Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL PL

IP/05/1633

Bruselj, 19. december 2005

Pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora: poziv trem državam članicam k izvajanju predpisov

Komisija je Grčiji in Slovenija poslala obrazloženi mnenji ter se odločila, da bo primer proti Poljski predložila v obravnavo Sodišču zaradi nespoštovanja zakonodaje EU glede izboljšanja dostopnosti in uporabe pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

„Pomembno je, da vse države članice pravilno izvajajo to zakonodajo, ki povečuje varovanje pomorskega okolja. Treba je spoštovati tako obveznosti poveljnikov ladij, da predajo odpadke, kot držav članic, da zagotovijo zmogljivosti za njihovo obdelavo,“ je izjavil podpredsednik Jacques Barrot, odgovoren za promet.

Namen Direktive[1], sprejete leta 2000, je z izboljšanjem dostopnosti in uporabe zmogljivosti za sprejemanje ter obdelavo odpadkov in ostankov tovora zagotoviti, da bi ladje, ki uporabljajo pristanišča v Evropski uniji, zmanjšale odlaganje ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje, kar bi povečalo varovanje pomorskega okolja.

Medtem ko gre v primerih Slovenije in Poljske za različna vprašanja glede neusklajenosti z Direktivo, gre v primeru Grčije za neizvajanje obveznosti za razvoj, odobritev in izvajanje načrtov za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi v vseh grških pristaniščih, vključno z ribiškimi pristanišči in pristanišči za jahte. Ti načrti so ključni pri zagotavljanju, da razpoložljive pristaniške zmogljivosti ustrezajo ladjam, ki navadno uporabljajo pristanišča, da njihovo delovanje za ladje ni preveč zamudno in da so pristojbine poštene, pregledne in enakopravne.

Države članice so morale Direktivo ustrezno prenesti v notranje pravo in osnovati načrte za prevzem in ravnanje z odpadki za vsa svoja pristanišča do 27. decembra 2002.


[1] Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 28.12.2000, str. 81).


Side Bar