Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1573

Brüsszel, 2005. december 13.

[ ]

Határok nélküli televíziózás: a Bizottság korszerűbb szabályozást javasol a digitális kor televíziós és televízióhoz hasonló szolgáltatásaira

A Bizottság ma javaslatot nyújtott be az EU 1989-es, „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelvének megújítására, amely ezáltal tartja a lépést az európai audiovizuális szolgáltatások piacán és a technika területén tapasztalható gyors fejlődéssel. A jobb szabályozás elvével összhangban a javaslat enyhíteni szándékozik a televíziós és a televízióhoz hasonló szolgáltatást nyújtó európai vállalatok szabályozásból fakadó terheit, és új reklámozási formák engedélyezésével szélesebb teret enged az audiovizuális tartalom finanszírozásának. A javaslatnak az is célja, hogy egyenlő feltételeket teremtsen a televíziózáshoz hasonló szolgáltatást nyújtó valamennyi vállalat számára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás milyen technológián (műsorszóráson, nagy sebességű széles sávú hálózaton, harmadik generációs mobilkapcsolaton stb.) keresztül valósul meg. A Bizottság ennek érdekében javasolja, hogy a kiskorúakat védő, a fajgyűlöletre uszítást és a burkolt reklámot megakadályozó nemzeti előírások labirintusát olyan, az egész Európai Unióban érvényes szabályok váltsák fel, amelyek minimális védelmet biztosítanak a lekérhető audiovizuális szolgáltatások területén. Ez az új politikai megközelítés a várakozások szerint felgyorsítja a televíziózás és a televízióhoz hasonló szolgáltatások valóban egységes piacának kialakulását, és elősegíti az életerős és kreatív európai tartalomipart.
„Célom, hogy a világ egyik legkorszerűbb és legrugalmasabb jogszabályi környezetében virágozzék az európai audiovizuális tartalomipar – jelentette ki Viviane Reding, az információs társadalomért és a médiaügyekért felelős biztos. – Az új szabályoktól azt várom, hogy megnyitják a multimédiában rejlő lehetőségeket, serkentik a versenyt, bővítik a fogyasztók számára rendelkezésre álló választékot, és mindeközben elősegítik több közérdekű cél, például a kiskorúak védelme és a kulturális sokszínűség érvényesülését. El kell törölni azokat a meglévő szabályokat, amelyek a technológiai háttér és a piac fejlődése következtében elavultak, és az európai egységes piacon meg kell tenni a döntő lépést a határok nélküli audiovizuális média felé.”

A Bizottság javaslata értelmében a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv korszerűsített változata egyaránt szabályozza a televíziózást és a televízióhoz hasonló szolgáltatásokat. Annak érdekében, hogy a meglévő uniós szabályok a műszaki háttér fejlődésével is érvényesek maradjanak, a javaslat különbséget tesz „lineáris” szolgáltatások (hagyományos televízióval, interneten keresztül vagy mobiltelefonnal fogható, kötött műsorrenden alapuló adások, amelyek passzív nézőt feltételeznek) és „nemlineáris" szolgáltatások (például lekérhető filmek vagy hírek, amelyek aktív nézői magatartást várnak el) között. A ma a televíziós műsorszolgáltatásra előírt szabályok a jövőben korszerűbb, rugalmasabb formájukban a lineáris szolgáltatásokat szabályozzák, míg a nemlineáris szolgáltatásokra csak minimumszabályok lesznek érvényben például a kiskorúak védelme, a fajgyűlöletre uszítás megelőzése vagy a burkolt reklám kizárása érdekében. A szóban forgó szabályok uniós szintű harmonizálása azt is biztosítja, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatóknak csak az abban a tagállamban érvényes előírásoknak kelljen megfelelniük, amelyben telephelyük van, és nem az összes olyan tagállam szerteágazó szabályozásának, ahol szolgáltatásukat igénybe veszik.

Rugalmasabb reklámszabályok

A kötött műsorrenden alapuló műsorszolgáltatások területén a Bizottság javaslata csökkenti a bürokráciát, új reklámformák engedélyezésével rugalmasabbá teszi a meglévő szabályokat, és bátorítja az ön- és társszabályozást. A korszerűsített irányelv nem írja elő többé, milyen gyakran és milyen feltételek mellett szakíthatók meg a műsorok reklámmal, hanem ellenkezőleg: egyszerűsíti a meglévő európai uniós szabályozást. A jövőben a műsorszolgáltatók maguk választhatják meg, mikor a legcélszerűbb reklámot elhelyezni a műsorban, és nem kötik a kezüket többé olyan szabályok, hogy például a reklámmegszakítások között legalább 20 percet kell hagyni. A reklám mennyisége ugyanakkor nem növelhető, mert a Bizottság az óránkénti 12 perces plafon megtartását javasolja.

Az új irányelv támogatja az új reklámformákat, például a képernyő egy részén elhelyezett, a virtuális és az interaktív reklámot. Most először pontosan meghatározza és egyértelmű jogi keretbe helyezi a termékmegjelenítést. A hírműsorok, az aktuális témákkal foglalkozó műsorok és a gyermekműsorok kivételével Európában egyértelmű megjelölés esetén legális lesz a termékmegjelenítés mind a lineáris, mind a nemlineáris szolgáltatásokban. A burkolt reklám kizárása érdekében a műsor elején tájékoztatni kell a fogyasztókat a termékmegjelenítés tényéről. Az új szabályok a jogbiztonság növelését szolgálják, többletforrásokat biztosítanak az európai alkotások számára, és ezáltal fokozzák az európai audiovizuális iparág versenyképességét.

A jobb szabályozást célzó bizottsági politikával összhangban a határok nélküli televíziózásról szóló irányelv javasolt korszerűsítése nem érinti a magánlevelezést, a hírlapok és a folyóiratok elektronikus változatait, az elsősorban nem audiovizuális médiatartalmat kínáló weblapokat, a kép nélküli hangátvitelt és a rádiózást. Mindez figyelembe veszi a júliusban megindított intenzív, egész Európára kiterjedő konzultációs folyamat (IP/05/908) eredményeit, amelyben az audiovizuális iparág képviselői, telekommunikációs és internetes szolgáltatók, fogyasztói szervezetek és más érdekeltek is aktív szerepet vállaltak.

Az audiovizuális médiatartalomra irányadó európai uniós szabályozás korszerűsítése az i2010 stratégiába (IP/05/643) illeszkedik, amely a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében az európai információs társadalom kialakítását célozza.
További információk

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2343

MEMO/05/475


Side Bar