Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Bruselj, 13. december 2005

[ ]

TV brez meja: Komisija predlaga posodobljene predpise za televizijske in televizijskim podobne storitve digitalne dobe

Evropska komisija je danes predložila v obravnavo predlog za posodobitev Direktive EU iz leta 1989 o „TV brez meja“, da bi obdržala korak s hitrim tehnološkim in tržnim razvojem v Evropskem avdiovizualnem sektorju. Predlog želi v skladu z načelom o boljši zakonski ureditvi zmanjšati upravno obremenitev evropskih ponudnikov televizijskih in televizijskim podobnih storitev ter omogočiti večjo prožnost pri financiranju avdiovizualnih vsebin z novimi oblikami oglaševanja. Predlog bo ustvaril tudi enake konkurenčne pogoje za vse družbe, ki ponujajo televizijskim podobne storitve, ne glede na tehnologijo, ki jo uporabljajo (npr. televizijsko oddajanje, hitri širokopasovni dostop, tretja generacija mobilnih telefonov). Komisija zato predlaga, da se različni nacionalni predpisi glede zaščite mladoletnikov, preprečevanja spodbujanja rasne nestrpnosti in prepovedi prikritega oglaševanja nadomestijo pri avdiovizualnih storitvah na zahtevo z osnovnim minimalnim standardom zaščite, ki bo veljal za vso EU. Ta nov pristop politike bi moral pospešiti nastanek brezhibno delujočega enotnega trga za televizijske in televizijskim podobne storitve ter uveljaviti močno in ustvarjalno evropsko industrijo avdiovizualnih vsebin.

„Moja želja je, da bi evropska industrija avdiovizualnih vsebin uspevala v okviru najsodobnejših in najprožnejših predpisov na svetu“, je izjavila komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Novi predpisi bi morali prinesti nove možnosti za multimedijske vsebine, spodbuditi konkurenco in povečati izbiro za potrošnike, pri tem pa uveljavljati cilje javnega interesa, denimo zaščito mladoletnikov in kulturno različnost. Obstoječi predpisi so zaradi tehnološkega in tržnega razvoja postali odvečni, zato jih je treba odpraviti ter tako narediti odločilen korak k avdiovizualnim medijem brez meja na evropskem enotnem trgu.“

Po predlogu Komisije bo televizijske in televizijskim podobne storitve urejala posodobljena Direktiva o TV brez meja. Predlog želi sedanje predpise EU odpreti tehnološkemu razvoju, zato razlikuje med „linearnimi“ storitvami (npr. redno oddajanje po tradicionalni televiziji, internetu ali mobilnih telefonih, ki vsebine „potisne“ gledalcem) in „nelinearnami“ storitvami, denimo filmi in novicami na zahtevo, ki jih gledalec „potegne“ iz omrežja. Današnji predpisi o TV bi se uporabljali za linearne storitve v sodobnejši, prožnejši obliki, medtem ko bi za nelinearne storitve veljali zgolj osnovni predpisi, npr. zaščita mladoletnikov, preprečevanje spodbujanja rasne nestrpnosti in prepoved prikritega oglaševanja. Uskladitev teh predpisov po vsej Evropi bo zagotovila, da bodo morali ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev upoštevati predpise samo tiste države članice, v kateri imajo sedež, ne pa različnih predpisov vseh držav članic, v katerih je mogoče sprejemati njihove storitve.

Prožnejša pravila pri oglaševanju

Predlog Komisije v zvezi z rednim oddajanjem televizijskih programov odpravlja birokratizem, prilagaja obstoječa pravila novim oblikam oglaševanja ter spodbuja samoregulacijo in koregulacijo. Posodobljena direktiva bi namesto uvedbe podrobnih pravil o tem, kako pogosto in pod katerimi pogoji lahko oglasi prekinejo program, poenostavila obstoječa pravila EU. V prihodnje bi izdajatelji televizijskih programov lahko izbrali najustreznejši trenutek za prekinitev programa z oglasi in ne bi bili tako kot zdaj prisiljeni upoštevati razporeditev oglaševanja na 20 minut. Ne bi pa bilo dovoljeno povečati količine oglaševanja, saj predlog Komisije ohranja obstoječi prag 12 minut na uro.

Nova direktiva bi podprla tudi novejše oblike oglaševanja, denimo polzaslonsko oglaševanje, virtualno in interaktivno oglaševanje. Promocijsko prikazovanje izdelkov bi bilo prvič doslej izrecno opredeljeno in bi dobilo jasen pravni okvir. Jasno prepoznavno promocijsko prikazovanje izdelkov bi bilo v Evropi dovoljeno pri linearnih in nelinearnih avdiovizualnih storitvah, izjema bi bili le informativni programi, tekoče zadeve in otroške oddaje. Prikrito oglaševanje bi preprečevala obvestila na začetku oddaje, ki bi potrošnike opozorila na prikazani izdelek v oddaji. Ta nova pravila bi morala odpraviti pravno negotovost, zagotoviti dodatno financiranje za evropske produkcije in tako povečati konkurenčnost evropskega sektorja avdiovizualnih vsebin.

Predlagana posodobitev Direktive o TV brez meja v skladu s politiko Komisije o boljši zakonski ureditvi ne vpliva na zasebno dopisovanje, elektronske različice časopisov in revij, spletišča, ki niso namenjena predvsem avdiovizualnim medijskim vsebinam ter zgolj zvočno ali radijsko oddajanje. Tako se upošteva intenzivno posvetovanje, ki se je po vsej Evropi začelo julija (see IP/05/908) in v katerem so dejavno sodelovali predstavniki avdiovizualnega sektorja, operaterji telekomunikacijskih storitev, ponudniki internetnih storitev, organizacije potrošnikov in druge zainteresirane strani.

Posodobitev pravil EU o avdiovizualnih medijskih vsebinah je del strategije i2010, ki si je za cilj postavila evropsko informacijsko družbo za gospodarsko rast in delovna mesta (see IP/05/643).
Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar