Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1608

Briselē, 2005. gada 15. decembrī

ES noteikumi par trokšņu robežu aviācijā: Eiropas Komisija ierosina Eiropas Kopienu Tiesā lietu pret Latviju

Komisija šodien pieņēma lēmumu ierosināt Eiropas Kopienu Tiesā lietu pret Latviju, jo tā nav transponējusi Eiropas tiesību aktus par ekspluatācijas ierobežojumiem ES lidostās, kas saistīti ar troksni. Lai būtu saskaņota pieeja trokšņa samazināšanai aviācijā, ir svarīgi, ka dalībvalstis ievēro Eiropas tiesību aktus un procedūras.

„Troksnis lidostu rajonā Eiropas pilsoņiem ir īpaši svarīgs jautājums. Latvijai iespējami īsā laikā ir jāpiemēro šie tiesību akti, kas nodrošina saskaņotu trokšņa problēmu risinājumu ES lidostu tuvumā”, teica Žaks Baro, par transportu atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks.

Direktīva[1] paredz, ka visām ES dalībvalstīm ir jāpiemēro īpašas procedūras, pirms tās ievieš ekspluatācijas ierobežojumus, kas saistīti ar troksni. Tā paredz sistēmu, kas aizsargā iekšējā tirgus prasības, nodrošinot, ka lidostās konstatējot līdzīgas ar troksni saistītas problēmas, tiek piemēroti līdzīgi risinājumi. Jo īpaši tajā ir paredzēta saskaņota minimālajām prasībām atbilstoša lidaparāta definīcija un noteikti noteikumi, kas jāpiemēro, ieviešot ekspluatācijas ierobežojumus, lai izņemtu šā tipa lidmašīnas.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 26. marta Direktīva 2002/30/EK par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešanu Kopienas lidostās, kas saistīti ar troksni, OV L 085, 28.3.2002.


Side Bar