számára
<75%
14.05%
30%
<60%
6.30%
40%
<45%
7.37%
50%

A legkülső régiók egyedi hátrányaik miatt – GDP-jük arányától függetlenül – a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint hátrányos helyzetűnek minősülnek..

Az ún. „statisztikai hatás által érintett régiók” – amelyek GDP-je nem éri el az EU-15-ök GDP-jének 75 %-át, de meghaladja az EU-25-ök GDP-jének 75 %-át (az EU-25-ök lakosságának 3,6 %-a) – átmenetileg „hátrányos helyzetben lévő” státuszt élveznek, és az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb támogatási kulcsokra lesznek jogosultak, 2010.12.31-ig a nagyvállalatokra 30 %-os támogatási kulcs vonatkozik. E régiók helyzetének felülvizsgálatára 2010-ben kerül sor. Amennyiben helyzetük romlik, továbbra is érvényes marad rájuk a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja. Ellenkező esetben 2011.1.1-től kezdve a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerint 20 %-os támogatási kulcsra lesznek jogosultak.

Az EU-25-ök egy főre jutó átlagos GDP-jének 75 %-át meghaladó régiók esetén az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint a tagállamok alacsonyabb (10 % és 15 % közötti) kulcsok mellett utalhatnak ki regionális támogatásokat azon területek javára, amelyeket a nemzeti regionális fejlesztési politikával összhangban maguk állapíthatnak meg, de nem szabad túllépniük egy bizonyos legnagyobb népességi lefedettséget, és be kell tartaniuk néhány minimális feltételt a visszaélések megelőzésére.

Átmeneti intézkedéseket terveznek 2010-ig azokra a régiókra, amelyek esetén a legnagyobb mértékben csökkennek a támogatási kulcsok, valamint 2008-ig azokra a régiókra, amelyek az új iránymutatások alapján elvesztik támogatási jogosultságukat.

A támogatási kulcsok a támogatásban részesülő összes területen növelhetők: kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 %-kal, középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén pedig 10 %-kal.

A támogatott területeken új támogatási formát engedélyeznek a vállalkozásalapítások előmozdítására, amely a kisvállalkozások létrehozásának és bővítésének első öt évében nyújtható.

A működési támogatások új formáját engedélyezik továbbá a leggyérebben lakott területek elnéptelenedésének megakadályozására, valamint a legkülső régiókra vonatkozóan egyszerűsítik a működési támogatások nyújtásának szabályait.

Az új iránymutatások a jelenlegi szabályok tisztázásának és egyszerűsítésének érdekében emellett egy sor más módosítást is tartalmaznak. Az 50 millió eurót meghaladó nagyon nagy befektetési projektek szabályai első ízben szerepelnek a regionális támogatási iránymutatásokban.

Az új iránymutatások a következő címen érhetők el:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

Regionális támogatási lefedettség országonként, 2007– 2013

%-ban
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EU-25-ök*
EU-27-ek*
Hátrányos helyzetű
területek
(87. cikk (3) bekezdés a) pont)
0
0
12.5
36.6
36.2
2.9
0
29.2
0
0
0
70.1
0
0
4.0
15
88.6
72.2
0
88.9
27.7
32.2
„Statisztikai hatás által érintett” területek
12.4
0
6.1
55.5
5.8
0
0
1.0
0
0
3.4
3.8
0
0
0.6
4.3
0
0
0
0
3.6
3.4
Egyéb területek
(87. cikk (3) bekezdés c) pont)
13.5
8.6
11.0
7.9
17.7
15.5
50.0
3.9
16
7.5
19.1
2.8
33.0
15.3
19.3
13.3
0
27.8
50
0
11.8
10.8
Összesen
25.9
8.6
29.6
100
59.6
18.4
50
34.1
16
7.5
22.5
76.7
33.0
15.3
23.9
32.5
88.6
100
50
88.9
43.1
46.4

* Megjegyzendő, hogy Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint 100 %-os lefedésűek, és nem szerepelnek a táblázatban, de az EU-25-ök összesített adata tartalmazza őket is. Bulgária és Románia a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint szintén 100 %-os lefedésűek lesznek, és szerepelnek az EU-27-ek összesített adatában.


[1] Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető „az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság”.

[2] Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető „az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben”.


Side Bar