Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1632

Brussel, 19 december 2005

Veiligheid van passagiersschepen: de Europese Commissie roept België en het Verenigd Koninkrijk op de regels uit te voeren

De Commissie heeft met redenen omklede adviezen – de laatste stap voordat een zaak bij het Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt – naar België en het Verenigd Koninkrijk verstuurd omdat deze landen de EU-wetgeving inzake ro-ro-passagiersschepen niet volledig in nationaal recht hebben omgezet. De Commissie zal niet tolereren dat de lidstaten het volledig invoeren van regels met betrekking tot de veiligheid van personen die per schip reizen uitstellen.

Het doel van de twee richtlijnen[1] die in 2003 zijn vastgesteld, is om strengere stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen in te voeren, evenals veiligheidsvoorschriften voor reizigers met beperkte mobiliteit op schepen die binnen de Europese Unie varen, om zo de veiligheid van passagiers in de EU-wateren in het algemeen te verbeteren.

De richtlijnen moesten uiterlijk op 17 november 2004 in nationaal recht zijn omgezet. België heeft Richtlijn 2003/24/EG nog niet omgezet, terwijl het Verenigd Koninkrijk beide richtlijnen nog niet heeft omgezet met betrekking tot Gibraltar.


[1] Richtlijn 2003/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende wijziging van Richtlijn 98/18/EG van de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (PB L 123 van 17.5.2003, blz. 18) en Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen (PB L 123 van 17.5.2003, blz. 22)


Side Bar