Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1653

Bρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2005

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις της συνθήκης ΕΚ. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα ισχύσουν από το 2007 έως το 2013, την ίδια περίοδο που ισχύει και για τον επόμενο προγραμματισμό των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τους κανόνες για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων που προωθούν την ανάπτυξη των φτωχότερων περιοχών, και καλύπτουν ενισχύσεις όπως τις άμεσες επενδυτικές επιδοτήσεις και τις φορολογικές μειώσεις για επιχειρήσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις, και ορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των εν λόγω ενισχύσεων. Ευθυγραμμισμένες με την πολιτική συνοχής στις ΕΕ και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για λιγότερες και καλύτερα επικεντρωμένες κρατικές ενισχύσεις, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές επανεστιάζουν τις περιφερειακές ενισχύσεις στις φτωχότερες περιοχές της διευρυμένης Ένωσης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την αναγκαιότητα βελτίωσης του ανταγωνισμού και διασφάλισης μιας ομαλής μετάβασης.

Η αρμόδια επίτροπος για τον ανταγωνισμό κα Neelie Kroes δήλωσε σχετικά: «οι κατευθυντήριες γραμμές αντιπροσωπεύουν μία δίκαιη ισορροπία, στηρίζουν τους στόχους συνοχής μας, και συμβάλλουν στον σκοπό του σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις για λιγότερες και καλύτερα επικεντρωμένες ενισχύσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμπληρώσαμε έγκαιρα την αναθεώρηση ώστε τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν τις στρατηγικές τους περιφερειακής ανάπτυξης για το 2007-2013.»

Βάσει των τρεχουσών κατευθυντηρίων γραμμών, το 52,2% του πληθυσμού της ΕΕ-25 ζει σε περιοχές επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις, με το 34,2% του πληθυσμού της ΕΕ-25 να ζει σε περιοχές που θεωρούνται μειονεκτικές σε σχέση με το σύνολο του μέσου όρου της ΕΕ-25 (και άρα επιλέξιμες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης[1]), επιλέξιμες για τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης (40% - 50%), και 18% ζει σε περιοχές που είναι συγκριτικά λιγότερο μειονεκτικές (επιλέξιμες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης[2]) και συνεπώς επιλέξιμες για χαμηλότερα ποσοστά ενίσχυσης της τάξης του 10% - 20%.

Βάσει των νέων κατευθυντήριων γραμμών, η συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθορίζεται στο 43,1% του πληθυσμού της ΕΕ-25. Περιλαμβάνεται έτσι ένα «δίκτυ ασφαλείας» ώστε να διασφαλίζεται ότι κανένα κράτος μέλος δεν χάνει περισσότερο από 50% των σημερινών πόρων του.

Περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 (δηλαδή μειονεκτικές) είναι επιλέξιμες για τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), καθώς και για λειτουργικές ενισχύσεις (ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με στόχο την μείωση των τρεχουσών δαπανών των επιχειρήσεων). Οι περιοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 27,7% του πληθυσμού της ΕΕ-25. Δεδομένης της πολύ μεγάλης διαφοράς του κατά κεφαλή εισοδήματος των περιοχών αυτών, που κυμαίνεται από 32,2% έως 74,9% του κοινοτικού μέσου όρου, κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι όπου χορηγείται ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα σε μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές, τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής:

Περιφερειακό ΑΕΠ ως ποσοστό του ΑΕΠ ΕΕ-25
% του πληθυσμού ΕΕ-25
Μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις
<75%
14.05%
30%
<60%
6.30%
40%
<45%
7.37%
50%

Λόγω των συγκεκριμένων μειονεκτημάτων τους, οι πιο απομακρυσμένες περιοχές θεωρούνται μειονεκτικές βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ανεξάρτητα από το σχετικό ΑΕΠ τους.

