Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT EL

IP/05/1578

V Bruselu dne 13. prosince 2005

Pracovní doba v silniční dopravě: 10 členských států dosud nezavedlo příslušné předpisy

Evropská komise dnes zaslala České republice, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Rakousku, Řecku a Španělsku odůvodněné stanovisko, poslední upozornění před podáním formální stížnosti k Evropskému soudnímu dvoru, neboť tyto členské státy Komisi dosud nesdělily vnitrostátní prováděcí opatření týkající se pracovní doby pro odvětví silniční dopravy. Předpisy o pracovní době se týkají doby řízení, nakládky a vykládky, údržby vozidel a administrativních prací. Cílem těchto právních předpisů je zlepšit a harmonizovat sociální podmínky pracovníků v silniční dopravě na evropském dopravním trhu a přispět k větší bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků, spravedlivé hospodářské soutěži a zvýšené bezpečnosti v silniční dopravě.

„Vzhledem k tomu, že od minulého týdne máme dohodu o pokrokovějších dobách řízení a odpočinku a silnějších kontrolách, mrzí mne, že některé členské státy dosud nezavedly předpisy o pracovní době z roku 2002, “ řekl místopředseda Komise Jacques Barrot, který je odpovědný za dopravní politiku.

Směrnice o pracovní době z roku 2002[1] je důležitou součástí sociálního rozměru právních předpisů EU o silniční dopravě, které vznikaly společně s hospodářskou složkou zacílenou na liberalizaci služeb na vnitřním trhu. Touto směrnicí má být zajištěno, aby řidiči z povolání neměli neúměrně dlouhou pracovní dobu, a nebyli tak hrozbou pro sebe ani ostatní účastníky silniční dopravy. Směrnice má rovněž bojovat proti nespravedlivé hospodářské soutěži, která může členské státy svádět k tomu, aby svým vnitrostátním vozidlům povolovaly delší pracovní dobu.

Členské státy měly do 23. března 2005 provést směrnici do svých vnitrostátních právních předpisů a informovat Komisi o vnitrostátních prováděcích opatřeních. Deset členských států, a sice Česká republika, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko, tak dosud neučinilo. Pouze Česká republika informovala Komisi o některých opatřeních, i když dosud ne o všech, zatímco ostatní uvedené země jí nepodaly sdělení žádné.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, Úř. věst. L 80 ze dne 23. března 2002.


Side Bar