Οι λεγόμενες «περιοχές στατιστικού αποτελέσματος» - που έχουν λιγότερο από το 75% του ΑΕΠ της ΕΕ-15 αλλά περισσότερο από το 75% του ΑΕΠ της ΕΕ-25 (3,6% του πληθυσμού της ΕΕ-25) θα καλύπτονται από ένα μεταβατικό καθεστώς ως «μειονεκτικές» και θα δικαιούνται τα χαμηλότερα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ, με ποσοστό ενίσχυσης 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις έως τις 31.12.2010. Η κατάσταση των περιοχών αυτών θα επανεξεταστεί το 2010. Εφόσον η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, θα συνεχίσουν να εμπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) διαφορετικά, θα είναι επιλέξιμες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) με ποσοστό ενίσχυσης της τάξεως του 20% από την 01.01.2011.

Σε ότι αφορά τις περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα με χαμηλότερα ποσοστά (μεταξύ 10 και 15%) βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ σε περιοχές που θα μπορούν να καθορίσουν τα ίδια βάσει της εθνικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά με κάποιο ανώτατο όριο πληθυσμιακής κάλυψης και ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε να προληφθούν τυχόν καταχρήσεις.

Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις ως το 2010 για περιοχές που θα πληγούν από τις μεγαλύτερες μειώσεις ποσοστών ενίσχυσης και, ως το 2008, για περιοχές που παύουν να είναι επιλέξιμες βάσει των νέων κατευθυντήριων γραμμών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν σε όλες τις ενισχυόμενες περιοχές κατά 20% όταν οι ενισχύσεις χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% όταν χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιτρέπεται μία νέα μορφή ενισχύσεων προκειμένου να ενθαρρυνθούν επιχειρήσεις που ξεκινούν τη δραστηριότητά τους σε ενισχυόμενες περιοχές, που θα ισχύουν για τα στάδια εγκατάστασης και ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων για τα πρώτα πέντε έτη.

Θα επιτραπεί επίσης μία νέα μορφή λειτουργικών ενισχύσεων ώστε να αντιμετωπιστεί η μείωση του πληθυσμού στις πλέον αραιοκατοικημένες περιοχές, ενώ οι κανόνες για τη χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων στις πιο απομακρυσμένες περιοχές απλοποιούνται.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν επίσης ορισμένες άλλες αλλαγές που διασαφηνίζουν και απλοποιούν τους ισχύοντες κανόνες. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα οι κανόνες για τα πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional/

MEMO/05/491

Πληθυσμιακή κάλυψη των περιφερειακών ενισχύσεων, 2007 – 2013

Σε ποσοστά
B
Dk
D
Gr
Esp
F
Irl
I
Lux
Nl
Ös
Port
SF
S
UK
EU-15
Cz
Hu
Cy
Slk
EU-25*
EU-27*
Μειονεκτικές περιοχές
(Άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α)
0
0
12.5
36.6
36.2
2.9
0
29.2
0
0
0
70.1
0
0
4.0
15
88.6
72.2
0
88.9
27.7
32.2
Περιοχές «στατιστικού αποτελέσματος»
12.4
0
6.1
55.5
5.8
0
0
1.0
0
0
3.4
3.8
0
0
0.6
4.3
0
0
0
0
3.6
3.4
Λοιπές περιοχές
(Άρθρο 87 παρ.3 στοιχείο γ)
13.5
8.6
11.0
7.9
17.7
15.5
50.0
3.9
16
7.5
19.1
2.8
33.0
15.3
19.3
13.3
0
27.8
50
0
11.8
10.8
Σύνολο
25.9
8.6
29.6
100
59.6
18.4
50
34.1
16
7.5
22.5
76.7
33.0
15.3
23.9
32.5
88.6
100
50
88.9
43.1
46.4

* Σημείωση: η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Σλοβενία καλύπτονται κατά 100% βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και συνεπώς παραλείπονται από τον πίνακα, αλλά περιλαμβάνονται στο σύνολο ΕΕ-25. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία καλύπτονται επίσης κατά΄100% βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και περιλαμβάνονται στα σύνολα ΕΕ-27.


[1] Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι «οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιωτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση» συμβιβάζονται με την κοινή αγορά.

[2] Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι «οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον» συμβιβάζονται με την κοινή αγορά.


Side Bar